Instytut Morski

IX Bałtycki Festiwal Nauki 2011 – Nauka bliżej społeczeństwa

Podczas pikniku naukowego w dniu 29 maja br. zorganizowanego w Gdyni w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki zwiedzający mogli obejrzeć ekspozycje Instytutu Morskiego w Gdańsku przygotowane przez Zakład Ochrony Środowiska i Zakład Oceanografii Operacyjnej. Tematem przewodnim obu ekspozycji było środowisko człowieka i jego ochrona: Laboratorium Ochrony Środowiska - wybrane aspekty badania zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska naturalnego Zakładu Ochrony Środowiska i Poznaj środowisko by lepiej je chronić – innowacyjne badania morskie z wykorzystaniem pływającego laboratorium IMOR Zakładu Oceanografii Operacyjnej.

Ekspozycje Instytutu Morskiego i merytoryczne informacje udzielane przez naukowców oraz specjalistów z naszego Instytutu cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Można oszacować, że w tym roku stoiska nasze odwiedziło ponad 2500 osób.

 

Więcej…
 

Planujemy przyszłość Morza Bałtyckiego

Planujemy przyszłość Morza Bałtyckiego

Sektory gospodarki morskiej coraz intensywniej konkurują o ograniczoną przestrzeń Bałtyku. Podczas Europejskich Dni Morza w Gdańsku 20 maja 2010 odbędzie się panel dyskusyjny prezentujący wstępne wyniki projektu BaltSeaPlan. Projekt ma na celu stworzenie systemu planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju obszarów morskich. Organizatorem panelu jest Instytut Morski w Gdańsku i Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie we współpracy z Grupą Roboczą HELCOM/VASAB.

 

Więcej…
 

WIZYTA EKSPERTÓW Z WORLD MARITIME UNIVERSITY

WIZYTA EKSPERTÓW Z WORLD MARITIME UNIVERSITY


Dzięki staraniom Zakładu Ekonomiki i Prawa, 9 maja 2011 roku Instytut Morski w Gdańsku zorganizował wizytę międzynarodowej grupy ekspertów z World Maritime University z siedzibą w Malmoe. Pierwszy raz w historii Instytut gościł w jednym momencie przedstawicieli 19 krajów z 4 kontynentów. Wśród gości obecni byli przedstawiciele Bahrajnu, Madagaskaru, Turcji, Włoch, Hondurasu, Grecji, Beninu, Nigerii, Indonezji, Indii, Tanzanii, Korei Południowej, Egiptu, Bangladeszu, Chile, Senegalu, Singapuru, Szwecji i Filipin.
Podczas spotkania przeprowadzono szereg rozmów dotyczących rozwoju polskich portów morskich, prawa morskiego, sytuacji ekonomicznej kraju, w tym gospodarki morskiej oraz organizacji systemu transportowego Polski. Ponadto zaprezentowano obszary działalności Instytutu Morskiego, a także możliwości i potencjał badawczy statku IMOR. Program uzupełniały wizyty studyjne w portach i urzędach administracji morskiej.


Zakład Ekonomiki i Prawa od wielu lat współpracuje z World Maritime University w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych, obecnie w ramach projektu BSR Baltic Master II. 


Marcin Kalinowski
(ZEiP)
 

 

BLIŻEJ BIZNESU

Podpisane 29 marca 2011 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego porozumienie o strategicznej współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) a Instytutem Morskim w Gdańsku (IM) otwiera nowe możliwości tworzenia efektywnych powiązań w regionie między nauką i biznesem oraz wspierania i stymulowania przedsiębiorczości innowacyjnej.
Uroczystość podpisania dokumentu przez Józefa Adama Belę, wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (na fot. obok: od lewej) oraz Kazimierza Szeflera, dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku (na fot.: od prawej) odbyło się podczas warsztatów pt. „Darmowe narzędzia promocji: linkedin, facebook, goldenline, globbuster – jak z tego korzystać”.

Celem zawartego porozumienia jest między innymi: „realizowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych; zwiększanie efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej; prowadzenie badań i opracowywanie analiz w obszarze zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii;  organizacja przedsięwzięć dotyczących innowacji i przedsiębiorczości; transfer i komercjalizacja technologii; udostępnianie laboratoriów badawczych i warsztatów; monitoring potrzeb przedsiębiorców i naukowców w dziedzinie usług proinnowacyjnych” – czytamy w porozumieniu.


Zacieśnienie współpracy Instytutu Morskiego z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPN-T) jest efektem uczestnictwa obu partnerów porozumienia w projekcie SUBMARINER. Jest on realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013). W projekcie uczestniczy 19 partnerów z następujących krajów: Polski, Niemiec, Finlandii, Litwy, Estonii, Łotwy, Danii i Szwecji. Innym przykładem współpracy może być wniosek złożony do programu INTERREG IVC dedykowany wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw w erze globalnej gospodarki morskiej.

Współpraca z GPN-T sprzyjać ma integracji pracowników IM-u z przedsiębiorcami, wymianie informacji, czy powstawaniu innowacyjnych pomysłów i ich komercjalizacji.

Swoją pomocą w realizowaniu zawartego porozumienia służy Joanna Przedrzymirska – kierownik Centrum Obsługi Projektów (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) – wymieniona w dokumencie ze strony Instytutu jako osoba do bieżących kontaktów z partnerem porozumienia.
(ES)
 

 

IX Bałtycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

IX Bałtycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

Instytut Morski już po raz trzeci weźmie udział w Bałtyckim Festiwal Nauki (BFN), który trwać będzie w dniach 25-29 maja. BFN jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe, instytuty branżowe oraz inne instytucje naszego regionu związane z nauką. Festiwal jest adresowany do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża i regionu, w tym również do młodzieży. Celem festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

 

Więcej…
 

SUBMARINER – zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

Podczas 2-dniowego spotkania roboczego zorganizowanego w siedzibie Instytutu dyskutowano m. in. nad zakresem i strukturą głównych produktów projektu oraz nad harmonogramu prac. Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem wiodącym projektu.

Informacja prasowa: plik w formacie pdf
Strona www projektu: www.submariner-project.eu
 

 

Instytut Morski w Gdańsku Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu UE!

Nasz Instytut po raz pierwszy jest Partnerem Wiodącym projektu realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Projekt SUBMARINER to z kolei pierwsza w Regionie Morza Bałtyckiego próba wzmocnienia potencjału rozwoju naszego regionu poprzez zrównoważone korzystanie z zasobów Bałtyku.

Więcej: odnośnik do informacji o projekcie

 

Flagowy projekt Unii Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła projekt SMOCS, dotyczący zrównoważonej gospodarki zanieczyszczonymi osadami na Morzu Bałtyckim, jako flagowy projekt Unii Europejskiej. Jest to niezwykłe wyróżnienie, gdyż niewiele inicjatyw dotyczących naszego regionu, staje się flagowymi przedsięwzięciami UE. Projekt SMOCS ma teraz silną pozycję, przyczyniając się do rozwoju strategii UE dla RMB (szczególnie na obszarze 3: Redukcji użytkowania i wpływu substancji niebezpiecznych).
 

 

Seminarium dotyczące projektu SMOCS

Dział Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Instytut Morski w Gdańsku byli organizatorami seminarium dotyczącego projektu SMOCS - Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea (Zrównoważona gospodarka zanieczyszczonymi osadami w Morzu Bałtyckim).

pobierz >> pdf (153 KB)

 

Informacja prasowa

W trakcie prowadzenia prac badawczych wykonywanych przez statek IMOR dokonuje się wielu cennych odkryć. Najnowsze urządzenia pozwalają na bardzo precyzyjne pomiary. W ramach I Sympozjum Morskiej Geomorfologii organizowanej przez Instytut Morski w Gdańsku uczestnicy i dziennikarze weszli na pokład katamaranu IMOR, gdzie przyjrzeli się pracy naukowców.

pobierz >> pdf (156 KB)

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW

"INFORMACJA DLA MEDIÓW"


Instytut Morski w Gdańsku zaprasza na pokład jednostki badawczej IMOR.


Szczegółowe informacje: pobierz >> informacje (PDF - 150KB)

 

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Oceanografii Operacyjnej Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Metody Badań

Gdańsk 8-9.12.2010 r.

 

komunikat z dnia 5.11 (PDF - 228 KB)

 

Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w serii Biblioteka Ochrony Środowiska ukazał się: Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych.

Więcej…
 

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do działania”, 30 czerwca 2010

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do działania”, 30 czerwca 2010

 

Instytut Morski w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt.: „Porty lokalne – od wizji rozwoju do działania”, która odbędzie się 30 czerwca 2010 r.  w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, Długi Targ 41/42

Więcej…
 

Międzynarodowa konferencja Baltic Master II Midway Conference, 5-6 maja 2010

Baltic Master II Midway
Conference - dokumentacja Konferencji


Instytut Morski w Gdańsku, wraz z Liderem Projektu Baltic Master II - szwedzkim Regionem Blekinge zorganizował w dniach 5-6 maja 2010 w Gdańsku międzynarodową konferencję Baltic Master II Midway Conference podsumowującą dotychczasowe prace w projekcie.

Baltic Master II, Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region (Baltic Master II, Bezpieczeństwo na morzu- transport i środowisko w regionie Południowego Bałtyku), to projekt mający na celu dalszą integrację środowisk lokalnych oraz regionalnych dla wspólnych działań w dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa morskiego.


Głównym założeniem Projektu Baltic Master II, skupiającego 48 partnerów ze wszystkich krajów nadbałtyckich, jest poprawa mechanizmów reagowania służb lądowych w razie wystąpienia morskich rozlewów olejowych oraz usprawnienie działań zapobiegających zanieczyszczeniom  spowodowanym przez transport morski.

Więcej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Porty lokalne – obciążenie dla samorządów czy dźwignia rozwoju?

Instytut Morski w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt.: „Porty lokalne – obciążenie dla samorządów czy dźwignia rozwoju ? ” która odbędzie się 2 grudnia 2009 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, Długi Targ 41/42.

Podczas konferencji zostaną przedstawione rezultaty części diagnostycznej badań wykonanych w Instytucie Morskim w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pt.„Strategia aktywizacji nadbałtyckich regionów peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji małych portów w Polsce” oraz podjęta zostanie dyskusja nad podstawowymi czynnikami rozwoju  portów lokalnych i zwiększenia ich roli w regionie.

Więcej…
 

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 października w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przyszłym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do celów gospodarczych i ekologicznych mająca na celu rozpoczęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pogłębienie wiedzy na temat przyszłych form użytkowania przestrzeni morskiej oraz osiągniecie synergii pomiędzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddziałujących na przestrzeń morską.

Konferencję pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizował Instytut Morski w Gdańsku z Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrą Badań Miast i Regionów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja cieszyła się niebywałym zainteresowaniem: wzięło w niej udział 168 osób, reprezentujących 28 podmiotów z sektora naukowego (państwowe i prywatne szkoły wyższe, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarządy portów, firmy państwowe i prywatne), administracji (władze regionów nadmorskich, urzędy morskie, władze lokalne), oraz pozarządowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Więcej…
 

12 warsztaty naukowe uczestników Porozumienia HIROMB

W dniach 25-27 sierpnia 2009 r. w Instytucie Morskim w Gdańsku odbyły się doroczne warsztaty naukowe Porozumienia HIROMB. Porozumienie HIROMB jest organizacją zrzeszającą zainteresowane instytucje naukowe oraz służby i administracje morskie wszystkich państw bałtyckich, które w swej działalności zajmują się rozwojem i operacyjną eksploatacją wspólnego hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczości dla Morza Bałtyckiego o nazwie HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic Sea). Takie spotkania odbywają się każdego roku w innym kraju, w tym roku gospodarzem i organizatorem spotkania (już po raz drugi) był Zakład Oceanografii Operacyjnej IM. Spotkania mają charakter roboczy i służą wymianie informacji dotyczącej prac wykonanych w ostatnim roku przez poszczególnych uczestników porozumienia, które wiązały się z rozwojem i doskonaleniem metod prognozowania warunków hydrodynamicznych Bałtyku, prowadzenia obserwacji i pomiarów w różnych obszarach na morzu oraz wykorzystaniem prognoz modelu w różnych dziedzinach związanych z oceanografią operacyjną oraz gospodarką morską.

Więcej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

Szanowni Państwo,

Instytut Morski w Gdańsku serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję i warsztaty pt. „Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 

Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego

Baltic Sea RegionEU

Instytut Morski w Gdańsku bierze udział w czterech międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013:

  • ‘Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master II’, „Bezpieczeństwo na morzu - transport i środowisko w regionie Południowego Bałtyku”
  • 'Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea - BaltSeaPlan' - "Planowanie Przestrzenne na Bałtyku"
  • 'Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea - BRISK' - "Regionalne aspekty ryzyka rozlewów olejowych i innych substancji niebezpiecznych w Morzu Bałtyckim”
  • 'Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficienSea' – “Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu"

Wszystkie ww. projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 


Strona 9 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies