Projekty

Realizacja projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich:

 • Liquid Energy – Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology. Seed Money South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2014-2020; realizacja w latach 2016–2017 jako Partner Wiod膮cy
 • ECODUMP – Application of ecosystem principles for the location and management of offshore dumping sites in SE Baltic Region. South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013; realizacja w latach 2011–2014;
 • SMOCS – Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea. Baltic Sea Region Programme 2007-2013; realizacja w latach 2009–2012;

Realizacja projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w krajowych:

 • WaterPUCK – Modelowanie wp艂ywu gospodarstw rolnych i struktur u偶ytkowania terenu zlewni na przyk艂adzie Gminy Puck na jako艣膰 w贸d l膮dowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrze偶nej Morza Ba艂tyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK (nr NCBiR 343927). Narodowe Centrum Bada艅 i rozwoju, program BIOSTRATEG; realizacja w latach 2017–2021.  

Wsp贸艂udzia艂 w projektach finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich:

 • Nordic Alternative Protein Potentials - Mapping of regional bioeconomy opportunities, partner Instytut Morski w Gda艅sku. Nordic Council of Ministers; realizacja w latach 2014–2015;
 • Odtwarzanie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wis艂a:od strategii do planowania. Programu Wsp贸艂pracy Transgranicznej Polska-Bia艂oru艣-Ukraina 2007-2013: realizacja w 2015 roku
 • SubMariner – Sustainable Uses of Baltic Marine Resources, partner Instytut Morski w Gda艅sku. Baltic Sea Region Programme; realizacja w latach 2007–2013;

Dzia艂alno艣膰 naukowa i wdro偶eniowa finansowana ze 艣rodk贸w krajowych:

 • Za艂o偶enia do programu monitorowania klapowisk na polskich obszarach morskich - realizacja w roku 2016 w ramach umowy BDG-320_U-97/16 pomi臋dzy Ministerstwem Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej a Instytutem Morskim w Gda艅sku
 • Monitoring element贸w fizykochemicznych w贸d powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050 "renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie 艣rodkowym Doliny Biebrzy. Etap II" - realizacja w latach 2014-2018 w ramach umowy nr 10/2015 zawartej pomi臋dzy Biebrza艅skim Parkiem Narodowym a Instytutem Morskim w Gda艅sku
 • Opracowanie Planu zagospodarowania odpad贸w z rozlew贸w olejowych powsta艂ych na skutek wypadk贸w morskich – realizacja w latach 2014-2015 w ramach umowy nr 3/2015 mi臋dzy Ministerstwem 艢rodowiska a Instytutem Morskim w Gda艅sku
 • Badanie osad贸w dennych z akwen贸w portowych przeznaczonych pod realizacj臋 projektu „Pog艂臋bianie toru podej艣ciowego i akwen贸w wewn臋trznych Portu Gdynia Etap I-III” - realizacja w  latach 2014-2015 w ramach umowy nr 42/JD/I/2014 pomi臋dzy Zarz膮dem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Instytutem Morskim w Gda艅sku
 • Morska farma wiatrowa Ba艂tyk 艢rodkowy II. Raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko - (w zakresie oddzia艂ywa艅 fizykochemicznych) - realizacja w 2015 roku. Zamawiaj膮cy: Ba艂tyk 艢rodkowy III Sp. z o.o.
 • Badania warunk贸w fizyczno-chemicznych osad贸w na obszarze morskiej farmy wiatrowej „Ba艂tyk 艢rodkowy III” - realizacja w latach 2013–2014 Zamawiaj膮cy: Ba艂tyk 艢rodkowy III Sp. z o.o.
 • Badania warunk贸w hydrologicznych i hydrochemicznych na obszarze morskiej farmy wiatrowej „Ba艂tyk 艢rodkowy III” - realizacja w latach 2013–2014 Zamawiaj膮cy: Ba艂tyk 艢rodkowy III Sp. z o.o.
 • Badania dna morskiego dla gazoci膮gu podmorskiego Kosakowo-Gda艅sk – w zakresie bada艅 fizykochemicznych. Zleceniodawca: Polskie G贸rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; realizacja w latach 2013–2014;
 • Badania inwentaryzacyjne element贸w biologicznych w rejonie instalacji do poboru i zrzutu w贸d morskich planowanej elektrowni j膮drowej (Choczewo, 呕arnowiec) w ramach projektu: „Badanie 艣rodowiska, badanie lokalizacji oraz us艂ugi zwi膮zane z uzyskaniem pozwole艅 i uprawnie艅 niezb臋dnych w procesie inwestycyjnym zwi膮zanym z budow膮 przez PGE EJ1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni j膮drowej o mocy oko艂o 3000 MW – w zakresie bada艅 fizykochemicznych. Zleceniodawca WorleyParsons Nuclear Services JSC; realizacja w latach 2013–2014;
 • Studium przygotowawcze do realizacji projektu pn.: Plan zagospodarowania odpad贸w z rozlew贸w olejowych powsta艂ych na skutek wypadk贸w morskich – realizacja w 2012 w ramach umowy nr 5497/ZO艢/2012 pomi臋dzy Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Instytutem Morskim w Gda艅sku
 • Wytyczne dotycz膮ce ekosystemowego sposobu wytypowania miejsca oraz zarz膮dzania przybrze偶nymi klapowiskami w po艂udniowo-wschodnim rejonie Morza Ba艂tyckiego - grant wsp贸艂finansuj膮cy projekt ECODUMP – realizacja w latach 2012-2014 w ramach umowy nr 2297/SBP 2007-2013/11/2012/2 pomi臋dzy Ministerstwem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego a Instytutem Morskim w Gda艅sku
 • Zr贸wnowa偶ona gospodarka zanieczyszczonymi osadami na  Morzu Ba艂tyckim – grant wsp贸艂finansuj膮cy projekt SMOCS; realizacja w latach 2011-2013 w ramach decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego Nr  2091/BSR 2007-2013/2011/2
 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies