Wybrane Projekty

Wsp贸艂udzia艂 w projektach finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich:

 • ECODUMP – Application of ecosystem principles for the location and management of offshore dumping sites in SE Baltic Region. South Baltic Cross-border Co-operation Programme; realizacja w latach 2007–2014;
 • BaltSeaPlan – Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea, koordynator: German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH), finansowanie: Baltic Sea Region Programme; realizacja w latach 2007–2013;
 • BRISK – Sub-regional risk of spill of oil and hazrdous substances in the Baltic Sea, koordynator: Admiral Danish Fleet Headquarters, finansowanie: Baltic Sea Region Programme; realizacja w latach 2007–2013;
 • EfficienSea – Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea, koordynator: The Danish Maritime Safety Administration, finansowanie: Baltic Sea Region Programme; realizacja w latach 2007–2013;
 • SubMariner – Sustainable Uses of Baltic Marine Resources, Morski Instytut w Gda艅sku, finansowanie: Baltic Sea Region Programme; realizacja w latach 2007–2013;
 • POWER Perspectives of Offshore Wind Energy development in marine areas of Lithuania, Poland and Russia / INTERREG IIIA; realizacja w 2007 roku;
 • DEDUCE SDI-4-SEB / INTERREG IIIC; realizacja w 2007 roku;
 • Baltic MaSTER (Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region) / INTERREG IIIB: Opracowanie za艂o偶e艅 do rozwoju turystyki morskiej w Zatoce Puckiej, obszarze chronionym Natura 2000; realizacja w 2007 roku;
 • Opracowanie projekt贸w plan贸w ochrony obszar贸w Natura 2000 w rejonie Zatoki Gda艅skiej i Zalewu Wi艣lanego na zlecenie Urz臋du Morskiego w Gdyni; realizacja w latach 2011–2014; finansowanie 艂膮czone ze 艣rodk贸w europejskich i krajowych.

 

Dzia艂alno艣膰 naukowa i wdro偶eniowa finansowana ze 艣rodk贸w krajowych:

 • Badania dna morskiego dla gazoci膮gu podmorskiego Kosakowo-Gda艅sk; Zleceniodawca: Polskie G贸rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; realizacja w latach 2013–2014;
 • Badania inwentaryzacyjne element贸w biologicznych w rejonie instalacji do poboru i zrzutu w贸d morskich planowanej elektrowni j膮drowej (Choczewo, 呕arnowiec) w ramach projektu: „Badanie 艣rodowiska, badanie lokalizacji oraz us艂ugi zwi膮zane z uzyskaniem pozwole艅 i uprawnie艅 niezb臋dnych w procesie inwestycyjnym zwi膮zanym z budow膮 przez PGE EJ1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni j膮drowej o mocy oko艂o 3000 MW. Zleceniodawca WorleyParsons Nuclear Services JSC; realizacja w latach 2013–2014;
 • Opracowanie wst臋pnej oceny stanu 艣rodowiska polskiej strefy ekonomicznej Morza Ba艂tyckiego zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej; Zleceniodawca: G艂贸wny Inspektorat Ochrony 艢rodowiska; wsp贸艂praca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddzia艂 Morski w Gdyni; realizacja w latach 2010–2012;
 • Projekt prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla zmiany programu wieloletniego na lata 2004–2023 pn.: „Program ochrony brzeg贸w morskich” ustanowionego ustaw膮 z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzeg贸w morskich”; Zleceniodawca: Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, realizacja w latach 2011–2013;
 • Strategiczna ocena oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020; Zleceniodawca: Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, realizacja w latach 2012–2013;
 • Wizja ochrony przyrody w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego – „Zachodnia cz臋艣膰 Zatoki Gda艅skiej”; Zleceniodawca: Urz膮d Morski w Gdyni; realizacja w 2008 roku. Praca powsta艂a w ramach projektu PlanCoast realizowanego w latach 2006–2008;
 • Pilota偶owy projekt planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej cz臋艣ci Zatoki Gda艅skiej; Zleceniodawca: Urz膮d Morski w Gdyni; realizacja w 2008 roku. Praca powsta艂a w ramach projektu PlanCoast realizowanego w latach 2006–2008;
 • Uzasadnienie do pilota偶owego projektu planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej cz臋艣ci Zatoki Gda艅skiej; Zleceniodawca: Urz膮d Morski w Gdyni; realizacja w roku: 2008. Praca powsta艂a w ramach projektu PlanCoast realizowanego w latach 2006–2008;
 • Opracowanie metod badania i klasyfikacji element贸w biologicznych w procedurze oceny stanu ekologicznego jednolitych cz臋艣ci w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych wraz z udzia艂em w 膰wiczeniu interkalibracyjnym; Zleceniodawca: Ministerstwo 艢rodowiska przez Narodow膮 Fundacj臋 Ochrony 艢rodowiska w Warszawie, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej; realizacja w latach 2008–2009;
 • Opracowanie dokumentacji do utworzenia systemu morskich obszar贸w chronionych o kluczowym znaczeniu dla zachowania r贸偶norodno艣ci biologicznej w najcenniejszych obszarach Ba艂tyku i jego pobrze偶a; Zleceniodawca: Ministerstwo 艢rodowiska, finansowanie Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej; realizacja pracy przez Narodow膮 Fundacj臋 Ochrony 艢rodowiska w latach 2006–2007;
 • Studium nad problemami oceny skutk贸w 艣rodowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z 艂upk贸w w wojew贸dztwie pomorskim i przyleg艂ych obszarach morskich; Zleceniodawca: Wojew贸dzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej; wsp贸艂praca EKO-KONSULT; realizacja w 2012 roku;
 • Nadz贸r merytoryczny nad dzia艂aniami zwi膮zanymi z rekultywacj膮 wyrobiska W艂adys艂awowo; Zleceniodawca: HYDROBUDOWA S.A.; realizacja w 2012 roku;
 • Wykonanie kompleksowych przed- i poinwestycyjnych bada艅 i pomiar贸w w rejonie Mechelinek w celu monitorowania w贸d Zatoki Puckiej w zwi膮zku ze zrzutem solanki pochodz膮cej z budowy PMG KOSAKOWO; Zleceniodawca: INVESTGAS S.A. w Warszawie; realizacja w latach 2009–2012;
 • Opracowanie programu rekultywacji rejonu wyrobisk porefulacyjnych na Zatoce Puckiej; Projekt badawczy rozwojowy nr R 14 042 03 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego; realizacja w latach 2007–2009;
 • Badanie dna polskiej cz臋艣ci Zalewu Wi艣lanego wraz z Zatok膮 Elbl膮sk膮: Rozmieszczenie ro艣lin wodnych oraz siedlisk tarliskowych na Zalewie Wi艣lanym i Zatoce Elbl膮skiej; Zleceniodawca: Urz膮d Morski w Gdyni; realizacja w 2010 roku;
 • Opis element贸w przyrodniczych 艣rodowiska w rejonie tor贸w podej艣ciowych do port贸w: Tolkmicko, Frombork, Krynica Morska, K膮ty Rybackie, toru wodnego podej艣ciowego i toru wodnego wewn臋trznego portu Elbl膮g. Ocena oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋膰 na obszary Natura 2000 – Zalew Wi艣lany; Zleceniodawca: Urz膮d Morski w Gdyni; realizacja w 2009 roku;
 • Koncepcja przebudowy wej艣cia do portu Elbl膮g wraz z pog艂臋bieniem tor贸w podej艣ciowych do port贸w Zalewu Wi艣lanego; Zleceniodawca: WUPROHYD Sp. z o.o.; realizacja w 2009 roku;

 

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies