Instytut Morski

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Porty lokalne – obciążenie dla samorządów czy dźwignia rozwoju?

Instytut Morski w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt.: „Porty lokalne – obciążenie dla samorządów czy dźwignia rozwoju ? ” która odbędzie się 2 grudnia 2009 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, Długi Targ 41/42.

Podczas konferencji zostaną przedstawione rezultaty części diagnostycznej badań wykonanych w Instytucie Morskim w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pt.„Strategia aktywizacji nadbałtyckich regionów peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji małych portów w Polsce” oraz podjęta zostanie dyskusja nad podstawowymi czynnikami rozwoju  portów lokalnych i zwiększenia ich roli w regionie.

Więcej…
 

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 października w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przyszłym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do celów gospodarczych i ekologicznych mająca na celu rozpoczęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pogłębienie wiedzy na temat przyszłych form użytkowania przestrzeni morskiej oraz osiągniecie synergii pomiędzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddziałujących na przestrzeń morską.

Konferencję pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizował Instytut Morski w Gdańsku z Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrą Badań Miast i Regionów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja cieszyła się niebywałym zainteresowaniem: wzięło w niej udział 168 osób, reprezentujących 28 podmiotów z sektora naukowego (państwowe i prywatne szkoły wyższe, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarządy portów, firmy państwowe i prywatne), administracji (władze regionów nadmorskich, urzędy morskie, władze lokalne), oraz pozarządowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Więcej…
 

12 warsztaty naukowe uczestników Porozumienia HIROMB

W dniach 25-27 sierpnia 2009 r. w Instytucie Morskim w Gdańsku odbyły się doroczne warsztaty naukowe Porozumienia HIROMB. Porozumienie HIROMB jest organizacją zrzeszającą zainteresowane instytucje naukowe oraz służby i administracje morskie wszystkich państw bałtyckich, które w swej działalności zajmują się rozwojem i operacyjną eksploatacją wspólnego hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczości dla Morza Bałtyckiego o nazwie HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic Sea). Takie spotkania odbywają się każdego roku w innym kraju, w tym roku gospodarzem i organizatorem spotkania (już po raz drugi) był Zakład Oceanografii Operacyjnej IM. Spotkania mają charakter roboczy i służą wymianie informacji dotyczącej prac wykonanych w ostatnim roku przez poszczególnych uczestników porozumienia, które wiązały się z rozwojem i doskonaleniem metod prognozowania warunków hydrodynamicznych Bałtyku, prowadzenia obserwacji i pomiarów w różnych obszarach na morzu oraz wykorzystaniem prognoz modelu w różnych dziedzinach związanych z oceanografią operacyjną oraz gospodarką morską.

Więcej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

Szanowni Państwo,

Instytut Morski w Gdańsku serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję i warsztaty pt. „Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 

Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego

Baltic Sea RegionEU

Instytut Morski w Gdańsku bierze udział w czterech międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013:

  • ‘Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master II’, „Bezpieczeństwo na morzu - transport i środowisko w regionie Południowego Bałtyku”
  • 'Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea - BaltSeaPlan' - "Planowanie Przestrzenne na Bałtyku"
  • 'Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea - BRISK' - "Regionalne aspekty ryzyka rozlewów olejowych i innych substancji niebezpiecznych w Morzu Bałtyckim”
  • 'Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficienSea' – “Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu"

Wszystkie ww. projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 

Konferencja Polska-Hiszpania

Instytut MorskiPolsko Hiszpańska Izba Gospodarcza

Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Informacja o konferencji:

Instytut Morski w Gdańsku we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą zorganizowały międzynarodową konferencję nt: „Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią”. Konferencja odbyła się w dniu 27 maja 2009 w Warszawie w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Gospodarki.

Więcej…
 

Konferencja dotycząca EXPO 2010 w Szanghaju

Instytut MorskiMinisterstwo InfrastrukturyPoland Expo 2010 Shanghai

Spotkanie konsultacyjno – informacyjne nt. udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

W dniu 12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne w całości poświęcone przygotowaniu programu prezentacji części morskiej w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Szanghaj Chiny 2010. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych ‑ Namiotko, wraz z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2010, Sławomirem Majmanen. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, urzędów miejskich Gdańska, Gdyni, Szczecina, Świnoujścia i Elbląga, zarządów portów morskich, armatorów, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców sektora gospodarki morskiej.

Więcej…
 

Międzynarodowe Forum Statystyki Morskiej 2008 International Maritime Statistics Forum 2008

W roku 2008 Instytut Morski w Gdańsku był gospodarzem kolejnej corocznej konferencji Międzynarodowego Forum Statystyki Morskiej (IMSF). Była to pierwsza konferencja tego typu w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, organizowana przy współpracy polskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Organizacja przez Instytut Morski w Gdańsku kolejnego spotkania uczestników Forum w Gdańsku była możliwa dzięki współpracy z Departamentem Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury oraz życzliwemu podejściu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Marszałka. Sponsorami Konferencji były przedsiębiorstwa związane z gospodarką morską, które dostrzegają wagę i znaczenie statystyki morskiej dla funkcjonowania branży. Są to; Gdańska Stocznia Remontowa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, Polskie Terminale w Szczecinie, Polski Rejestr Statków oraz Chipolbrok.

Więcej…
 

Baltic Master - najlepszy projekt morski w Europie

Projekt INTERREG III B Baltic Master , w którym Instytut Morski w Gdańsku pełnił rolę Lidera Pakietu Roboczego nr 2 i Partnera w pozostałych Pakietach, zdobył prestiżową nagrodę "European Regional Champion Awards" jako najlepszy europejski projekt morski.

Nagroda ta, do której zgłoszono początkowo około 150 kandydatur, przyznawana jest przez EU Committee of Regions - organizację Unii Europejskiej oraz magazyn Regional Review.

Więcej…
 

Seminarium "Bałtyckie Autostrady Morskie"

W dniu 14 grudnia 2008r. odbędzie się seminarium zatytułowane "Bałtyckie Autostrady Morskie". Seminarium zostało przygotowane wspólnie przez Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytut Morski w Gdańsku.

Więcej…
 

Zmiana adresu Biblioteki Instytutu

Biblioteka Instytutu Morskiego została PRZENIESIONA do budynku przy ul. Abrahama 1 w Gdańsku.
Nowe dane teleadresowe:

Biblioteka Instytutu Morskiego w Gdańsku
ul. Abrahama 1
80-307 Gdańsk
tel. (058) 552-00-93 wew. 23,33
e-mail: monika.wojtczak[at]im.gda.pl, ewa.jesipowicz[at]im.gda.pl

 

Zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski

5 lipca 2008, w wieku 87 lat, zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski, który całym swoim długim i owocnym życiem zawodowym związany był z Instytutem Morskim.

Prof. dr hab. Maciej Krzyżanowski , absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, od początku kariery zawodowej interesował się handlem morskim.

W 1950 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznym za pracę "Reguły sprzedaży cif w handlu zamorskim". W 1967 r. został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki transportu, wydając książkę "Afrykańskie rynki żeglugowe - przyczynek do krytyki systemu konferencyjnego". Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1979 r.

Przez lata aktywnie uczestniczył w budowaniu pozycji Polski jako państwa morskiego, szczególnie interesując się rozwojem floty morskiej i przedsiębiorstw armatorskich.

Od 1950 r. związał się z Instytutem Morskim, pełniąc w nim wiele kierowniczych stanowisk. Do roku 1999 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Profesor był autorem ponad 200 prac naukowych o bardzo bogatej i różnorodnej tematyce, która wiązała się z rozwojem systemów transportowych i zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki morskiej.

Więcej…
 


Strona 10 z 10

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies