Instytut Morski Zakład Ekologii Wód Struktura organizacyjna Zakładu Ekologii Wód

Struktura organizacyjna Zakładu Ekologii Wód

Pracę w Zakładzie wykonuje pięć zespołów zadaniowych:

 • Zespół Przygotowania i Obsługi Projektów,
 • Zespół Badań Bentosowych,
 • Zespół Badań Pelagicznych,
 • Zespół Badań Ichtiologicznych,
 • Zespół Wsparcia Technicznego,
   

W ramach Zakładu funkcjonuje specjalistyczne laboratorium do analiz próbek biologicznych fitoplanktonu, zooplanktonu, fitobentosu, zoobentosu oraz ichtiofauny.

Laboratorium Zakładu wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt:

 • do pomiarów parametrów fizyczno-chemicznych wody: zasolenia, temperatury, zawartości tlenu i chlorofilu a – sonda STD/CTD SAIV/AS i multimetryczny miernik HI 9829,
 • do poboru próbek biologicznych:
  • wody: butle Niskina o poj. 5 dm3 i 7,5 dm3,
  • planktonu siatki: typu Bongo,WP2 i siatki fitoplanktonowe,
  • bentosu: czerpaki Günthera, van Veen’a, Bernatowicza, przyrząd DAK do ilościowego poboru fitobentosu i fauny fitofilnej,
  • ichtiofauny: sieci skrzelowe wielopanelowe typu Nordic i Polish Coastal Survey Net (PCSN), sieci skrzelowe ukierunkowane np.: do połowu ryb łososiowatych, badawcze włoki denne i pelagiczne, pułapki narybkowe, żaki.
 • do analiz próbek biologicznych:
  • mikroskopy stereoskopowe, mikroskopy, m.in. mikroskop OLYMPUS BX43 wraz z kamerą cyfrową OLYMPUS UC30 i oprogramowaniem CellSens DImensions do analizy i archiwizacji obrazu.

Zakład w zależności od realizowanych projektów, we współpracy z:

 • Zakładem Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku, korzysta z: jednostek pływających, będących w posiadaniu tego Zakładu i pojazdów podwodnych: Saab Seaeye Cougar-XTi, Saab Seaeye Falcon, Saab Seaeye 600DT.
 • Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku realizuje projekty, w których niezbędne są chemiczne analizy laboratoryjne, zarówno osadów dennych, jak i wody.


Zakład prowadzi również projekty w zakresie badań podwodnych z wykorzystaniem opracowanych przez siebie metodyk i we współpracy z profesjonalnymi firmami nurkowymi.
 

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies