Instytut Morski

XIII Bałtycki Festiwal Nauki’2015 już za nami.

Instytut Morski w Gdańsku już po raz kolejny wziął udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
W tym roku Instytut przygotował dwie ekspozycje, które zaprezentowane były podczas XVI Pikniku w Gdyni przy Akwarium Gdyńskim (Al. Jana Pawła II) w dniu 24 maja.

Zakład Oceanografii Operacyjnej przygotował i zaprezentował ekspozycję pt.: „Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku- BalticBottomBase”. W ramach ekspozycji prezentowana była Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku, utworzona w ramach projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)”, zrealizowanego i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. Natomiast Zakład Ochrony Środowiska przygotował ekspozycję pt.: „Co kryje Bałtyk – badania na rzecz ochrony środowiska”, w ramach której odbyły się pokazy różnorodnych doświadczeń chemicznych, uzupełnione prezentacją nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

 

Więcej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu „The BSR/Nordic Sustainable Protein Production Initiative” na zaprasza międzynarodowe warsztaty pt. Potencjał alternatywnych pasz białkowych w skandynawskiej biogospodarce, które odbędą się 16 czerwca 2015 w Tjele (Dania). Organizatorami warsztatów są Agro Business Park i Uniwersytet Aarhus.

 

Więcej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu pt. „ARCH – Architecture and roadmap to manage  multiple pressures on lagoons” , zaprasza na bezpłatne szkolenie dedykowane wyzwaniom w zarządzaniu obszarami zalewów i lagun. Grupą docelową są zarządzający, politycy, naukowcy i interesariusze związani z obszarem problemowym. Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności w zakresie przechodzenia od wiedzy i polityk sektorowych do zintegrowanych, od nieświadomego i niedoinformowanego społeczeństwa do zaangażowanej grupy gotowej podjąć działania na rzecz obszaru. Szkolenie będzie się opierać na metodyce wypracowanej w ramach projektu, między innymi na grze  Blue Lagoon Revitalisaon. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie  odbędzie się w ramach konferencji końcowej projektu, 26 czerwca 2015 roku w Newcastle. Po więcej informacji zapraszamy do lektury załączonego folderu.

 

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości odbycia praktyk studenckich w jednostkach administracji rządowej w 2015 r.
Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat praktyk dostępne są pod adresem: bip.kprm.gov.pl

 

Biuletyn Instytutu Morskiego

Biuletyn Instytutu Morskiego to nowe czasopismo naukowe działające pod patronatem Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Celem czasopisma jest popularyzacja wiedzy o morzu oraz stworzenie tytułu będącego źródłem informacji o działalności naukowej w zakresie szeroko rozumianej tematyki morskiej.

Misją czasopisma jest popularyzacja badań naukowych jako źródła wiedzy i narzędzia wspomagającego zachowanie wartości morza i zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej.

Zapraszamy do lektury biuletynu oraz do nadsyłania manuskryptów.

 

Projekt BaltSpace - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space

              

W dniu 1 kwietnia 2015r. Instytut Morski w Gdańsku rozpoczął realizację projektu pt.: „Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space (BaltSpace)”, finansowanego  przez Unię Europejską w ramach Wspólnego Międzynarodowego Programu dla Bałtyku BONUS -185 oraz przez krajowe instytucje finansujące Morza Bałtyckiego, w tym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt BaltSpace, jako jeden z ośmiu projektów otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu BONUS 2014 Sustainable Ecosystem Services. Instytut Morski w Gdańsku jest jednym z ośmiu partnerów międzynarodowego konsorcjum, którego głównym koordynatorem jest Södertörn University w Szwecji.

Więcej…
 

XIII Bałtycki Festiwal Nauki’ 2015

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Instytutu Morskiego w Gdańsku
podczas XVI Pikniku w Gdyni w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki przy Akwarium Gdyńskim w dniu 24 maja 2015r.

Więcej…
   

NCBR ogłosiło I konkurs w ramach POIR

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” – Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP a projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Beneficjent (przedsiębiorca) może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy, w tym instytucji naukowej. Konkurs ma charakter tzw. „szybkiej ścieżki”, wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBR w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2015

Orientacyjne terminy naborów wniosków na 2015r. w poszczególnych konkursach ogłaszanych przez NCBR znajdują się stronie: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow

 

Konferencja projektu ARCH

Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu ARCH zaprasza na konferencję końcową projektu, która odbędzie się 24 i 25 czerwca 2015 w Newcastle University, UK

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons Konferencja końcowa
Zaproszenie do przesyłania streszczeń referatów.
24th & 25 czerwca 2015 Newcastle University, Wielka Brytania

Więcej…
 

Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego

Instytut Morski w Gdańsku przy współpracy Miasta Elbląg oraz Miasta i Gminy Tolkmicko zaprasza na seminarium dotyczące rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego w aspekcie gospodarczym i społeczny. Seminarium odbędzie się 8 kwietnia 2015r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

Seminarium organizowane jest w ramach konferencji końcowej projektu VILA pt.: “Wspólne korzyści wykorzystania potencjału Zalewu Wiślanego” (Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon – VILA), koordynowanego przez Instytut Morski w Gdańsku.

Celem seminarium jest prezentacja wyników prac w projekcie VILA oraz szeroka dyskusja nad możliwościami aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu Zalewu Wiślanego na poziomie regionalnym z uwzględnieniem zarówno istniejących warunków naturalnych Zalewu, jak i możliwości jego gospodarczo – społecznego wzrostu.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla uczestników organizatorzy zapewniają również bezpłatny dojazd i powrót na miejsce seminarium według załączonego programu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesyłanie chęci uczestnictwa do dnia 31 marca 2015r na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PROGRAM

PROGRAM RUS

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE_RUS

 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Aktualnie otwarte konkursy

SYMFONIA 3
ogłoszenie

ETIUDA 3ogłoszenie

FUGA 4ogłoszenie

Infect-ERAogłoszenie

HERAogłoszenie

Najbliższe konkursy:  Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 16 marca 2015 r.

    OPUS 9
    PRELUDIUM 9
    SONATA 9

Więcej informacji na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 

Szansa dla polskich naukowców i przedsiębiorców na zbudowanie internacjonalnego doświadczenia w 15 międzynarodowych konkursach przy wsparciu NCBR

Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Współpraca międzynarodowa jest zawsze czynnikiem podnoszącym jakość badań, dlatego staramy się zapewnić jak najlepsze warunki aktywności polskich zespołów badawczych także poza naszymi granicami. Dzięki temu, że NCBR jest cenionym partnerem zarówno w Europie, jak i dla agencji finansujących badania w najbardziej innowacyjnych państwach świata -Tajwanie, Singapurze czy Izraelu - stworzyliśmy bogatą ofertę wsparcia projektów z udziałem polskich naukowców i przedsiębiorców – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, p.o. dyrektora NCBR.

Więcej…
 

Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

19 grudnia 2014 r. ogłoszono otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II – „Martec Call 2015”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.

Więcej…
 

Nowy konkurs MSCA RISE już otwarty!

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

 

Więcej…
 

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podpisane

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Więcej…
 

NCBR ogłosił harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Więcej…
 

Projekt PartiSEApate

Projekt PartiSEApate został wyróżniony jako dobra praktyka przez Federalny Instytut Badań nad Budownictwem i Rozwojem Przestrzennym Federalnego Biura ds. Budownictwa i Planowania Regionalnego (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development in the Federal Office for Building and Regional Planning).

Więcej…
 

Nowe konkursy NCN: SYMFONIA 3, FUGA 3, ETIUDA 4

16 grudnia 2014r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w konkursach to 16 marca 2015 r.

 

Ocean of Tomorrrow

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z drugiej konferencji przedstawiające wyniki projektów zrealizowanych w ramach inicjatywy "Ocean of Tomorrrow": http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20141215_en.htm

 

Promocja Instytutu Morskiego w Gdańsku na wydarzeniach

W związku z nowym okresem programowania oraz pojawiającymi się możliwościami uczestnictwa w nowych programach międzynarodowych pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku uczestniczyli w licznych wydarzeniach, podczas których promowano Instytut Morski w Gdańsku oraz nawiązywano kontakty, które mamy nadzieję zaowocują nowymi projektami międzynarodowymi.

Podczas wszystkich poniżej wymienionych spotkań udostępniano "Ofertę Instytutu Morskiego w Gdańsku"

Więcej…
 

Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego – raport Instytut Morskie w Gdańsku

Raport pt: „Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego” ma charakter monografii i prezentuje najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników naukowych Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu VILA - „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”. Podstawowym celem projektu jest określenie możliwości i działań służących wzmocnieniu współpracy społeczno-ekonomicznej pomiędzy, przedzielonymi granicą, częściami subregionu Zalewu Wiślanego

Publikacja adresowana głównie do organów administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych, instytucji badawczo-rozwojowych i edukacyjnych dostarcza aktualne informacje dotyczące stanu warunków naturalnych i społeczno – gospodarczych po obu stronach granicy.

Poza zdefiniowaniem stanu obecnego subregionu Zalewu Wiślanego zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej w publikacji zawarto zarys możliwych scenariuszy potencjalnego rozwoju  subregionu oraz sprzyjających temu niezbędnych działań, a także wskazano potencjalne źródła ich finansowania.

Raport opracowany został wspólnie z partnerami rosyjskimi: Oddziałem Atlantyckim Instytutu Oceanologii im. P.P. Szirszowa Rosyjskiej Akademii Nauk (ABIORAS), Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (IKBFU), jednostką administracyjną bałtyjskiego rejonu miejskiego (AMDB) oraz partnerem z Polski – Urzędem Miejskim w Elblągu (EM).
 

 

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons

Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu ARCH zaprasza na konferencję końcową projektu, która odbędzie się 24 i 25 czerwca 2015 w Newcastle University, UK

Architecture and Roadmap to Manage Multiple Pressures on Lagoons
Konferencja końcowa
Zaproszenie do przesyłania streszczeń referatów.
24th & 25 czerwca 2015
   Newcastle University, Wielka Brytania

Projekt ARCH ma na celu opracowanie metody partycypacyjnego zarządzania wieloma problemami, które dotyczą lagun w Europie. W ramach projektu ARCH współpracowano z menedżerami, decydentami i interesariuszami w celu generowania realistycznych rozwiązań i zapewnienia planów do ich realizacji w obszarze laguny/ujścia.

Konferencja końcowa projektu ma na celu zgromadzenie naukowców i praktyków z całej Europy, w celu omówienia wyzwań i możliwości stojących przed osobami mieszkającymi, pracującymi i zarządzającymi systemami społeczno-ekologicznymi takimi jak laguny. Organizatorzy zapraszają również do przesyłania streszczeń referatów

Informacje na temat projektu ARCH znajdują się na stronie www.arch-fp7.eu

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie http://www.ncl.ac.uk/apl/events/item/arch-final-conference-call-for-papers oraz w załączniku.

W dniu 25 czerwca 2015 odbędzie się wizyta studyjna do North Shields Fish Quay, który położony jest u ujścia rzeki Tyne i pokazuje złożoność zarządzenia obszarami na styku morza i lądu.

Termin zgłaszania streszczeń mija 20 lutego 2015 r. Streszczenie powinno zawierać nie więcej niż 200 słów oraz maksymalnie 5 słów kluczowych.
Streszczenia oraz zapytania dot. konferencji należy kierować do Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Strona 4 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies