Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska Współpraca z PSSE i GPNT

WSPÓŁPRACA Z PSSE i GPNT

W ramach współpracy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku na teren Parku swoją siedzibę przeniosło Laboratorium Ochrony Środowiska, stanowiące nieodłączną część Zakładu Ochrony Środowiska.

Oprócz własnego wyposażenia w nowoczesny sprzęt i aparaturę Laboratorium korzysta ze sprzętu zakupionego przez Park w wyniku realizowanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną projektu pt: "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III". Są to następujące aparaty i urządzenia:

  • Spektrometr z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z kwadrupolowym detektorem masowym (ICP-MS)
  • Chromatograf jonowy do analizy anionów nieorganicznych
  • Automatyczny ekstraktor do wysokowydajnej ekstrakcji prób stałych  w warunkach wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury
  • Analizator całkowitego węgla organicznego i azotu całkowitego TOC-LCSH/CSN
  • Spektrofotometr Hach Lange
  • Dezynfektor laboratoryjny, dejonizator, piec muflowy, wirówka
  • Dygestoria i szafy wentylacyjne

Posiadana aparatura umożliwia wykonanie we własnym zakresie oznaczeń specyficznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej, takich jak np. azot i fosfor w wodzie morskiej czy trójbutylocyna (TBT) w osadzie dennym.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies