Linki

Politechnika Gda艅ska

www.pg.gda.pl

Politechnika Gda艅ska - wydzia艂 Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

www.eti.pg.gda.pl

Uniwersytet Gda艅ski

www.univ.gda.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej

 

www.mgm.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego

www.nauka.gov.pl/mn

Ministerstwo 艢rodowiska

www.mos.gov.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Program贸w UE

www.kpk.gov.pl/

ICSR - International Center for Scientific Research

http://www.cirs-tm.org/

Czasopisma punktowane

Wykaz na stronie MNiSW

Akty prawne:

Internetowy System Informacji Prawnych

Instytut Oceanografii UG

www.ocean.univ.gda.pl

Morski Instytut Rybacki

www.mir.gdynia.pl

Instytut Budownictwa Morskiego PAN

www.ibwpan.gda.pl

Instytut Oceanologii PAN

www.iopan.gda.pl

Pa艅stwowy Instytut Geologiczny

www.pgi.gov.pl

Centrum Techniki Morskiej S.A.

www.ctm.gdynia.pl

Urz膮d Morski w Gdyni

www.umgdy.gov.pl/

Urz膮d Morski w S艂upsku

www.umsl.gov.pl

Urz膮d Morski w Szczecinie

www.ums.gov.pl

Zarz膮d Portu w Gda艅sku

www.portgdansk.pl

Zarz膮d Portu w Gdyni

www.port.gdynia.pl

Urz膮d Marsza艂kowski

www.woj-pomorskie.pl

 

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies