Instytut Morski

Nowy konkurs programu BSR 2014-2020

Program Interreg Regionu Morza Ba艂tyckiego otworzy艂 trzeci nab贸r projekt贸w w trzech obszarach tematycznych: zdolno艣ci innowacji, zarz膮dzania zasobami naturalnymi i zr贸wnowa偶onego transportu. Konkurs potrwa do 9 kwietnia 2018r.

Wi臋cej informacji: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/apply-now-third-call-for-applications-is-open.html

 

Spotkanie pt.: 鈥濱nteligentne rozwi膮zania w gospodarce morskiej鈥

Inteligentne rozwi膮zania w gospodarce morskiej

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Inteligentne rozwi膮zania w gospodarce morskiej”, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 21 wrze艣nia 2017 roku, o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Kapitanatu Portu P贸艂nocnego (ul. Poinca 1, Gda艅sk). Go艣ciem specjalnym spotkania b臋dzie George Cambanis (Deloitte Greece, Global Leader, Shipping & Ports) ekspert z ponad 30-letnim do艣wiadczeniem w bran偶y morskiej. Spotkanie jest organizowane w ramach platformy wsp贸艂pracy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Zg艂oszenie udzia艂u w spotkaniu prosimy przes艂a膰 na adres mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ,
do dnia 19 wrze艣nia br. (w zg艂oszeniu nale偶y poda膰 imi臋 i nazwisko, nazw臋 reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rejestracyjny i mark臋 samochodu, jak r贸wnie偶 adres e-mail zg艂aszanej osoby).

 

Kondolencje

Z wielkim 偶alem przyj臋li艣my wiadomo艣膰
o 艣mierci

艢p.

Profesora

Jerzego M艂ynarczyka

w latach 1982 – 1988
Dyrektora Instytutu Morskiego
w Gda艅sku.

Wyrazy wsp贸艂czucia Rodzinie i Bliskim Zmar艂ego sk艂adaj膮 Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Jerzy M艂ynarczyk urodzi艂 si臋 2 sierpnia 1931 r. w rodzinie nauczycielskiej w Wilnie i tam sp臋dzi艂 okres wojny i okupacji. Po wyzwoleniu w 1944 r. ucz臋szcza艂 do Pa艅stwowego Gimnazjum i Liceum w Bia艂ymstoku a od 1945 r. do Pa艅stwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Sopocie, gdzie w 1954 r. uzyska艂 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci. W tym samym roku podj膮艂 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pozna艅skiego. W roku 1954 uzyska艂 tytu艂 magistra prawa. W latach 1954- 1958 pracowa艂 na stanowisku radcy prawnego. Od 1949 r. wyczynowo uprawia艂 sport. W roku 1985 opu艣ci艂 Pozna艅 i otrzyma艂 stanowisko starszego asystenta w Katedrze Prawa Morskiego Wy偶szej Szko艂y Ekonomicznej w Sopocie. W 1963 r. w oparciu o prac臋 pt.: „Kwotowe ograniczenie odpowiedzialno艣ci przewo藕nika morskiego za utrat臋 lub uszkodzenie jednostki towaru” uzyska艂 na Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu stopie艅 doktora nauk prawnych. Po uzyskaniu doktoratu podj膮艂 badania w zakresie prawnej problematyki budownictwa okr臋towego i prawnej problematyki rybo艂贸wstwa morskiego. Niezale偶nie od zaj臋膰 na uczelni nawi膮zywa艂 bezpo艣rednie kontakty z praktyk膮 publikuj膮c tak偶e szereg opracowa艅, w tym monografi臋 pt.: „Umowa o budow臋 statku morskiego, kt贸ra sta艂a si臋 podstaw膮 przyznania w 1978 r. przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu stopie艅 doktora habilitowanego z zakresu prawa cywilnego. W 1969 r. zosta艂 powo艂any na stanowisko docenta w Katedrze Prawa Wy偶szej Szko艂y Ekonomicznej w Sopocie. W 1970 r. podj膮艂 prac臋 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda艅skiego pe艂ni膮c w nim kolejno funkcje: Kierownika Zak艂adu Prawa i Post臋powania S膮dowego (1970 – 73), Kierownika Zak艂adu Prawa Cywilnego (1973 – 75) oraz Prodziekana (1971 – 77). Jego zainteresowania naukowe w tym czasie skupia艂y si臋 na procesach nad problematyk膮 prawn膮 um贸w o budow臋 statku oraz na ukszta艂towaniu polskiego modelu mi臋dzynarodowej sp贸艂ki rybackiej. Uczestniczy艂 w opracowaniu niekt贸rych projekt贸w ustaw jako wsp贸艂autor lub opiniodawca. Uczestniczy艂 jako arbiter w kilkunastu procesach arbitra偶owych w kraju i zagranic膮. W latach 1977 – 1981 by艂 Prezydentem m. Gda艅ska kontynuuj膮c jednocze艣nie prac臋 naukow膮 i dydaktyczn膮 w Uniwersytecie Gda艅skim. W latach 1982 – 1988 pe艂ni艂 funkcj臋 Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku. By艂 te偶 wyk艂adowc膮 艢wiatowego Uniwersytetu Morskiego w Malm枚. W latach 2006–2011 prowadzi艂 wyk艂ady i seminaria z prawa cywilnego i post臋powania cywilnego w Wy偶szej Szkole Zarz膮dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, pe艂ni膮c r贸wnocze艣nie funkcj臋 p.o. kierownika Katedry Prawa Prywatnego. By艂 r贸wnie偶 rektorem Wy偶szej Szko艂y Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i kierownikiem Katedry Administracji na tej uczelni. Specjalizowa艂 si臋 w prawie morskim i mi臋dzynarodowym publicznym. By艂 przewodnicz膮cym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Opublikowa艂 kilkana艣cie ksi膮偶ek i oko艂o 200 innych publikacji naukowych.

Cze艣膰 jego pami臋ci!

 

Spotkanie partnerskie podczas Aquaculture Europe w Dubrowniku!

Zesp贸艂 InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producent贸w, in偶ynier贸w i badaczy nowoczesnego RAS (Recirculating Aquaculture System), kt贸re b臋dzie doskona艂膮 okazj膮 do om贸wienia aktualnych i przysz艂ych wydarze艅 w tej dziedzinie, obecnych mo偶liwo艣ci biznesowych oraz nawi膮zania nowych kontakt贸w z partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych pa艅stw.

Spotkanie odb臋dzie si臋 w dniu 18 pa藕dziernika 2017 (14.00 - 18.00 czasu lokalnego) w Dubrowniku, Chorwacja w hotelu Importanne, kt贸ry znajduje si臋 w pobli偶u g艂贸wnego centrum konferencyjnego. Oczekujemy oko艂o 30 uczestnik贸w.

Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o InnoAquaTech, odwied藕 stron臋 projektu www.innoaquatech.eu. Wi臋cej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 mo偶na znale藕膰 na stronie www.aquaeas.eu.

Wi臋cej…
 

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

z okazji osiemdziesi臋ciolecia

Profesora Stanis艂awa Rudowskiego

oraz sze艣膰dziesi臋ciolecia Jego pracy naukowej

24 listopada 2017 r.

Wydzia艂 Nauk Spo艂ecznych Uniwersytetu Gda艅skiego,
ul. Ba偶y艅skiego 4, 80-309 Gda艅sk

 

KOMUNIKAT II

Informujemy, i偶 nadal istnieje mo偶liwo艣膰 zg艂aszania ch臋ci udzia艂u w Sympozjum, z wyst膮pieniem (referat, poster) lub bez wyst膮pienia, przesy艂aj膮c kart臋 zg艂oszeniow膮 do 30 wrze艣nia 2017 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. .

Szczeg贸艂owy harmonogram zostanie przedstawiony w komunikacie trzecim w terminie do 31 pa藕dziernika 2017 r. Planujemy wydrukowanie przys艂anych (do 30 wrze艣nia 2017 r.) streszcze艅 wyst膮pie艅 w materia艂ach konferencyjnych. Mo偶liwo艣膰 druku pe艂nych tekst贸w wyst膮pie艅 np. w formie monografii tematycznej zostanie ustalona podczas spotkania.

Przypominamy, 偶e uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezp艂atne.

Wszelkie informacje wraz z formularzem zg艂oszenia znajduj膮 si臋 w komunikacie


 

 

 

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej "Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego鈥

Szanowni Pa艅stwo,

Serdecznie zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w:

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej
"Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”
 

 

organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gda艅sku. B臋dzie to r贸wnie偶 okazja do uczczenia osiemdziesi臋ciolecia Profesora Stanis艂awa Rudowskiego oraz sze艣膰dziesi臋ciolecia Jego pracy naukowej.


Wszelkie informacje wraz z formularzem zg艂oszenia znajduj膮 si臋 w komunikacie.

 

NCBR ponownie zainwestuje w bezza艂ogowce

Celem zainicjowanego przez Polsk膮 Platform臋 Technologiczn膮 System贸w Bezza艂ogowych programu sektorowego INNOSBZ jest zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci i innowacyjno艣ci polskiego sektora produkcji system贸w bezza艂ogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026. Fundusze przekazane przez NCBR zostan膮 zatem wykorzystane na prace badawczo-rozwojowe nad bezza艂ogowymi statkami powietrznymi, platformami l膮dowymi i wodnymi, konstrukcj膮 podsystem贸w i podzespo艂贸w, a tak偶e nad aplikacjami przemys艂owymi.

To drugi konkurs w ramach programu INNOSBZ. W pierwszym, zako艅czonym w ubieg艂ym roku, 12 projekt贸w otrzyma艂o 艂膮cznie 44 mln z艂 dofinansowania. W艣r贸d nagrodzonych projekt贸w znalaz艂y si臋 m.in. bezza艂ogowy statek powietrzny, lataj膮ca platforma hybrydowa do zada艅 szybkiego reagowania czy g艂owica optoelektroniczna do wykrywania zagro偶e艅. Warto podkre艣li膰, 偶e nagrodzone projekty nie tylko zosta艂y wysoko ocenione, ale cechuj膮 si臋 mo偶liwo艣ciami szerokiego zastosowania, zw艂aszcza je艣li chodzi o kwestie bezpiecze艅stwa. Rozwi膮zania, kt贸re powstan膮 dzi臋ki wsparciu NCBR b臋d膮 wykorzystywane przy monitoringu, kontroli i ochronie, ale r贸wnie偶 w rolnictwie czy w le艣nictwie.

Kwota alokacji w konkursie wynosi 50 mln z艂, a o dofinansowanie projekt贸w mog膮 ubiega膰 si臋 jedynie przedsi臋biorstwa – indywidualnie lub w konsorcjach. Fundusze przeznaczone zostan膮 na realizacj臋 projekt贸w, kt贸re obejmuj膮 badania przemys艂owe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mog膮 by膰 r贸wnie偶 prace przedwdro偶eniowe. Minimalna warto艣膰 koszt贸w kwalifikowalnych wynosi 2 mln z艂, maksymalna – 20 mln z艂.
 
Nab贸r wniosk贸w potrwa od 16 pa藕dziernika do 18 grudnia 2017 r. Wi臋cej informacji o konkursie na stronie NCBR.

 

Zaproszenie na spotkanie partnerskie w Dubrowniku

Innowacyjna akwakultura staje si臋 coraz wa偶niejsza dla zdrowej i zr贸wnowa偶onej diety, a tak偶e dla osi膮gni臋cia dobrego stanu 艣rodowiska naszych m贸rz i ocean贸w.

Jest to jeden z powod贸w, dla kt贸rych uruchomiono projekt InnoAquaTech wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w UE. Poprzez promowanie wsp贸艂pracy transgranicznej mi臋dzy podmiotami dzia艂aj膮cymi w dziedzinie innowacyjnej akwakultury projekt ma na celu pobudzenie rozwoju technologii akwakultury na obszarze Po艂udniowego Ba艂tyku.

Zesp贸艂 InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producent贸w, in偶ynier贸w i badaczy nowoczesnego RAS (RecirculatingAquaculture System), kt贸re b臋dzie doskona艂膮 okazj膮 do om贸wienia aktualnych i przysz艂ych wydarze艅 w tej dziedzinie, obecnych mo偶liwo艣ci biznesowych oraz nawi膮zania nowych kontakt贸wz partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych pa艅stw.Oczekujemy oko艂o 30 uczestnik贸w.

Spotkanie partnerskie odb臋dzie si臋 18 pa藕dziernika 2017 roku, godz. 14.00 - 18.00 czasu lokalnego w hotelu Importanne, kt贸ry znajduje si臋 w pobli偶u g艂贸wnego centrum konferencyjnego.

Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o InnoAquaTech, odwied藕 stron臋  projektu www.innoaquatech.eu. Wi臋cej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 mo偶na znale藕膰 na stronie www.aquaeas.eu.

W razie jakichkolwiek pyta艅 prosimy o kontakt:

Instytut Morski w Gda艅sku

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w
ul. D艂ugi Targ 41/42
80-830 Gda艅sk
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
tel.: +48 58 301 93 39

 

Konkurs na dofinansowanie projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 鈥濻ektorowe programy B+R鈥

7 sierpnia 2017 r. og艂oszony zosta艂 konkurs na dofinansowanie projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j „Sektorowe programy B+R”. Zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w konkursie. Wi臋cej informacji dost臋pnych jest na stronie NCBiR  w zak艂adce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 7/1.2/2017_INNOSTAL

 

Projekt Smart Blue Regions Seminarium konsultacyjne interesariuszy sektora gospodarki morskiej 18.07.2017 Gda艅sk

Projekt Smart Blue Regions
Seminarium konsultacyjne
interesariuszy sektora gospodarki morskiej
18.07.2017 Gda艅sk

Instytut Morski w Gda艅sku wraz ze Stowarzyszeniem Pomorskie w UE, w ramach realizowanego projektu Smart Blue Regions, zorganizowa艂 w swojej siedzibie seminarium konsultacyjne dla interesariuszy sektora gospodarki morskiej. Zaproszenie na spotkanie zosta艂o wys艂ane do cz艂onk贸w partnerstwa morskiej ISP1 oraz do cz艂onk贸w Forum Okr臋towego. W seminarium udzia艂 wzi臋艂y 4 osoby, reprezentuj膮ce nast臋puj膮ce sektory: biotechnologia, porty morskie, przemys艂 stoczniowy i klaster morski.

Wi臋cej…
 

200 mln z艂 na polskie innowacje

Terminy: nab贸r wniosk贸w od 18 wrze艣nia do 18 grudnia 2017 r.

Bud偶et: bud偶et konkursu wynosi 200 mln z艂

We wrze艣niu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozw贸j. Dla naukowc贸w i przedsi臋biorc贸w (Dzia艂anie 4.1.4), kt贸rzy podejm膮 si臋 opracowania innowacyjnych rozwi膮za艅, Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju przygotowa艂o 200 mln z艂.

To propozycja NCBR skierowana do konsorcj贸w z艂o偶onych z jednostek naukowych i przedsi臋biorc贸w. Jego celem jest wsparcie najlepszych projekt贸w B+R, obejmuj膮cych badania przemys艂owe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadz膮cych do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwi膮za艅 technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane b臋d膮 te projekty, kt贸rych przewidywane rezultaty b臋d膮 stanowi艂y innowacj臋 w skali globalnej.

 

Narodowe Centrum Nauki og艂osi艂o kolejne konkursy

Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 wrze艣nia 2017 r.

Zapraszamy do udzia艂u w kolejnej edycji konkurs贸w Narodowego Centrum Nauki:

 • MAESTRO 9 – dla do艣wiadczonych naukowc贸w na projekty badawcze maj膮ce na celu realizacj臋 pionierskich bada艅 naukowych, w tym interdyscyplinarnych, wa偶nych dla rozwoju nauki, wykraczaj膮cych poza dotychczasowy stan wiedzy, kt贸rych efektem mog膮 by膰 odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynaj膮ce karier臋 naukow膮 posiadaj膮ce stopie艅 naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wyst膮pienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze maj膮ce na celu powo艂anie nowego zespo艂u naukowego, realizowane przez osoby posiadaj膮ce stopie艅 naukowy lub tytu艂 naukowy, kt贸re uzyska艂y stopie艅 naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wyst膮pienia z wnioskiem.
   

Wi臋cej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkursy-ncn-maestro-9-harmonia-9-sonata-13-sonata-bis-7.html

 

Better off Blue

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner Sieci Wsp贸艂pracy SUBMARINER
zaprasza na konferencj臋 pt. „Better off Blue”,
kt贸ra odb臋dzie si臋 w Berlinie w dniach 27 – 28 wrze艣nia 2017r. 27

Konferencja organizowana jest we wsp贸艂pracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, 艢rodowiska i Obszar贸w Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, BalticAllience, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions

B艂臋kitna bioekonomia rozwija si臋 coraz pr臋偶niej w regionie Morza Ba艂tyckiego, st膮d celem konferencji jest:
- zjednoczenie interesariuszy  pracuj膮cych nad post臋pem w kierunku b艂臋kitnej bioekonomii;
- przedstawienie post臋p贸w indywidualnych dzia艂a艅 i projekt贸w, tworzenie efekt贸w synergii i stymulowanie aktywnej wsp贸艂pracy mi臋dzy wieloma realizowanymi inicjatywami;
- udost臋pnienie platformy do nawi膮zywania wsp贸艂pracy w dziedzinie bioekonomii i b艂臋kitnego wzrostu.

Zapraszamy do zapoznania si臋 z programem konferencji i rejestracji!

Program konferencji - https://betteroffblue17.b2match.io/agenda
Dodatkowe informacje na temat wydarzenia znajduj膮 si臋 tutaj.

 

Projekt SB LocPorts

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku by艂 liderem projektu SB LocPorts – Development of South Baltic coastal regions through close Cooperation of local ports. Projekt dotyczy艂 rozwoju lokalnych port贸w morskich Polskiego i Litewskiego wybrze偶a oraz ich roli jako centr贸w rozwoju regionalnego. Projekt SB LocPorts z wsp贸艂finansowaniem z programu South Baltic  by艂 realizowany z udzia艂em partnera Litewskiego EUCC Baltic Office oraz przy wsparciu przedstawicieli Polskich i Litewskich port贸w lokalnych.

Wi臋cej…
 

Newsletter Innoaquatech

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w serdecznie zaprasza do lektury nowego newslettera przygotowanego w ramach projektu Innoaquatech

 
 

InnoAquaTech - seminarium w dniu 29 marca

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w serdecznie zaprasza na seminarium
pt. „INNOVATIVE AQUACULTURE/ INNOWACYJNA AKWAKULTURA”
29 marca 2017 (艣roda), godz. 9.00 – 16.00
w Sali Ekspozycyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda艅skiego, Al. Marsza艂ka Pi艂sudskiego 46, Gdynia.
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Innoaquatech

Strona www: InnoAquaTech

Zaproszenie

 

Nab贸r na stanowisko eksperta

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju poszukuje kandydat贸w na stanowisko ekspert贸w w poni偶szych dziedzinach:

 • Innowacyjno艣ci,
 • Bran偶y,
 • Analizy finansowej,
 • Zarz膮dzania.
   

Szczeg贸艂owe informacje oraz spos贸b aplikowania znajduj膮 si臋 pod poni偶szym odno艣nikiem:
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinach-innowacyjnosci-branzy-analizy-finansowej-i-zarzadzania-w-programie-inteligentny-rozwoj/
 

 

Inno Aqua Tech

InnoAquaTech - Cross-border development and transfer of innovative and sustainable
aquaculture technologies in the South Baltic Area
czas trwania projektu 01/07/2016 - 30/06/2019

Wi臋cej…
 

Projekt Baltic InteGrid 鈥 strona internetowa

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e zosta艂a uruchomiona strona projektu Baltic InteGrid: http://www.baltic-integrid.eu/

Baltic InteGrid" (Rozw贸j Sieci Energetycznej na potrzeby Morskiej Energetyki Wiatrowej) - projekt skierowany do operator贸w system贸w przesy艂owych (OSP), przedstawicieli przemys艂u, decydent贸w, w艂adz krajowych i 艣rodowisk akademickich zainteresowanych rozwojem energetyki wiatrowej na Ba艂tyku. Celem projektu jest wypracowanie optymalnych rozwi膮za艅 dla rozwoju sieci energetycznej, b臋d膮cej obecnie jednym z najwa偶niejszych w膮skich garde艂 w rozwoju odnawialnych 藕r贸de艂 energii (OZE) w regionie Morza Ba艂tyckiego.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

 

NOWE KONKURSY DLA NAUKOWC脫W

Narodowe Centrum Nauki otworzy艂o nab贸r do pi膮tej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkurs贸w SONATINA i UWERTURA. Naukowcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o 艣rodki na sta偶e w jednostkach zagranicznych, w tym tak偶e w zespo艂ach realizuj膮cych granty Europejskiej Rady ds. Bada艅 Naukowych (ERC). Centrum og艂osi艂o te偶 konkurs MINIATURA na pojedyncze dzia艂anie naukowe, do kt贸rego nab贸r rozpocznie si臋 w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 marca 2017 r.
Kto: doktoranci przygotowuj膮cy rozpraw臋 doktorsk膮
Bud偶et: stypendia w wysoko艣ci 4,5 tys. miesi臋cznie; bud偶et edycji wynosi 10 mln z艂

SONATINA 1
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 marca 2017 r.
Kto: badacze, kt贸rzy uzyskali stopie艅 doktora nie wcze艣niej ni偶 3 lata temu
Bud偶et: 30 mln z艂

UWERTURA
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 marca 2017 r.
Kto: naukowcy ze stopniem doktora, kt贸rzy kierowali projektem badawczym NCN
Bud偶et: 5 mln z艂

MINIATURA
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 3 kwietnia 2017 r.
Kto: osoby ze stopniem doktora, kt贸re nie realizowa艂y projekt贸w badawczych
Bud偶et: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. z艂; bud偶et konkursu to 20 mln z艂

Wi臋cej na stronie MNiSW
 

 

Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w regionie morza Ba艂tyckiego

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. w Narwie (Estonia), odby艂o si臋 drugie spotkanie partner贸w projektu Smart Blue Regions „Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w regionie morza Ba艂tyckiego”. Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu by艂 reprezentowany przez Centrum Obs艂ugi Projekt贸w IMG.

Celem projektu jest wsparcie  „b艂臋kitnego” rozwoju nadmorskich region贸w Morza Ba艂tyckiego poprzez efektywne wdra偶anie inteligentnych specjalizacji zwi膮zanych z gospodark膮 morsk膮, wymian臋 dobrych praktyk oraz identyfikacj臋 wsp贸lnych przysz艂ych kierunk贸w wsp贸艂pracy pomi臋dzy regionami.

Wi臋cej…
 

Post臋p prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko rozpocz臋艂y si臋 22 lipca 2016 roku. B臋dzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z p贸藕n. zmian.) do opracowania projektu planu zobowi膮zani s膮 Dyrektorzy Urz臋d贸w Morskich w Gdyni, S艂upsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyj臋ty w formie rozporz膮dzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra w艂a艣ciwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt Planu jest wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j.

Wi臋cej…
 

Konferencja Baltic InteGrid - Offshore Wind in the Baltic Sea: Legal and Policy Perspectives on a Regional Meshed Grid

Dnia 25 listopada 2016 r. w Berlinie odb臋dzie si臋 pierwsza, mi臋dzynarodowa konferencja projektu Baltic InteGrid. W jednym miejscu zgromadz膮 si臋 interesariusze obszaru przemys艂u, administracji publicznej oraz lokalni mieszka艅cy regionu Morza Ba艂tyckiego, aby wsp贸lnie zastanowi膰 si臋 nad potencja艂em transgranicznego rozwoju, zintegrowanej sieci elektrycznej na morzu. Jako podstaw膮 do rozwa偶a艅 w ramach projektu, eksperci z r贸偶nych sektor贸w i kraj贸w, zajm膮 si臋 uwarunkowaniami politycznymi i prawnymi na poziomie krajowym i europejskim, maj膮c na uwadze rozw贸j morskiej sieci elektrycznej oraz udziel膮 wszelkich odpowiedzi na pytania podczas interaktywnego panelu dyskusyjnego.

Konferencja ma na celu pobudzenie dalszej dyskusji, na temat regulacji prawnych i politycznych wok贸艂 rozbudowy sieci w rejonie Morza Ba艂tyckiego. Poprzez zjednoczenie mi臋dzynarodowych, interdyscyplinarnych interesariuszy na wsp贸lnej platformie, zapewnione zostanie wykorzystanie praktycznej wiedzy w dalszych badaniach w ramach projektu Baltic InteGrid.

Programu konferencji

 


Strona 2 z 10

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies