Referencje

Wybrane monografie

Wybrane mapy

 

 

Wybrane publikacje

Opio艂a R., Kruk-Dowgia艂艂o L., Wi艣niewski R., Szulczewski A., Jaguszewski M. 2013. Rekultywacja wyrobiska W艂adys艂awowo, badania i wdro偶enie metody. W: Ochrona i rekultywacja jezior. Polskie Zrzeszenie In偶ynier贸w i Technik贸w Sanitarnych Oddzia艂 Toru艅, ISBN 978-83-931293-9-3: 159–168

Pieckiel P., Bubak I. 2013. Zarys ewolucji wska藕nik贸w do oceny stanu ekologicznego 艣rodowiska morskiego Morza Ba艂tyckiego na podstawie ichtiofauny. Chro艅my Przyrod臋. Ojczyst膮. 69 (6): 494–498

Osowiecki A., 艁ysiak-Pastuszak E., Kruk-Dowgia艂艂o L., B艂e艅ska M., Brzeska P., Kra艣niewski W., Lewandowski 艁., Krzymi艅ski W. 2012. Development of tools for ecological quality assessment in the Polish marine areas according to the Water Framework Directives. Part IV- preliminary assesment. Oceanological and Hydrobioloogical Studies. Vol. 41, Issue 3: 1–10

Brzeska P., Saniewski M. 2012. Fitobentos. W: Ba艂tyk Po艂udniowy w 2011 roku. Charakterystyka wybranych element贸w 艣rodowiska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej–Pa艅stwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 120–128

Kuczy艅ski T., Pieckiel P. 2012. Kolejne stanowisko trawianki Perccottus glenii w rezerwacie Mewia 艁acha. Komunikaty Rybackie Nr 5: 31–32

Bednarska M., Behnke M., Brzeska P., Bubak I., Dawidowicz D., Kiejzik-G艂owi艅ska M., Kozerska J., Kruk-Dowgia艂艂o L., Olenycz M., Opio艂a R., P臋pek B., Rachwalska K., Ros艂onkiewicz W., Szyma艅ski J., Tyszecki A., Zachowicz J. 2012. Studium na problemami oceny skutk贸w 艣rodowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z 艂upk贸w w wojew贸dztwie pomorskim i przyleg艂ych obszarach morskich. W: R. Opio艂a i A. Tyszecki (red.) Problemy Ocen 艢rodowiskowych. Numer Specjalny 2012. Wojew贸dzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku. Biuro Projektowo-Doradczy EKO-KONSULT; s. 123

Kruk-Dowgia艂艂o L., Kramarska R., Gajewski J. (red.). 2011. Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Ba艂tyku: G艂azowisko 艁awicy S艂upskiej. Instytut Morski w Gda艅sku, Pa艅stwowy Instytut Geologiczny – Pa艅stwowy Instytut Badawczy. Gda艅sk – Warszawa, ISBN 978-83-62438-09-9: s. 43 + 14 map (mapy 2, 3, 4 w skali 1:25 000, 1, 5–14 w skali 1:50 000)

Kuli艅ski M., Kruk-Dowgia艂艂o L., Brzeska P. 2011. Wykorzystanie podwodnych technik fotograficznych i filmowych do identyfikacji mikroflory dennej. In偶ynieria Morska i Geotechnika nr 3/2011: 161–165

Opio艂a R., Kruk-Dowgia艂艂o L. 2011. Skuteczno艣膰 ochrony przyrody morskiej w 艣wietle za艂o偶e艅 polityki morskiej pa艅stwa i obowi膮zuj膮cego prawodawstwa. W: J. Zaucha (red.) Polskie drogi polityki morskiej. Od wizji do dzia艂ania. Dzia艂 Wydawnictw COP IM w Gda艅sku, Gda艅sk, ISBN 978-83-62438-11-2: 149–166

Kuli艅ski M. 2010. Analiza mo偶liwo艣ci intensyfikacji ruchu 偶eglugowego i turystyki jachtowej na Zalewie Wi艣lanym-obszarze Natura 2000 w perspektywie bezpo艣redniego dost臋pu do morza tego akwenu. In偶ynieria Morska i Geotechnika nr 4/2010: 543–552

Kruk-Dowgia艂艂o L., Micha艂ek-Pogorzelska M., Dubi艅ski M., Brzeska P., Opio艂a R., Kuli艅ski M., Osowiecki A., B艂e艅ska M. 2010. Przewodniki metodyczne do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych – Fitoplankton, Makroglony i okrytozal膮偶kowe, Makrobezkr臋gowce bentosowe. Biblioteka Monitoringu 艢rodowiska. Inspekcja Ochrony 艢rodowiska, Wyd. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji–Pa艅stwowy Instytut Badawczy, Radom, ISBN 978-83-61227-36-6: s. 84

Kruk-Dowgia艂艂o L., Opio艂a R. (red.) 2009. Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Zak艂ad Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gda艅sku, ISBN 978-83-85780-98-4, s. 344

Gajewski J., Kowalczyk U., Osowiecki A. 2009. The Baltic Sea – main common resource and model region for an integrated maritime policy. Informationen zur Raumentwicklung Heft 8/9.2009: 561–567

Kruk-Dowgia艂艂o L., Brzeska P., B艂e艅ska M., Opio艂a R., Kuli艅ski M., Osowiecki A. 2009. Czy ochrona brzeg贸w niszczy siedliska denne ? Studium przypadku-progi podwodne w Gdyni Or艂owie. W: Polska In偶ynieria 艢rodowiska pi臋膰 lat po wst膮pieniu do Unii Europejskiej. Monografie PAN Nr 60. Tom 3. Lublin: 125–136

Kruk-Dowgia艂艂o L., Nowacki J., Opio艂a R. 2009. Problem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej. Przegl膮d Geologiczny, vol. 57, nr 9: 774–776

Kruk-Dowgia艂艂o L., Nowacki J., Opio艂a R. 2009. Zrzut solanki do polskich obszar贸w morskich – rzeczywiste problemy obecnych i przysz艂ych przedsi臋wzi臋膰. Problemy Ocen 艢rodowiskowych 4 [47], EKO-KONSULT Gda艅sk: 44–59

Zgrundo A., Dziengo-Czaja M., Bubak I., Bogaczewicz-Adamczak B. 2009. Studies on the biodiversity of contemporary diatom assemblages in the Gulf of Gda艅sk. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXVII, Supplement 2: 139–153

Kruk-Dowgia艂艂o L., Nowacki J., Opio艂a R. 2009. Problemy realizacji obecnych i przysz艂ych przedsi臋wzi臋膰 w polskich obszarach morskich. Problemy Ocen 艢rodowiskowych nr 4(47), EKO-KONSULT, Gda艅sk: 44–59

Kuli艅ski M. 2008. Analiza metod badania rozmieszczenia flory dennej wybranych m贸rz i ocean贸w. In偶ynieria Morska i Geotechnika R. 29, nr 6: 309–320

Kruk-Dowgia艂艂o L., Szaniawska A. 2008. Gulf of Gda艅sk and Puck Bay. W: U. Schewier (red.) Ecology of Baltic coastal waters. Ecological Studies 197: 139–165

Osowiecki A., 艁ysiak-Pastuszak E., Pi膮tkowska Z. 2008. Testing biotic indices for marine zoobenthos quality assessment in the Polish sector of the Baltic Sea. Journal of Marine Systems 74: 124–132

Kruk-Dowgia艂艂o L., Opio艂a R., Osowiecki A., Pempkowiak J. 2007. Selected methods to mitigate environment treats along Poland's Baltic Sea coast. W: Paw艂owski, Dudzi艅ska, Paw艂owski (red.) Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, ISBN13 978-0-415-40818-9: 431–435

Osowiecki A., Kruk-Dowgia艂艂o L. 2007. Applying combined biological methods with remote sensing techniques in studies of marine biodiversity, bottom habitats and communities of flora and fauna. Environment Protection Engineering. Vol. 33. No 2. 193–204

Walk M., Modrzejewska H., Rybicka D., Opio艂a R., Michalska M., Bartoszewicz M. 2007. Badania jako艣ci w贸d balastowych zrzucanych w Zatoce Gda艅skiej. In偶ynieria Morska i Geotechnika 2007/2: 60–68

Bubak I., Bogaczewicz-Adamczak B. 2006. Przemiany zbiorowisk okrzemek kopalnych w jeziorach Bor贸w Tucholskich. W: Kowalewski G., Milecka K. (red.) Jeziora i torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie, Przewodnik terenowy. Park Narodowy Bory Tucholskie Charzykowy: 107–116

艁ysiak-Pastuszak E., Osowiecki A., Filipiak M., Olszewska A., Sapota G., Woro艅 J., Krzymi艅ski W. 2006. Preliminary assessment of the eutrophication status of selected areas in the Polish sector of the Baltic Sea according to the EU Water Framework Directive. Oceanologia 48 (2): 213–236

Opio艂a R. 2006. Kolektory oczyszczalni 艣ciek贸w-IV stopie艅 oczyszczania. W: Post臋p w in偶ynierii 艣rodowiska. IV Og贸lnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, ISBN 83-7199-397-8: 245–255

Osowiecki A., Kruk-Dowgia艂艂o L. (red.) 2006. R贸偶norodno艣膰 biologiczna przybrze偶nego g艂azowiska Rowy przy S艂owi艅skim Parku Narodowym. Zak艂ad Wydawnictw Naukowych IM w Gda艅sku, Gda艅sk, ISBN 83-85780-80-7; s. 127

Osowiecki A., Kruk-Dowgia艂艂o L. 2006. Techniki zdalnej detekcji w badaniach r贸偶norodno艣ci biologicznej, siedlisk dna morskiego i oceny zasiedlaj膮cych je zasob贸w flory i fauny. W: J.A. Tomaszek (red.) Post臋p w In偶ynierii 艢rodowiska: 465–475

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies