Instytut Morski Prasa o nas „Unleashing the potential of the Vistula Lagoon.”

„Unleashing the potential of the Vistula Lagoon.”

Artykuł zamieszczony w: Baltic Transport Journal | 28.02.2013
Tytuł: „Unleashing the potential of the Vistula Lagoon.”

Cooperation within the project VILA between coastal communities of the Vistula Lagoon region is directed at full realization of its economic potential as well as creating an attractive tourist-recreational complex. About the project’s objectives we talk with its Leader, Urszula Kowalczyk of the Maritime Institute in Gdańsk… (PDF do  pobrania).   

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies