Instytut Morski

KONFERENCJA BA艁TYK 2015

W imieniu organizator贸w Konferencji Ba艂tyk 2015 uprzejmie informujemy, 偶e wyk艂ady i relacje z obrad Konferencji zarejestrowane przez Telewizj臋 TASK s膮 udost臋pnione na stronie Kliknij tutaj

G艂贸wnym celem Konferencji „BA艁TYK 2015” by艂o syntetyczne om贸wienie i przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy o stanie i zagro偶eniach 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego oraz prezentacja nowoczesnych technik jego monitorowania przez zaproszonych z wyk艂adami specjalist贸w.

Konferencja „BA艁TYK 2015” odby艂a si臋 w dniach 14-16 pa藕dziernika 2015, w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, ul. Powsta艅c贸w Warszawy 55.

Wi臋cej…
 

Betonowiec Czo艂pino

Znany wrak metalowy statku handlowego. Wrak znajduje si臋 na mapach na niew艂a艣ciwej pozycji. G艂臋boko艣ci wzgl臋dem EGM2008. Minimalna 3.7 m , maksymalna przy wraku 9.8 metra. D艂ugo艣膰 wraku 60 metr贸w, szeroko艣膰 10 m, le偶y wzd艂u偶 osi 275-095 stopnia. Wygl膮d potwierdza informacje z 1971 roku o parowcu z 艂adunkiem cementu w workach.

 

W dniu 1 pa藕dziernika 2015 roku w Instytucie Morskim w Gda艅sku odby艂o si臋 spotkanie cz艂onk贸w SUBMARINER NETWORK.

Na spotkaniu om贸wiono dotychczasow膮 dzia艂alno艣膰 sieci oraz plany na przysz艂o艣膰. Mi艂o nam poinformowa膰, i偶 nowym cz艂onkiem sieci zosta艂 Morski Instytut Rybacki - Pa艅stwowy Instytut Badawczy.

Wi臋cej…
 

Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich

W dniu 17 wrze艣nia 2015 w Centrum Techniki Okr臋towej odby艂o si臋 seminarium, na kt贸rym zosta艂y przedstawione  osi膮gni臋cia projektu AQUILO pt. ”Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich” zrealizowanego w ramach Programu Bada艅 Stosowanych, finansowanego przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju.

Wi臋cej…
 

Krajowa konferencja naukowa


Instytut Morski w Gda艅sku ma zaszczyt zaprosi膰 do uczestnictwa w obradach Krajowej Konferencji Naukowej BA艁TYK 2015, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniach 14-16 pa藕dziernika, 2015 r. w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, przy ulicy Powsta艅c贸w Warszawy 55.

Wi臋cej…
 

Podziel si臋 z nami swoimi inicjatywami

Sie膰 Wsp贸艂pracy SUBMARINER zaprasza do wype艂nienia online kr贸tkiej ankiety o nowych inicjatywach i projektach, kt贸re zmierzaj膮 do promowania innowacyjnych podej艣膰 do  zr贸wnowa偶onego czerpania po偶ytk贸w z zasob贸w morskich.

Ankiet臋 mo偶na wype艂ni膰 do 4 wrze艣nia br. i znajduje si臋 on pod tym adresem: https://www.surveymonkey.com/s/YHRY88C
 

 

Debata w Sejmie RP w sprawie odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wis艂a.

Z inicjatywy Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40, Zwi膮zku Pracodawc贸w Lubelszczyzny „LEWIATAN” oraz Instytutu Morskiego w Gda艅sku w dniu  29 lipca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odby艂a si臋 debata dotycz膮ca odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wis艂a. Patronat nad spotkaniem obj臋li Przewodnicz膮cy Sejmowej Komisji Infrastruktury Pan Pose艂 Stanis艂aw 呕mijan oraz Przewodnicz膮cy Sejmowej Komisji Ochrony 艢rodowiska, Zasob贸w Naturalnych i Le艣nictwa Pan Pose艂 Stanis艂aw 呕elichowski.

Instytut Morski w Gda艅sku jako lider mi臋dzynarodowego konsorcjum prowadzi prace nad projektem rewitalizacji mi臋dzynarodowej drogi wodnej E-40 w tym nad wyznaczeniem trzech wariant贸w przebiegu trasy.

Wi臋cej…
 

Og艂oszenie konkurs贸w MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z p贸藕n. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin og艂aszaj膮 konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

  • MAESTRO 7  na projekty badawcze dla do艣wiadczonych naukowc贸w maj膮ce na celu realizacj臋 pionierskich bada艅 naukowych, w tym interdyscyplinarnych, wa偶nych dla rozwoju nauki, wykraczaj膮cych poza dotychczasowy stan wiedzy, i kt贸rych efektem mog膮 by膰 odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej
  • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, maj膮ce na celu powo艂anie nowego zespo艂u naukowego, realizowane przez osoby posiadaj膮ce stopie艅 naukowy lub tytu艂 naukowy, kt贸re uzyska艂y stopie艅 naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wyst膮pienia z wnioskiem.

Termin sk艂adania wniosk贸w w ww. konkursach to 15 wrze艣nia 2015 r.

Prosimy zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na ustalone przez Rad臋 Narodowego Centrum Nauki:

  1. ograniczenia w wyst臋powaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania 艣rodk贸w na realizacj臋 zada艅 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projekt贸w badawczych, sta偶y po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendi贸w doktorskich"
  2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotycz膮ce wynagrodze艅 wskazane w za艂膮czniku nr 4 do ww. regulaminu.
     
 

XIII Ba艂tycki Festiwal Nauki鈥2015 ju偶 za nami.

Instytut Morski w Gda艅sku ju偶 po raz kolejny wzi膮艂 udzia艂 w Ba艂tyckim Festiwalu Nauki.
W tym roku Instytut przygotowa艂 dwie ekspozycje, kt贸re zaprezentowane by艂y podczas XVI Pikniku w Gdyni przy Akwarium Gdy艅skim (Al. Jana Paw艂a II) w dniu 24 maja.

Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej przygotowa艂 i zaprezentowa艂 ekspozycj臋 pt.: „Baza informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku- BalticBottomBase”. W ramach ekspozycji prezentowana by艂a Baza informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku, utworzona w ramach projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku – BalticBottomBase (BBB)”, zrealizowanego i dofinansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzia艂anie 2.3. Natomiast Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska przygotowa艂 ekspozycj臋 pt.: „Co kryje Ba艂tyk – badania na rzecz ochrony 艣rodowiska”, w ramach kt贸rej odby艂y si臋 pokazy r贸偶norodnych do艣wiadcze艅 chemicznych, uzupe艂nione prezentacj膮 nowoczesnego sprz臋tu pomiarowego.

 

Wi臋cej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu „The BSR/Nordic Sustainable Protein Production Initiative” na zaprasza mi臋dzynarodowe warsztaty pt. Potencja艂 alternatywnych pasz bia艂kowych w skandynawskiej biogospodarce, kt贸re odb臋d膮 si臋 16 czerwca 2015 w Tjele (Dania). Organizatorami warsztat贸w s膮 Agro Business Park i Uniwersytet Aarhus.

 

Wi臋cej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu pt. „ARCH – Architecture and roadmap to manage  multiple pressures on lagoons” , zaprasza na bezp艂atne szkolenie dedykowane wyzwaniom w zarz膮dzaniu obszarami zalew贸w i lagun. Grup膮 docelow膮 s膮 zarz膮dzaj膮cy, politycy, naukowcy i interesariusze zwi膮zani z obszarem problemowym. Celem szkolenia jest wzmocnienie umiej臋tno艣ci w zakresie przechodzenia od wiedzy i polityk sektorowych do zintegrowanych, od nie艣wiadomego i niedoinformowanego spo艂ecze艅stwa do zaanga偶owanej grupy gotowej podj膮膰 dzia艂ania na rzecz obszaru. Szkolenie b臋dzie si臋 opiera膰 na metodyce wypracowanej w ramach projektu, mi臋dzy innymi na grze  Blue Lagoon Revitalisaon. Ka偶dy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie  odb臋dzie si臋 w ramach konferencji ko艅cowej projektu, 26 czerwca 2015 roku w Newcastle. Po wi臋cej informacji zapraszamy do lektury za艂膮czonego folderu.

 

Praktyki studenckie

Szanowni Pa艅stwo,

uprzejmie informujemy o mo偶liwo艣ci odbycia praktyk studenckich w jednostkach administracji rz膮dowej w 2015 r.
Oferty o wolnych miejscach publikowane s膮 na stronie oferty.praca.gov.pl.

Szczeg贸艂owe informacje na temat praktyk dost臋pne s膮 pod adresem: bip.kprm.gov.pl

 

Biuletyn Instytutu Morskiego

Biuletyn Instytutu Morskiego to nowe czasopismo naukowe dzia艂aj膮ce pod patronatem Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Celem czasopisma jest popularyzacja wiedzy o morzu oraz stworzenie tytu艂u b臋d膮cego 藕r贸d艂em informacji o dzia艂alno艣ci naukowej w zakresie szeroko rozumianej tematyki morskiej.

Misj膮 czasopisma jest popularyzacja bada艅 naukowych jako 藕r贸d艂a wiedzy i narz臋dzia wspomagaj膮cego zachowanie warto艣ci morza i zr贸wnowa偶onego rozwoju gospodarki morskiej.

Zapraszamy do lektury biuletynu oraz do nadsy艂ania manuskrypt贸w.

 

Projekt BaltSpace - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space

              

W dniu 1 kwietnia 2015r. Instytut Morski w Gda艅sku rozpocz膮艂 realizacj臋 projektu pt.: „Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space (BaltSpace)”, finansowanego  przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach Wsp贸lnego Mi臋dzynarodowego Programu dla Ba艂tyku BONUS -185 oraz przez krajowe instytucje finansuj膮ce Morza Ba艂tyckiego, w tym przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju. Projekt BaltSpace, jako jeden z o艣miu projekt贸w otrzyma艂 dofinansowanie w ramach konkursu BONUS 2014 Sustainable Ecosystem Services. Instytut Morski w Gda艅sku jest jednym z o艣miu partner贸w mi臋dzynarodowego konsorcjum, kt贸rego g艂贸wnym koordynatorem jest S枚dert枚rn University w Szwecji.

Wi臋cej…
 

XIII Ba艂tycki Festiwal Nauki鈥 2015

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Instytutu Morskiego w Gda艅sku
podczas XVI Pikniku w Gdyni w ramach XIII Ba艂tyckiego Festiwalu Nauki przy Akwarium Gdy艅skim w dniu 24 maja 2015r.

Wi臋cej…
   

NCBR og艂osi艂o I konkurs w ramach POIR

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂osi艂o pierwszy konkurs na dofinansowanie projekt贸w w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsi臋biorstwa” – Dzia艂anie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j „Projekty B+R przedsi臋biorstw”, Poddzia艂anie 1.1.1 „Badania przemys艂owe i prace rozwojowe realizowane przez przedsi臋biorstwa”.

Wsparcie kierowane jest zar贸wno do du偶ych przedsi臋biorstw jak i M艢P a projekty B+R powinny obejmowa膰 badania przemys艂owe i prace rozwojowe lub wy艂膮cznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wynik贸w prac B+R, rozumiana jako wdro偶enie wynik贸w projektu we w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej przedsi臋biorcy, udzielenie licencji lub sprzeda偶 wynik贸w projektu w celu ich wprowadzania do dzia艂alno艣ci gospodarczej innego przedsi臋biorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisuj膮ce si臋 w Krajow膮 Inteligentn膮 Specjalizacj臋, w tym nowe specjalizacje wynikaj膮ce z procesu przedsi臋biorczego odkrywania.

Beneficjent (przedsi臋biorca) mo偶e powierzy膰 realizacj臋 cz臋艣ci prac B+R w projekcie podwykonawcy, w tym instytucji naukowej. Konkurs ma charakter tzw. „szybkiej 艣cie偶ki”, wnioski o dofinansowanie projektu mo偶na sk艂ada膰 w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
Wi臋cej informacji dost臋pnych jest na stronie NCBR w zak艂adce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2015

Orientacyjne terminy nabor贸w wniosk贸w na 2015r. w poszczeg贸lnych konkursach og艂aszanych przez NCBR znajduj膮 si臋 stronie: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow

 

Konferencja projektu ARCH

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ARCH zaprasza na konferencj臋 ko艅cow膮 projektu, kt贸ra odb臋dzie si臋 24 i 25 czerwca 2015 w Newcastle University, UK

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons Konferencja ko艅cowa
Zaproszenie do przesy艂ania streszcze艅 referat贸w.
24th & 25 czerwca 2015 Newcastle University, Wielka Brytania

Wi臋cej…
 

Stan obecny i rekomendacje dla przysz艂ego rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego

Instytut Morski w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy Miasta Elbl膮g oraz Miasta i Gminy Tolkmicko zaprasza na seminarium dotycz膮ce rozwoju subregionu Zalewu Wi艣lanego w aspekcie gospodarczym i spo艂eczny. Seminarium odb臋dzie si臋 8 kwietnia 2015r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury w Tolkmicku.

Seminarium organizowane jest w ramach konferencji ko艅cowej projektu VILA pt.: “Wsp贸lne korzy艣ci wykorzystania potencja艂u Zalewu Wi艣lanego” (Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon – VILA), koordynowanego przez Instytut Morski w Gda艅sku.

Celem seminarium jest prezentacja wynik贸w prac w projekcie VILA oraz szeroka dyskusja nad mo偶liwo艣ciami aktywizacji gospodarczej i spo艂ecznej regionu Zalewu Wi艣lanego na poziomie regionalnym z uwzgl臋dnieniem zar贸wno istniej膮cych warunk贸w naturalnych Zalewu, jak i mo偶liwo艣ci jego gospodarczo – spo艂ecznego wzrostu.

Udzia艂 w seminarium jest bezp艂atny. Dla uczestnik贸w organizatorzy zapewniaj膮 r贸wnie偶 bezp艂atny dojazd i powr贸t na miejsce seminarium wed艂ug za艂膮czonego programu.

Osoby zainteresowane udzia艂em w seminarium prosimy o przesy艂anie ch臋ci uczestnictwa do dnia 31 marca 2015r na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

PROGRAM

PROGRAM RUS

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE_RUS

 

MO呕LIWO艢CI FINANSOWANIA BADA艃 NAUKOWYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Aktualnie otwarte konkursy

SYMFONIA 3
og艂oszenie

ETIUDA 3og艂oszenie

FUGA 4og艂oszenie

Infect-ERAog艂oszenie

HERAog艂oszenie

Najbli偶sze konkursy:  Planowany termin og艂oszenia ww. konkurs贸w: 16 marca 2015 r.

    OPUS 9
    PRELUDIUM 9
    SONATA 9

Wi臋cej informacji na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 

Szansa dla polskich naukowc贸w i przedsi臋biorc贸w na zbudowanie internacjonalnego do艣wiadczenia w 15 mi臋dzynarodowych konkursach przy wsparciu NCBR

Trwaj膮 nabory wniosk贸w w ramach 15 program贸w mi臋dzynarodowych, w kt贸rych uczestniczy Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju. Na dofinansowanie projekt贸w z Polski NCBR przeznaczy艂 ponad 8 mln euro.

Wsp贸艂praca mi臋dzynarodowa jest zawsze czynnikiem podnosz膮cym jako艣膰 bada艅, dlatego staramy si臋 zapewni膰 jak najlepsze warunki aktywno艣ci polskich zespo艂贸w badawczych tak偶e poza naszymi granicami. Dzi臋ki temu, 偶e NCBR jest cenionym partnerem zar贸wno w Europie, jak i dla agencji finansuj膮cych badania w najbardziej innowacyjnych pa艅stwach 艣wiata -Tajwanie, Singapurze czy Izraelu - stworzyli艣my bogat膮 ofert臋 wsparcia projekt贸w z udzia艂em polskich naukowc贸w i przedsi臋biorc贸w – m贸wi prof. Krzysztof Jan Kurzyd艂owski, p.o. dyrektora NCBR.

Wi臋cej…
 

Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosk贸w w konkursie mi臋dzynarodowym

19 grudnia 2014 r. og艂oszono otwarcie kolejnego mi臋dzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II – „Martec Call 2015”. Konkurs skupia si臋 na finansowaniu bada艅 obejmuj膮cych zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyj臋to zasad臋, 偶e dofinansowanie otrzymaj膮 wnioski z艂o偶one przez konsorcja, w sk艂ad kt贸rych b臋d膮 wchodzi膰 co najmniej dwa przedsi臋biorstwa z dw贸ch r贸偶nych kraj贸w partnerskich MARTEC II bior膮cych udzia艂 w konkursie.

Wi臋cej…
 

Nowy konkurs MSCA RISE ju偶 otwarty!

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. og艂osi艂a nowy konkurs na projekty Marii Sk艂odowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

S膮 to projekty badawcze maj膮ce na celu rozw贸j kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymian臋 pracownik贸w pomi臋dzy instytucjami z r贸偶nych sektor贸w (w Europie) oraz instytucjami znajduj膮cymi si臋 w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant mo偶e stara膰 si臋 konsorcjum z艂o偶one z minimum trzech instytucji z trzech r贸偶nych kraj贸w (dwa z nich musz膮 by膰 krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mog膮 dotyczy膰 wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarno艣膰 oraz wsp贸艂praca pomi臋dzy sektorem akademickim a szeroko poj臋tym sektorem pozaakademickim.

 

Wi臋cej…
 


Strona 4 z 10

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies