Oferta us艂ugowa

 • Projektowanie kompleksowych bada艅 biologicznych i program贸w monitoringu obszar贸w morskich.
 • Realizacja kompleksowych bada艅 biologicznych 艣rodowiska morskiego, w tym: bada艅 inwentaryzacyjnych na potrzeby budowy i eksploatacji infrastruktury morskiej, takich jak: farmy elektrowni wiatrowych, instalacje podmorskie (kable i ruroci膮gi), budowle hydrotechniczne.
 • Wykonywanie kompleksowych bada艅 w zakresie skutk贸w wp艂ywu dzia艂alno艣ci cz艂owieka na 艣rodowisko i biocenozy w贸d morskich oraz 艣r贸dl膮dowych.
 • Wykonywanie bada艅 zmienno艣ci i sukcesji w biocenozach wodnych, prognozowanie zmian d艂ugookresowych z uwzgl臋dnieniem uwarunkowa艅 艣rodowiskowych.
 • Opracowywanie plan贸w ochrony i plan贸w zarz膮dzania obszar贸w chronionych, w tym obszar贸w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
 • Wykonywanie ocen oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋膰 realizowanych w obszarach morskich.
 • Opracowywanie uwarunkowa艅 przyrodniczych do plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich.
 • Przeprowadzanie strategicznych ocen oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla polityk, strategii, plan贸w i program贸w o zasi臋gu krajowym i regionalnym.
 • Opracowywanie i wdra偶anie program贸w rekultywacji zdegradowanych obszar贸w morskich.
 • Opracowywanie procedur wdra偶ania zabezpiecze艅 obszar贸w morskich przed skutkami rozlew贸w olejowych oraz zanieczyszczeniem wodami balastowymi.
 • Wizualizacja danych przestrzennych w systemie GIS w formie map: siedlisk dennych, inwentaryzacji przyrodniczej, zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich.
 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies