Instytut Morski Projekty Opracowanie podstaw do analizy uwarunkowań biocenotycznych dla planowanego zrzu...

Opracowanie podstaw do analizy uwarunkowań biocenotycznych dla planowanego zrzutu ścieków kolektorem podmorskim z oczyszczalni ścieków "Dębogórze" do Zatoki Puckiej.

Opracowanie podstaw do analizy uwarunkowań biocenotycznych dla planowanego zrzutu ścieków kolektorem podmorskim z oczyszczalni ścieków "Dębogórze" do Zatoki Puckiej, realizowanej w ramach projektu pt. "Analiza techniczno-ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni "Dębogórze".

Kierownik tematu: Lidia Kruk-Dowgiałło,
Rejon badań:
Zatoka Pucka - rejon Mechelinek,
Zleceniodawca: : SAFEGE S.A. Oddział w Polsce Warszawa,
Termin zakończenia:
styczeń 2006 r.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies