Publikacje

Spis prac wykonanych w 2001 r.:

 1. Boniecka H., Gawlik W., Marcinkowski T., Kowalski K., Stan aktualny brzegu Zatoki Gda艅skiej na odcinku km 88.8-91.0 w rejonie Oksywia ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem istniej膮cego umocnienia. WW IM 5796.
 2. Dubrawski R., Morphometric analysis in investigations of the coastal zone. Part 1. Separation of morphological elements and scope of morphomertric measurements. Bull. Mar. Inst. Vol 28, no1,
 3. Dubrawski R, B. Aftanas, G. Dembska, Hydrochemical flood flow of the Vistula- August 2001. Bull. Mar. Inst. Vol 28,no2,
 4. Dubrawski R., Boniecka H., Zawadzka E., Stan uwarunkowania 艣rodowiskowych rejon贸w lokalizacji elektrowni wiatrowych w strefie przybrze偶nej Ba艂tyku p艂d. [w:] Materia艂y seminarium pt. 鈥 Energia wiatrowa na l膮dzie i morzu鈥. Ba艂tycka Agencja Energii, Sopot.
 5. Dubrawski R., ZawadzkaE., BonieckaH., Uwarunkowania 艣rodowiskowe rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Ba艂tyku p艂d. [w:] Materia艂y seminarium pt. 鈥濷dnawialne 藕r贸d艂a energii, wiatr i woda鈥. Mi臋dzynarodowe Targi Gda艅skie EKOENERGIA, Gda艅sk.
 6. Dubrawski R., Zawadzka E., Badania przedprojektowe obszaru lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w rejonie Jastrz臋bia G贸ra-D臋bki. WW IM 5825.
 7. Gruszczy艅ski B., Zasady i wytyczne w zakresie portowych urz膮dze艅 do odbioru zanieczyszcze艅 ze statk贸w w portach morskich w 艣wietle obowi膮zuj膮cych regulacji mi臋dzynarodowych. Prace IM nr 740.
 8. Zawadzka E., Boniecka H., Gawlik W., Opracowanie za艂o偶e艅 ochrony brzeg贸w rejonu portu Dar艂owo, WW IM 5856.
 9. Zawadzka E., Wp艂yw rze藕by dna oraz mi膮偶szo艣ci osad贸w litoralnych przybrze偶a Ba艂tyku po艂udniowego na dynamik臋 brzeg贸w. Geologia i Geomorfologia. Nr 4. PAP. S艂upsk.

Spis prac wykonanych w 2002 r.:

 1. Boniecka H., Dubrawski R., Gawlik W., Zawadzka E., Ekspertyza stabilno艣ci brzegu w 艁ebie na wsch贸d od portu z okre艣leniem sposob贸w jego zabezpieczenia. WW IM 5944.
 2. Dubrawski R., Ochrona brzeg贸w morskich wojew贸dztwa pomorskiego do r. 2010 [w:] Program ochrony 艣rodowiska wojew贸dztwa pomorskiego na lata 2003 鈥 2010. Arcadis, Wroc艂aw 鈥 Gda艅sk.
 3. Zawadzka E., Dubrawski R., Boniecka H., Badania przedprojektowe obszaru lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w rejonie Jastrz臋bia G贸ra-D臋bki. Raport ko艅cowy. WW IM 5897c.

Spis prac wykonanych w 2003 r.:

 1. Boniecka H., Dubrawski R., Gawlik W., Zawadzka E., Opracowanie dokumentacji poprzedzaj膮cej projekt budowlany remontu falochronu p贸艂nocnego-narzutowego we W艂adys艂awowie. WW IM 6045.
 2. Gruszczy艅ski B., Opracowanie plan贸w zagospodarowania odpadami oraz pozosta艂o艣ciami 艂adunkowymi ze statk贸w dla ma艂ych port贸w i przytani morskich 鈥 Piaski, Krynica Morska, K膮ty Rybackie, Tolkmicko, Frombork, Suchacz, Kamienica Elbl膮zka. WW IM 5806, WW IM 5987,WW IM 5988, WW IM 5985.
 3. Gruszczy艅ski B., Opracowanie portowych plan贸w zagospodarowania odpad贸w i pozosta艂o艣ci 艂adunkowych ze statk贸w dla port贸w 艁eba, Ustka, Rowy, D藕wirzyno. WW IM 5976, WW IM 5974, WW IM 5975, WW IM 5973.
 4. Staniszewska M., Gruszczy艅ski B., Boniecka H., 鈥淪tudium uwarunkowa艅 ZZOP dla Zatoki Gda艅skiej.鈥, Wyd. Wew. IM Nr 6030, Gda艅sk,
 5. Zawadzka E., Wicher W., Rozw贸j mierzei Sarbsko w 艣wietle bada艅 morfologicznych, geofizycznych i sedymentologicznych [w:] Materia艂y konferencyjne 鈥 Geologia i geomorfologia przybrze偶a i po艂udniowego Ba艂tyku:. PAP S艂upsk, KBM PAN, PTG. S艂upsk 鈥 Rowy 2003.

Spis prac wykonanych w 2004r:

 1. Boniecka H., Dubrawski R., Zawadzka E., Cylkowska H., Bistram K., Opracowanie zalece艅 do sztucznego zasilania brzegu morskiego w granicach administracyjnych miasta Sopotu, km brzegi 74,75 鈥 75,50, WWIM 6104, Gda艅sk,
 2. Dubrawski R., Cylkowska H., Aftanas B., Ocena oddzia艂ywania na 艣rodowisko prac czerpalnych w porcie i na redzie Portu Ustka, WWIM 6113,
 3. Dubrawski R., Cylkowska H., Ocena oddzia艂ywania na 艣rodowisko prac czerpalnych w porcie i na redzie Portu Dar艂owo, WWIM 6111,
 4. Dubrawski R., Gruszczy艅ski B., Raporty oddzia艂ywania na 艣rodowisko farm wiatrowych w Rowach (WW IM 6079), w 呕arnowcu (WW IM 6078) i na 艁awicy S艂upskiej (WW IM 6080). Gda艅sk.
 5. Gruszcy艅ski B., Opracowanie portowych plan贸w zagospodarowania odpad贸w i pozosta艂o艣ci 艂adunkowych ze statk贸w dla port贸w W艂adys艂awowo, Hel, Puck. WW IM 6098, WW IM 6101, WW IM 6100.
 6. Staniszewska M., Ocena dzia艂a艅 w sektorze gospodarki morskiej zmierzaj膮cych do wdro偶enia konwencji mi臋dzynarodowych dotycz膮cych eliminacji zagro偶e艅 ze 艣rodowiska morskiego przez szczeg贸lnie niebezpieczne zanieczyszczenia organiczne, Wyd. Wew. IM, Nr 6115, Gda艅sk,

Spis prac wykonanych w 2005 r.:

 1. Boniecka H., Bistram K., Podstawy metodyczne bada艅 przedinwestycyjnych w ochronie brzeg贸w morskich. WW IM 6237.
 2. Boniecka H., Dubrawski R., Gawlik W., Zawadzka E., Bistram K.:鈥濫lementy monitoringu strefy brzegowej po艂udniowego Ba艂tyku鈥- (WW IM 6227, 6231, 6175).
 3. Boniecka H., Cylkowska H., Dubrawski R., Zawadzka E., Gawlik W., Bistram K., Wykonanie za艂o偶e艅 do sztucznego zasilania pla偶y w Mrze偶ynie km 350,5 鈥 352,2 oraz rozpoznanie mo偶liwo艣ci poboru piasku z dna morskiego w tym rejonie 鈥 1 cz臋艣膰鈥. 鈥(WW IM 6215).
 4. Dubrawski R., Cylkowska H., Ocena oddzia艂ywania na 艣rodowisko prac czerpalnych przy Nabrze偶u Szczeci艅skim Prze艂adunkowym w Porcie Gda艅sk i klapowanie urobku w Zatoce Gda艅skiej. WW IM 6197. Gda艅sk. (Zlecenie PRC i P Gda艅sk).
 5. Dubrawski R., Cylkowska H., Ocena oddzia艂ywania na 艣rodowisko prac czerpalnych przy Nabrze偶u Oksywskim i P贸艂nocnym w Porcie P贸艂nocnym Gdynia i klapowanie urobku w Zatoce Gda艅skiej. WW IM 6192. Gda艅sk. (Zlecenie PRC i P Gda艅sk).
 6. Dubrawski R., Cylkowska H., Oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko prac czerpalnych 鈥 przy Nabrze偶u Szczeci艅skim w Porcie Gda艅sk i klapowanie urobku w Zatoce Gda艅skiej WW IM 6171. Gda艅sk. (Zlecenie PBW Tczew).
 7. Dubrawski R., Cylkowska H., Oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko prac czerpalnych 鈥 przy Nabrze偶u Bu艂garskim w Porcie Gdynia i klapowanie urobku w Zatoce Gda艅skiej WW IM 6174. Gda艅sk. (Zlecenie PBW Tczew).
 8. Staniszewska M., 鈥濻prawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji do Spraw Produkt贸w Biob贸jczych przy Urz臋dzie Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych w Warszawie w 2005 roku.鈥 Wyd. Wew. IM, Nr 6244, Gda艅sk,

Spis prac wykonanych w 2006r:

 1. Boniecka H., Cylkowska H., Dubrawski R., Gawlik W., Zawadzka E., Bistram K., Metlicka H.,Wykonanie za艂o偶e艅 do sztucznego zasilania pla偶y w Niechorzu, km 365,20 鈥 367,20, WW IM Nr 6281, Gda艅sk,
 2. Boniecka H., Cylkowska H., Dubrawski R., Gawlik W., Zawadzka E., Bistram K., Metlicka H., Za艂o偶enia projektowe do sztucznego zasilania brzegu w rejonie Jelitkowa (km 71,7 鈥 74,75), WW IM Nr 6267, Gda艅sk,
 3. Praca Zbiorowa: Przysz艂o艣膰 ochrony polskich brzeg贸w morskich, Dubrawski R., Zawadzka E., (red.), Zak艂ad Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gda艅sku,
 4. Staniszewska M., Trwa艂e zanieczyszczenia organiczne w 艣rodowisku morskim w 艣wietle wdra偶anych w Polsce konwencji mi臋dzynarodowych. In偶ynieria Morska i Geotechnika, 2, 73-79.
 5. Staniszewska M., Bistram K., 鈥淭he source of environment danger of polish maritime zone caused by the marine transport.鈥, Journal of KONES Powertrain and Transport, 13 (3), 361-369

Spis prac wykonanych w 2007 r:

 1. Boniecka H., Cylkowska H., Dubrawski R., Gajecka A., Gawlik W., Zawadzka E., Wykonanie za艂o偶e艅 do sztucznego zasilania pla偶y w Dziwnowie (km 389,00 鈥 390,40). WW IM Nr 6362
 2. Boniecka H., Przegl膮d umocnie艅 polskich brzeg贸w morskich. Cz臋艣膰 1( km 0,0 - 174,5 i km H 0,0-71,5 ). WW IM Nr 6361
 3. Cylkowska H., Dubrawski R., Raport oddzia艂ywania prac czerpalno 鈥 refulacyjnych na 艣rodowisko rejonu Dziwnowo. WW IM Nr 6345
 4. Cylkowska H., Modele matematyczne wspomagaj膮ce ocen臋 wp艂ywu prac pog艂臋biarskich na stan 艣rodowiska jako element procesu zarz膮dzania akwenami morskimi. In偶ynieria Morska i Geotechnika, nr3/2007.
 5. Cylkowska H., Dotyczy przetargu na wykonanie Studium Wykonalno艣ci przebudowy Falochronu Wschodniego na wej艣ciu do Portu Gda艅skiego, cz臋艣膰 opracowa艅 do Raportu ochrony 艣rodowiska
 6. Dubrawski R., Boniecka H., Ekspertyza dot. wdro偶enia przez administracj臋 morsk膮 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 鈥濸rogram ochrony brzeg贸w morskich鈥, WW IM nr 6346, Gda艅sk
 7. Dubrawski R., Zawadzka E., Gawlik W., Stan morskiej strefy brzegowej na podstawie wybranych wynik贸w monitoringu brzeg贸w morskich z lat 2004 鈥 2006. In偶ynieria Morska i Geotechnika Nr 1/2008

Spis prac wykonanych w 2008 r.:

 1. Aftanas B., Boniecka H., Dembska G., Flasi艅ska A., Gajecka A., Gawlik W., Grynkiewicz M., Sapota G., Staniszewska M., Wi艣niewski S., Wyniki bada艅 pr贸b rdzeniowych osad贸w dennych pobranych z akwen贸w zwi膮zanych z budow膮 falochronu os艂onowego i portu w 艢winouj艣ciu, WW IM 6391
 2. Boniecka. H., Cylkowska H., Gawlik W., Gajecka A., Wykonanie za艂o偶e艅 do sztucznego zasilania pla偶y w Rewalu, km 369,65-371,65, WW IM 6382
 3. Boniecka H., Gawlik W., System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej 鈥濨rzeg鈥- weryfikacja pomiar贸w terenowych i wprowadzenie ich do baz danych, WW IM 6398
 4. Boniecka H., Gawlik W., Gajecka A., Elementy monitoringu strefy brzegowej (etap 2008 rok), WW IM 3413
 5. Boniecka H., Dubrawski R., Gajecka A., Gawlik W., Opracowanie za艂o偶e艅 dla metodyk monitoringu morfologicznego jednolitych cz臋艣ci w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych. W ramach zadania 1 pracy pt.: 鈥濷pracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydrologicznych element贸w jako艣ci jednolitych cz臋艣ci w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej鈥, WW IM 6407
 6. Boniecka H., Cylkowska H., Dubrawski R., Gajecka A., Wandzel T., Raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko morskie przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮 鈥濽suwanie do morza urobku z pog艂臋biania akwen贸w zwi膮zanych z budow膮 falochronu os艂onowego i portu zewn臋trznego w 艢winouj艣ciu鈥 WW IM 6394
 7. Boniecka H., Dubrawski R., Wyznaczenie potencjalnych miejsc klapowania urobku z pog艂臋biania akwen贸w zwi膮zanych z budow膮 falochronu os艂onowego i portu zewn臋trznego w 艢winouj艣ciu, WW IM 6396
 8. Boniecka H., Przegl膮d umocnie艅 polskich brzeg贸w morskich. Cz. 2 Wybrze偶e 艢rodkowe i Zachodnie, WW IM 6428
 9. Staniszewska M, Wolska L., Namie艣nik J., New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water. Anal. Bioanal. Chem., 391, 1941-1949.
 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies