Instytut Morski Zakład Ekologii Wód Pracownicy Zakładu Ekologii Wód

Pracownicy Zakładu Ekologii Wód

W Zakładzie zatrudnionych jest łącznie 16 pracowników, w tym 8 pracowników naukowych i 8 specjalistów.

 

 

Imię i nazwisko Adres e-mail Domena działalności

dr Lidia Kruk-Dowgiałło

• doktor nauk przyrodniczych

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia makroflory dennej Bałtyku,
 • stan ekologiczny wód morskich,
 • różnorodność biologiczna,
 • oddziaływanie zanieczyszczeń na biocenozę morską,
 • waloryzacja i mapowanie morskich siedlisk dennych,
 • presje antropogeniczne na biocenozy morskie,
 • rekultywacja zdegradowanej makroflory dennej,
 • planowanie przestrzenne w obszarach morskich,
 • plany ochrony morskich obszarów Natura 2000,
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,

mgr Anna Barańska

• specjalizacja: biologia morza

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 •  ekologia makroflory dennej wód morskich,
 • inwentaryzacja i waloryzacja środowiska morskiego pod kątem makroflory dennej,
 • stan ekologiczny wód morskich,
 • plany ochrony morskich obszarów Natura 2000,

mgr Magdalena Błeńska

• specjalizacja: biologia morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia makrozoobentosu Bałtyku Południowego,
 • waloryzacja biologiczna siedlisk morskich,
 • ocena stanu ekologicznego wód zgodnie z RDW i DRSM,

mgr Paulina Brzeska-Roszczyk

• specjalizacja: biologia morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia makroflory dennej wód morskich,
 • inwentaryzacja i waloryzacja środowiska morskiego pod kątem makroflory dennej,
 • stan ekologiczny wód morskich,
 • różnorodność biologiczna,
 • klasyfikacja i mapowanie morskich siedlisk dennych,
 • presje antropogeniczne na biocenozy morskie,
 • rekultywacja zdegradowanej makroflory dennej,

dr Diana Dziaduch

• doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia makrozoobentosu, zooplanktonu i ichtiofauny Bałtyku Południowego,
 • różnorodność biologiczna,
 • oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich,

mgr Mateusz Gorczyca

• specjalizacja: biologia morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 • badania chlorofilu a,
 • ekologia fitoplanktonu,

mgr Iwona Kordala

• specjalizacja: biologia morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia fitoplanktonu,
 • badania chlorofilu a,

mgr Tomasz Kuczyński

• specjalizacja: biologia morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 • ichtiologia środowiskowa,
 • gatunki chronione i obce ryb oraz ich monitoring w obszarach Natura 2000,
 • plany ochrony morskich obszarów Natura 2000,

dr Anna Lemieszek

• doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia zooplanktonu,

mgr inż. Monika Michałek

• specjalizacja: ochrona środowiska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia makrozoobentosu Bałtyku Południowego,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • plany ochrony morskich obszarów Natura 2000,

mgr Michał Olenycz

• specjalizacja: biologia morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • zooplankton, zooplankton galaretowaty,
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich,
 • plany ochrony morskich obszarów Natura 2000,

dr Radosław Opioła

• doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • rekultywacja zdegradowanych obszarów morskich,
 • ochrona środowiska morskiego,
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
 • różnorodność biologiczna,
 • plany ochrony obszarów Natura 2000,
 • planowanie przestrzenne w obszarach morskich,
 • ekologia zooplanktonu,
 

dr Andrzej Osowiecki

• doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia bentosu Morza Bałtyckiego,
 • waloryzacja biologiczna siedlisk morskich,
 • ocena stanu ekologicznego wód,
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich,
 • planowanie przestrzenne w obszarach morskich,

mgr Piotr Pieckiel

• specjalizacja: ochrona i zarządzanie zasobami morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ichtiologia,
 • plany ochrony obszarów Natura 2000,
 • ochrona środowiska morskiego,
 • zarządzanie zasobami morza,
 • planowanie przestrzenne w obszarach morskich,

mgr Anna Tarała

• specjalizacja: ochrona i zarządzanie zasobami morza

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ekologia makroflory dennej wód morskich,
 • inwentaryzacja i waloryzacja środowiska morskiego pod kątem makroflory dennej,
 • ekologia makrozoobentosu Bałtyku Południowego
 • stan ekologiczny wód morskich,
 • analizy GIS,

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies