Instytut Morski

Publikacja raportu: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”

Mamy przyjemność poinformować, że opublikowany został raport pt.: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”, którego współautorkami są m.in. Pani mgr Joanna Przedrzymirska i Pani dr Grażyna Pazikowska-Sapota.

Jest to praca zbiorowa międzynarodowego konsorcjum składającego się z poniżej wymienionych partnerów :

 • Nordregio (Szwecja),
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Szwecja),
 • Latvian Farmers parliament (Łotwa),
 • Instytut Morski w Gdańsku (Polska),
 • Matis Ltd (Islandia),
 • University of Copenhagen (Dania),
 • Aarhus University (Dania),
 • AgroTech Holeby (Dania),
 • Agro Business Park (Dania)
   

Praca ma na celu stworzenie podstawy do dalszych badań i w znaczący sposób wpłynie na realizację bioekonomicznych wyzwań, zastąpienia importowanych produktów sojowych, wytwarzanych w sposób naruszający równowagę biologiczną, lokalną i zrównoważoną  produkcją, opartą na źródłach białkowych.

Pełny raport można pobrać pod poniższym odnośnikiem:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4640

 

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partnerów i warsztaty grupy tematycznej

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partnerów i warsztaty grupy tematycznej
ds. Planowania Obszarów Morskich.
Gdańsk, 4-5 październik 2016

W dniach 4-5 października 2016 roku w Gdańsku w ramach projektu Baltic InteGrid odbyło się trzecie spotkanie partnerów oraz pierwsze warsztaty grupy tematycznej ds. Planowania Obszarów Morskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Morski w Gdańsku  uczestniczyli partnerzy projektu oraz interesariusze z regionu.

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.

Założenia i obszar działań projektu Baltic InteGrid obejmują zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt jest realizowany przez 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia), którzy w bliskiej współpracy z interesariuszami realizują następujące zadania: utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid), opracowanie koncepcji studium wykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej, a także opracowanie rekomendacji do kluczowych dokumentów.

Więcej…
 

Baltic Maritime Technology Conference

„Blue Science Park” w Karlskronie i „Baltic Maritime Science Park”

zaprasza na

„Baltic Maritime Technology Conference”

Konferencja jest kierowania do firm działających w sektorze morskim, naukowców, parków naukowo-technologicznych i klastrów z obszaru Morza Bałtyckiego. Celem konferencji jest aktualizacja i wymiana informacji dostarczonych przez władze rządowe, jednostki naukowe i przemysł nt. wymagań  i związanych z nimi wyzwań w obszarze Bałtyku oraz analiza przyszłych strategii i technologii nowych generacji.

Kluczowe tematy:

Dzień 1. – Konferencja

 • Perspektywy żeglugi bezzałogowej
 • Morskie Systemy Informatyczne i nowe technologie wizualizacji
 • GNSS - Global Navigation Satellite System
 • Technologie podwodne, interakcje i integracje systemów
 • Zagadnienie „The Internet of Things and Connected Ships”

Dzień 2. – Warsztaty

Warsztaty, podczas których będzie przygotowany konspekt wspólnego wniosku projektowego do programu Horyzont 2020

kiedy: 21 listopada (konferencja), 22 listopada (warsztaty)
gdzie: Karlskrona, Szwecja
finansowanie: koszty podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników zostaną pokryte z dotacji Instytutu Szwedzkiego
Kontakt: Daniel Sköld Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji wkrótce…

 

Be Smart, Think Blue

 W dniach 19-20 września 2016 r. w Gdańsku odbyła się konferencja „Be Smart, Think Blue” połączona z Brokerage Event. Wydarzenie zorganizował Instytut Morski w Gdańsku w ramach projektu europejskiego Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego) we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych H2020 w ramach projektów BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020  (Inteligentny, zielony i zintegrowany transport).

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. Podczas konferencji (19.09) zaprezentowano osiągnięcia i kierunki rozwoju „Błękitnych Inteligentnych Regionów” oraz wskazano mechanizmy i źródła finansowania projektów i inwestycji wynikających z wdrażania inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i skupiło ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji badawczych i podmiotów publicznych działających w sektorze morskim. Spotkania bilateralne (20.09) dały możliwość nawiązania współpracy i wzmocnienia relacji partnerskich dając asumpt do przyszłych projektów badawczych w obszarze Błękitnego Wzrostu, mi.in w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie to było pierwszym z serii planowanych warsztatów międzynarodowych organizowanych w ramach projektu Smart Blue Regions dedykowanych inicjowaniu nowych przedsięwzięć służących efektywnemu wdrażaniu koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji, także na arenie międzynarodowej.

 

Więcej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gdańsku i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję „Be Smart, Think Blue” i spotkanie brokerskie 2016, które odbędą się 19-20 września 2016 r. w Gdańsku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach europejskich projektów: Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego), BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport).

Więcej…
 

Kondolencje

 

Nabór na stanowisko specjalisty do realizacji projektu Smart Blue Regions

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłosiło nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. projektów europejskich w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w Gdańsku

Oferty można składać do 15 lipca - szczegóły: https://pomorskieregion.eu/nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-projektow-europejskich-n832

 

Spotkanie Partnerów oraz warsztaty informacyjne projektu ECOSHAZ w Gdańsku

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku był organizatorem oficjalnego spotkania Partnerów międzynarodowego projektu ECOSHAZ, które odbyło się 17-18 maja. W projekcie ECOSHAZ współfinansowanym z programu UE Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludności (grant KE) i kierowanym przez Lidera z Grecji- SIGMA Consultants biorą udział jednostki badawczo-rozwojowe i uniwersytety z Hiszpanii (Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla; Uniwersytet Santiago di Compostela), Włoch (Catania), Centrum Przeciwdziałania Powodziom z Middlesex w Wielkiej Brytanii, jak i Instytut Morski w Gdańsku.

 

Więcej…
 

Europejski Dzień Morza

18-19 maja 2016 r. w Turku w Finlandii odbyła się  Konferencja pn. „ Europejski Dzień Morza” – coroczne wydarzenie skupiające europejską społeczność związaną z gospodarką morską, w której uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku. Wśród prelegentów swoje wystąpienie mieli: prof. Jacek Zaucha „Rozwój potencjału w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich” oraz mgr Joanna Przedrzymirska „Zwiększenie zaangażowania MŚP w obszarze błękitnego wzrostu".
Notatka Komisji Europejskiej o konferencj

Więcej…
 

Zapraszamy do udziału w Konferencji

Zapraszamy do udziału w Konferencji:

TraceSpec 2016
która odbędzie się w Gdańsku 04-07 września 2016 r.

Szczegóły pod adresem: http://chem.pg.edu.pl/tracespec/welcome-word

 

Konferencja Polish Scientific Networks 30 czerwca - 2 lipca 2016 r. Wrocław, Wrocławskie Centrum Badań EIT +

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Polish Scientific Networks: Science & Business, organizowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce, oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami.

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań, oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Pierwsza edycja konferencji PSN zorganizowana została przez AMU PAN, MNiSW i KS FNP w czerwcu 2015 r. Jej celem było zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz naukowców z Polski do zaangażowania się w programy współpracy międzynarodowej.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/

 

Konferencja – Wrzesień 2016 ‘BE SMART, THINK BLUE’ 19-20 września 2016, Gdańsk

Instytut Morski w Gdańsku, we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych BioHorizon i ETNA2020, ma przyjemność zaprosić wszystkich interesariuszy dziedziny badań morskich na wspólne informacyjno-brokerskie spotkanie!

Trzy projekty, mianowicie Smart Blue Regions Interreg (Inteligentne specjalizacje i niebieski wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego) i dwa projekty sieciowe europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych H2020: BioHorizon (Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, ekologiczny
i zrównoważony transport) połączyły siły, aby wzmocnić skuteczne wdrażanie strategii Błękitnego Wzrostu.

Inteligentne specjalizacje są kluczowym pojęciem dla pobudzania innowacji w całej UE. Zrozumienie roli inteligentnych specjalizacji w zwiększaniu europejskiego sektora Błękitnego Wzrostu
jest warunkiem koniecznym, aby z powodzeniem korzystać z morza możliwości oferowanych interesariuszom. Oprócz specjalizacji regionalnych i dedykowanych im funduszy, Program Ramowy
na rzecz Badań I Innowacji, Horizon 2020, posiada kilka możliwości finansowania dla projektów
w dziedzinie gospodarki morskiej w skali europejskiej. Tworzenie synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami finansowania w celu ich jak najbardziej efektywnego wykorzystywania
jest najważniejszym celem wydarzenia, na które niniejszym zapraszamy.

W pierwszym dniu, 19 września 2016, organizatorzy zapewnią uczestnikom  kompleksowy przegląd Błękitnych Inteligentnych Specjalizacji, w tym przykłady sukcesów oraz kilka refleksji na temat głównych bieżących wyzwań. Drugiego dnia uczestnicy będą mieli możliwość zainicjowania międzynarodowej współpracy badawczej podczas spotkań brokerskich,  dedykowanych specjalnie
dla interesariuszy z obszaru Błękitnego Wzrostu z naciskiem na (ale nie wyłącznie) region Morza Bałtyckiego. Spotkania brokerskie będą koncentrować się na odpowiednich otwartych konkursach
w Horyzont 2020 i innych możliwych systemach finansowania.

Dalsze informacje na temat wydarzenia (link do strony wydarzenia i rejestracji ) zostaną podane w odpowiednim czasie.

 

Wstępny program „BE SMART, THINK BLUE”

 

RPK zaprasza na szkolenie pn.: "Jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)?"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.:

"Jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie ramowym Horyzont 2020? Doświadczenia eksperta oceniającego wnioski", które odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (Aula), ul. Fiszera 14.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców, którzy posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020 oraz praktyczne aspekty aplikowania o grant.

Gościem specjalnym szkolenia będzie dr hab. inż. Marcin Łuczak z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku, Ekspert Komisji Europejskiej, który odpowie na pytania:
- Na jakie elementy wniosku zwracają szczególną uwagę eksperci?
- Jak ważny jest dobry pomysł na projekt?
- Jakie znaczenie ma doświadczenie instytucji?
Przedstawione zostaną również przykłady wniosków, które otrzymały dofinansowanie KE.

Spotkanie poprowadzi kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, Renata Downar-Zapolska.
Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE: https://rpkgdansk.pl/szkolenia/720-mscaimp

Rejestracja elektroniczna odbywa się mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 13 kwietnia 2016 r., do godz. 10.00. W temacie maila prosimy napisać: „MSCA”, w treści prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz instytucję, którą reprezentuje.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu wśród pracowników Państwa Instytucji/Wydziału/Katedry.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Kłosińska tel. 58 348 66 52, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 

Dni Narodowego Centrum Nauki - informacja o warsztatach

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez NCN, które odbędą się w ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie.

Spotkania będą miały formę jednodniowych warsztatów i odbędą się w dwóch terminach:

1) 11 maja 2016 r., w godz. 10.00-15.15,

2) 12 maja 2016 r., w godz. 08.00-13.00,

w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia przy ul. Prawocheńskiego 9 w Olsztynie.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje nt. warsztatów dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-dni-ncn/. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia br.

Informujemy również, że w tym roku w ramach Dni NCN odbędą się również warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Spotkanie to będzie miało formę dwudniowych warsztatów i odbędzie się w terminie 11-12 maja 2016 r., dzień I w godz. 10.00-15.00, dzień II w godz. 09.00-13.00, w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. Oczapowskiego 12 B w Olsztynie.

Szczegółowe informacje nt. warsztatów

 

Linnaeus Eco-Tech 2016

Niniejszym, Instytut Morski w Gdańsku, ma przyjemność poinformować o Linnaeus Eco-Tech 2016 – 10tej Międzynarodowej konferencji, dotyczącej nauk przyrodniczych i technologii oczyszczania ścieków i odpadów, rekultywacji, emisji związanych z klimatem, środowiskowych i ekonomicznych efektów, która odbędzie się w Kalmarze, w Szwecji w dniach 21-23 listopada 2016 r.

Konferencja ma na celu propagowanie wiedzy i badań naukowych w dziedzinie nauk o środowisku oraz inżynierii środowiskowej. Cele te realizowane są przez sesje plenarne, wystąpienia prelegentów, warsztaty i przedstawienie publikacji naukowych. Ale także poprzez środowisko społeczne, stworzone przez konferencję, gdzie uczestnicy z różnych krajów, regionów i sektorów społeczeństwa łączą się i wymieniają wzajemnymi doświadczeniami.

Linnaeus Eco-Tech opiera się na współpracy w trójkącie wiedzy uniwersyteckiej, przemysłu i sektora publicznego, w celu poprawy stosunków pomiędzy nimi. Celem takiej współpracy jest rozwój technologii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego i na świecie. Będzie to na dłuższą metę prowadzić do lepszej jakości życia dla każdego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://Lnu.se/eco-tech

 

IMDIS 2016 Międzynarodowa Konferencja na temat danych morskich i systemów informacyjnych

Niniejszym, Instytut Morski w Gdańsku, ma przyjemność poinformować o IMDIS 2016 - Międzynarodowej Konferencji na temat danych morskich i systemów informacyjnych, która odbędzie się w Gdańsku – 11-13 października 2016.

Konferencja organizowana jest przez:
IOPAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wspólnie z with IFREMER, BODC, CSIC, MARIS i OGS, jako członkami konsorcjum  SeaDataNet.

Więcej…
 

Kondolencje

 

Nowe Projekty Instytutu Morskiego w Gdańsku

Centrum Obsługi Projektów ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w 6 nowych projektach zatwierdzonych w ramach pierwszego konkursu Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

Program Interreg Baltic Sea Region rozpoczął kolejny okres finansowania na lata 2014-2020. Złożone przez nas wszystkie wnioski zostały w pełni zaakceptowane.

Poniżej przedstawiamy nasze nowe projekty:

Więcej…
 

Zawiadomienie

 

RPK Gdańsk - zaproszenie na szkolenie "Polityka Open Access i Open Research Data w programie HORYZONT 2020

Szanowni Państwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.:

Polityka Open Access i Open Research Data w programie HORYZONT 2020
Termin: 1 grudnia 2015 r. w godz. 10.00-14.00
Miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Sala 300

Więcej…
 

Rzeka Ren

Dane zebrane z pokładu Imorosa3 na rzece Ren przy pomocy systemu wielowiązkowego Reson Seabat 8101H, kompensatora przechyłów IxSea Hydrins i odbiornika pozycyjnego Trimble SPS 851 RTK.

Dane opracowane w oprogramowaniu Qloud firmy QPS, przetworzone w prezentację filmową przy pomocy oprogramowania Fledermause.

 

Wykłady

 


Strona 3 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies