Instytut Morski

Konferencja Polska-Hiszpania

Instytut MorskiPolsko Hiszpańska Izba Gospodarcza

Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Informacja o konferencji:

Instytut Morski w Gdańsku we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą zorganizowały międzynarodową konferencję nt: „Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią”. Konferencja odbyła się w dniu 27 maja 2009 w Warszawie w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Gospodarki.

Więcej…
 

Konferencja dotycząca EXPO 2010 w Szanghaju

Instytut MorskiMinisterstwo InfrastrukturyPoland Expo 2010 Shanghai

Spotkanie konsultacyjno – informacyjne nt. udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

W dniu 12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne w całości poświęcone przygotowaniu programu prezentacji części morskiej w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Szanghaj Chiny 2010. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych ‑ Namiotko, wraz z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2010, Sławomirem Majmanen. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, urzędów miejskich Gdańska, Gdyni, Szczecina, Świnoujścia i Elbląga, zarządów portów morskich, armatorów, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców sektora gospodarki morskiej.

Więcej…
 

Międzynarodowe Forum Statystyki Morskiej 2008 International Maritime Statistics Forum 2008

W roku 2008 Instytut Morski w Gdańsku był gospodarzem kolejnej corocznej konferencji Międzynarodowego Forum Statystyki Morskiej (IMSF). Była to pierwsza konferencja tego typu w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, organizowana przy współpracy polskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Organizacja przez Instytut Morski w Gdańsku kolejnego spotkania uczestników Forum w Gdańsku była możliwa dzięki współpracy z Departamentem Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury oraz życzliwemu podejściu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Marszałka. Sponsorami Konferencji były przedsiębiorstwa związane z gospodarką morską, które dostrzegają wagę i znaczenie statystyki morskiej dla funkcjonowania branży. Są to; Gdańska Stocznia Remontowa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, Polskie Terminale w Szczecinie, Polski Rejestr Statków oraz Chipolbrok.

Więcej…
 

Baltic Master - najlepszy projekt morski w Europie

Projekt INTERREG III B Baltic Master , w którym Instytut Morski w Gdańsku pełnił rolę Lidera Pakietu Roboczego nr 2 i Partnera w pozostałych Pakietach, zdobył prestiżową nagrodę "European Regional Champion Awards" jako najlepszy europejski projekt morski.

Nagroda ta, do której zgłoszono początkowo około 150 kandydatur, przyznawana jest przez EU Committee of Regions - organizację Unii Europejskiej oraz magazyn Regional Review.

Więcej…
 

Seminarium "Bałtyckie Autostrady Morskie"

W dniu 14 grudnia 2008r. odbędzie się seminarium zatytułowane "Bałtyckie Autostrady Morskie". Seminarium zostało przygotowane wspólnie przez Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytut Morski w Gdańsku.

Więcej…
 

Zmiana adresu Biblioteki Instytutu

Biblioteka Instytutu Morskiego została PRZENIESIONA do budynku przy ul. Abrahama 1 w Gdańsku.
Nowe dane teleadresowe:

Biblioteka Instytutu Morskiego w Gdańsku
ul. Abrahama 1
80-307 Gdańsk
tel. (058) 552-00-93 wew. 23,33
e-mail: monika.wojtczak[at]im.gda.pl, ewa.jesipowicz[at]im.gda.pl

 

Zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski

5 lipca 2008, w wieku 87 lat, zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski, który całym swoim długim i owocnym życiem zawodowym związany był z Instytutem Morskim.

Prof. dr hab. Maciej Krzyżanowski , absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, od początku kariery zawodowej interesował się handlem morskim.

W 1950 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznym za pracę "Reguły sprzedaży cif w handlu zamorskim". W 1967 r. został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki transportu, wydając książkę "Afrykańskie rynki żeglugowe - przyczynek do krytyki systemu konferencyjnego". Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1979 r.

Przez lata aktywnie uczestniczył w budowaniu pozycji Polski jako państwa morskiego, szczególnie interesując się rozwojem floty morskiej i przedsiębiorstw armatorskich.

Od 1950 r. związał się z Instytutem Morskim, pełniąc w nim wiele kierowniczych stanowisk. Do roku 1999 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Profesor był autorem ponad 200 prac naukowych o bardzo bogatej i różnorodnej tematyce, która wiązała się z rozwojem systemów transportowych i zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki morskiej.

Więcej…
 


Strona 10 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies