Instytut Morski

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

z okazji osiemdziesięciolecia

Profesora Stanisława Rudowskiego

oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej

24 listopada 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

 

KOMUNIKAT II

Informujemy, iż nadal istnieje możliwość zgłaszania chęci udziału w Sympozjum, z wystąpieniem (referat, poster) lub bez wystąpienia, przesyłając kartę zgłoszeniową do 30 września 2017 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w komunikacie trzecim w terminie do 31 października 2017 r. Planujemy wydrukowanie przysłanych (do 30 września 2017 r.) streszczeń wystąpień w materiałach konferencyjnych. Możliwość druku pełnych tekstów wystąpień np. w formie monografii tematycznej zostanie ustalona podczas spotkania.

Przypominamy, że uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezpłatne.

Wszelkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w komunikacie


 

 

 

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej "Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w:

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej
"Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”
 

 

organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gdańsku. Będzie to również okazja do uczczenia osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.


Wszelkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w komunikacie.

 

NCBR ponownie zainwestuje w bezzałogowce

Celem zainicjowanego przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych programu sektorowego INNOSBZ jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026. Fundusze przekazane przez NCBR zostaną zatem wykorzystane na prace badawczo-rozwojowe nad bezzałogowymi statkami powietrznymi, platformami lądowymi i wodnymi, konstrukcją podsystemów i podzespołów, a także nad aplikacjami przemysłowymi.

To drugi konkurs w ramach programu INNOSBZ. W pierwszym, zakończonym w ubiegłym roku, 12 projektów otrzymało łącznie 44 mln zł dofinansowania. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania czy głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń. Warto podkreślić, że nagrodzone projekty nie tylko zostały wysoko ocenione, ale cechują się możliwościami szerokiego zastosowania, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Rozwiązania, które powstaną dzięki wsparciu NCBR będą wykorzystywane przy monitoringu, kontroli i ochronie, ale również w rolnictwie czy w leśnictwie.

Kwota alokacji w konkursie wynosi 50 mln zł, a o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa – indywidualnie lub w konsorcjach. Fundusze przeznaczone zostaną na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, maksymalna – 20 mln zł.
 
Nabór wniosków potrwa od 16 października do 18 grudnia 2017 r. Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.

 

Zaproszenie na spotkanie partnerskie w Dubrowniku

Innowacyjna akwakultura staje się coraz ważniejsza dla zdrowej i zrównoważonej diety, a także dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska naszych mórz i oceanów.

Jest to jeden z powodów, dla których uruchomiono projekt InnoAquaTech współfinansowany ze środków UE. Poprzez promowanie współpracy transgranicznej między podmiotami działającymi w dziedzinie innowacyjnej akwakultury projekt ma na celu pobudzenie rozwoju technologii akwakultury na obszarze Południowego Bałtyku.

Zespół InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producentów, inżynierów i badaczy nowoczesnego RAS (RecirculatingAquaculture System), które będzie doskonałą okazją do omówienia aktualnych i przyszłych wydarzeń w tej dziedzinie, obecnych możliwości biznesowych oraz nawiązania nowych kontaktówz partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych państw.Oczekujemy około 30 uczestników.

Spotkanie partnerskie odbędzie się 18 października 2017 roku, godz. 14.00 - 18.00 czasu lokalnego w hotelu Importanne, który znajduje się w pobliżu głównego centrum konferencyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej o InnoAquaTech, odwiedź stronę  projektu www.innoaquatech.eu. Więcej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 można znaleźć na stronie www.aquaeas.eu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Instytut Morski w Gdańsku

Centrum Obsługi Projektów
ul. Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: +48 58 301 93 39

 

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

7 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBiR  w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 7/1.2/2017_INNOSTAL

 

Projekt Smart Blue Regions Seminarium konsultacyjne interesariuszy sektora gospodarki morskiej 18.07.2017 Gdańsk

Projekt Smart Blue Regions
Seminarium konsultacyjne
interesariuszy sektora gospodarki morskiej
18.07.2017 Gdańsk

Instytut Morski w Gdańsku wraz ze Stowarzyszeniem Pomorskie w UE, w ramach realizowanego projektu Smart Blue Regions, zorganizował w swojej siedzibie seminarium konsultacyjne dla interesariuszy sektora gospodarki morskiej. Zaproszenie na spotkanie zostało wysłane do członków partnerstwa morskiej ISP1 oraz do członków Forum Okrętowego. W seminarium udział wzięły 4 osoby, reprezentujące następujące sektory: biotechnologia, porty morskie, przemysł stoczniowy i klaster morski.

Więcej…
 

200 mln zł na polskie innowacje

Terminy: nabór wniosków od 18 września do 18 grudnia 2017 r.

Budżet: budżet konkursu wynosi 200 mln zł

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców (Działanie 4.1.4), którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki:

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
   

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkursy-ncn-maestro-9-harmonia-9-sonata-13-sonata-bis-7.html

 

Better off Blue

Instytut Morski w Gdańsku jako partner Sieci Współpracy SUBMARINER
zaprasza na konferencję pt. „Better off Blue”,
która odbędzie się w Berlinie w dniach 27 – 28 września 2017r. 27

Konferencja organizowana jest we współpracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, BalticAllience, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions

Błękitna bioekonomia rozwija się coraz prężniej w regionie Morza Bałtyckiego, stąd celem konferencji jest:
- zjednoczenie interesariuszy  pracujących nad postępem w kierunku błękitnej bioekonomii;
- przedstawienie postępów indywidualnych działań i projektów, tworzenie efektów synergii i stymulowanie aktywnej współpracy między wieloma realizowanymi inicjatywami;
- udostępnienie platformy do nawiązywania współpracy w dziedzinie bioekonomii i błękitnego wzrostu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji!

Program konferencji - https://betteroffblue17.b2match.io/agenda
Dodatkowe informacje na temat wydarzenia znajdują się tutaj.

 

Projekt SB LocPorts

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku był liderem projektu SB LocPorts – Development of South Baltic coastal regions through close Cooperation of local ports. Projekt dotyczył rozwoju lokalnych portów morskich Polskiego i Litewskiego wybrzeża oraz ich roli jako centrów rozwoju regionalnego. Projekt SB LocPorts z współfinansowaniem z programu South Baltic  był realizowany z udziałem partnera Litewskiego EUCC Baltic Office oraz przy wsparciu przedstawicieli Polskich i Litewskich portów lokalnych.

Więcej…
 

Newsletter Innoaquatech

Centrum Obsługi Projektów serdecznie zaprasza do lektury nowego newslettera przygotowanego w ramach projektu Innoaquatech

 
 

InnoAquaTech - seminarium w dniu 29 marca

Centrum Obsługi Projektów serdecznie zaprasza na seminarium
pt. „INNOVATIVE AQUACULTURE/ INNOWACYJNA AKWAKULTURA”
29 marca 2017 (środa), godz. 9.00 – 16.00
w Sali Ekspozycyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia.
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Innoaquatech

Strona www: InnoAquaTech

Zaproszenie

 

Nabór na stanowisko eksperta

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju poszukuje kandydatów na stanowisko ekspertów w poniższych dziedzinach:

 • Innowacyjności,
 • Branży,
 • Analizy finansowej,
 • Zarządzania.
   

Szczegółowe informacje oraz sposób aplikowania znajdują się pod poniższym odnośnikiem:
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinach-innowacyjnosci-branzy-analizy-finansowej-i-zarzadzania-w-programie-inteligentny-rozwoj/
 

 

Inno Aqua Tech

InnoAquaTech - Cross-border development and transfer of innovative and sustainable
aquaculture technologies in the South Baltic Area
czas trwania projektu 01/07/2016 - 30/06/2019

Więcej…
 

Projekt Baltic InteGrid – strona internetowa

Centrum Obsługi Projektów ma przyjemność poinformować, że została uruchomiona strona projektu Baltic InteGrid: http://www.baltic-integrid.eu/

Baltic InteGrid" (Rozwój Sieci Energetycznej na potrzeby Morskiej Energetyki Wiatrowej) - projekt skierowany do operatorów systemów przesyłowych (OSP), przedstawicieli przemysłu, decydentów, władz krajowych i środowisk akademickich zainteresowanych rozwojem energetyki wiatrowej na Bałtyku. Celem projektu jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla rozwoju sieci energetycznej, będącej obecnie jednym z najważniejszych wąskich gardeł w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie Morza Bałtyckiego.

Aby uzyskać więcej informacji serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

 

NOWE KONKURSY DLA NAUKOWCÓW

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską
Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu
Budżet: 30 mln zł

UWERTURA
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN
Budżet: 5 mln zł

MINIATURA
Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.
Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych
Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł

Więcej na stronie MNiSW
 

 

Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. w Narwie (Estonia), odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Smart Blue Regions „Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego”. Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu był reprezentowany przez Centrum Obsługi Projektów IMG.

Celem projektu jest wsparcie  „błękitnego” rozwoju nadmorskich regionów Morza Bałtyckiego poprzez efektywne wdrażanie inteligentnych specjalizacji związanych z gospodarką morską, wymianę dobrych praktyk oraz identyfikację wspólnych przyszłych kierunków współpracy pomiędzy regionami.

Więcej…
 

Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Będzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt Planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej…
 

Konferencja Baltic InteGrid - Offshore Wind in the Baltic Sea: Legal and Policy Perspectives on a Regional Meshed Grid

Dnia 25 listopada 2016 r. w Berlinie odbędzie się pierwsza, międzynarodowa konferencja projektu Baltic InteGrid. W jednym miejscu zgromadzą się interesariusze obszaru przemysłu, administracji publicznej oraz lokalni mieszkańcy regionu Morza Bałtyckiego, aby wspólnie zastanowić się nad potencjałem transgranicznego rozwoju, zintegrowanej sieci elektrycznej na morzu. Jako podstawą do rozważań w ramach projektu, eksperci z różnych sektorów i krajów, zajmą się uwarunkowaniami politycznymi i prawnymi na poziomie krajowym i europejskim, mając na uwadze rozwój morskiej sieci elektrycznej oraz udzielą wszelkich odpowiedzi na pytania podczas interaktywnego panelu dyskusyjnego.

Konferencja ma na celu pobudzenie dalszej dyskusji, na temat regulacji prawnych i politycznych wokół rozbudowy sieci w rejonie Morza Bałtyckiego. Poprzez zjednoczenie międzynarodowych, interdyscyplinarnych interesariuszy na wspólnej platformie, zapewnione zostanie wykorzystanie praktycznej wiedzy w dalszych badaniach w ramach projektu Baltic InteGrid.

Programu konferencji

 

Publikacja raportu: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”

Mamy przyjemność poinformować, że opublikowany został raport pt.: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”, którego współautorkami są m.in. Pani mgr Joanna Przedrzymirska i Pani dr Grażyna Pazikowska-Sapota.

Jest to praca zbiorowa międzynarodowego konsorcjum składającego się z poniżej wymienionych partnerów :

 • Nordregio (Szwecja),
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Szwecja),
 • Latvian Farmers parliament (Łotwa),
 • Instytut Morski w Gdańsku (Polska),
 • Matis Ltd (Islandia),
 • University of Copenhagen (Dania),
 • Aarhus University (Dania),
 • AgroTech Holeby (Dania),
 • Agro Business Park (Dania)
   

Praca ma na celu stworzenie podstawy do dalszych badań i w znaczący sposób wpłynie na realizację bioekonomicznych wyzwań, zastąpienia importowanych produktów sojowych, wytwarzanych w sposób naruszający równowagę biologiczną, lokalną i zrównoważoną  produkcją, opartą na źródłach białkowych.

Pełny raport można pobrać pod poniższym odnośnikiem:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4640

 

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partnerów i warsztaty grupy tematycznej

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partnerów i warsztaty grupy tematycznej
ds. Planowania Obszarów Morskich.
Gdańsk, 4-5 październik 2016

W dniach 4-5 października 2016 roku w Gdańsku w ramach projektu Baltic InteGrid odbyło się trzecie spotkanie partnerów oraz pierwsze warsztaty grupy tematycznej ds. Planowania Obszarów Morskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Morski w Gdańsku  uczestniczyli partnerzy projektu oraz interesariusze z regionu.

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.

Założenia i obszar działań projektu Baltic InteGrid obejmują zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt jest realizowany przez 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia), którzy w bliskiej współpracy z interesariuszami realizują następujące zadania: utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid), opracowanie koncepcji studium wykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej, a także opracowanie rekomendacji do kluczowych dokumentów.

Więcej…
 

Baltic Maritime Technology Conference

„Blue Science Park” w Karlskronie i „Baltic Maritime Science Park”

zaprasza na

„Baltic Maritime Technology Conference”

Konferencja jest kierowania do firm działających w sektorze morskim, naukowców, parków naukowo-technologicznych i klastrów z obszaru Morza Bałtyckiego. Celem konferencji jest aktualizacja i wymiana informacji dostarczonych przez władze rządowe, jednostki naukowe i przemysł nt. wymagań  i związanych z nimi wyzwań w obszarze Bałtyku oraz analiza przyszłych strategii i technologii nowych generacji.

Kluczowe tematy:

Dzień 1. – Konferencja

 • Perspektywy żeglugi bezzałogowej
 • Morskie Systemy Informatyczne i nowe technologie wizualizacji
 • GNSS - Global Navigation Satellite System
 • Technologie podwodne, interakcje i integracje systemów
 • Zagadnienie „The Internet of Things and Connected Ships”

Dzień 2. – Warsztaty

Warsztaty, podczas których będzie przygotowany konspekt wspólnego wniosku projektowego do programu Horyzont 2020

kiedy: 21 listopada (konferencja), 22 listopada (warsztaty)
gdzie: Karlskrona, Szwecja
finansowanie: koszty podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników zostaną pokryte z dotacji Instytutu Szwedzkiego
Kontakt: Daniel Sköld Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji wkrótce…

 

Be Smart, Think Blue

 W dniach 19-20 września 2016 r. w Gdańsku odbyła się konferencja „Be Smart, Think Blue” połączona z Brokerage Event. Wydarzenie zorganizował Instytut Morski w Gdańsku w ramach projektu europejskiego Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego) we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych H2020 w ramach projektów BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020  (Inteligentny, zielony i zintegrowany transport).

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. Podczas konferencji (19.09) zaprezentowano osiągnięcia i kierunki rozwoju „Błękitnych Inteligentnych Regionów” oraz wskazano mechanizmy i źródła finansowania projektów i inwestycji wynikających z wdrażania inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i skupiło ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji badawczych i podmiotów publicznych działających w sektorze morskim. Spotkania bilateralne (20.09) dały możliwość nawiązania współpracy i wzmocnienia relacji partnerskich dając asumpt do przyszłych projektów badawczych w obszarze Błękitnego Wzrostu, mi.in w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie to było pierwszym z serii planowanych warsztatów międzynarodowych organizowanych w ramach projektu Smart Blue Regions dedykowanych inicjowaniu nowych przedsięwzięć służących efektywnemu wdrażaniu koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji, także na arenie międzynarodowej.

 

Więcej…
 


Strona 2 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies