Instytut Morski

Konferencja 鈥炁歳odowiskowe Aspekty Inwestycji Morskich"

      

Organizatorzy konferencji:

Instytut Morski w Gda艅sku we wsp贸艂pracy z Krajowym Adwokatem BONUS 185 Profesorem Stanis艂awem Masselem.

Tytu艂 konferencji:

„Uwarunkowania 艣rodowiskowe inwestycji morskich”

Data:

27.09.2011

Wi臋cej…
 

INSTYTUT MORSKI W GDA艃SKU OFICJALNYM PARTNEREM EDUKACYJNYM MI臉DZYNARODOWEGO FORUM EURO-TSL

INSTYTUT MORSKI W GDA艃SKU OFICJALNYM PARTNEREM EDUKACYJNYM MI臉DZYNARODOWEGO FORUM EURO-TSL
 


 
23 sierpnia 2011 w Warszawie odby艂o si臋 „Mi臋dzynarodowe Forum EURO TSL – Korytarz Transportowy Niemcy Polska Ukraina” zorganizowane przez Wydawnictwo emerpress Sp. z o.o., Hafen Hamburg Marketing e.V. oraz Europejskie Centrum Biznesu. Dzi臋ki staraniom Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytut Morski w Gda艅sku obj膮艂 to wydarzenie oficjalnym patronatem pe艂ni膮c rol臋 Partnera Edukacyjnego konferencji.

Forum zgromadzi艂o przedstawicieli Ministerstwa Finans贸w i Ministerstwa Infrastruktury, izb przemys艂owo-handlowych, port贸w oraz licznych firm z bran偶y celno-spedycyjnej. W trakcie konferencji przedstawiono praktyczne aspekty prawne, finansowe i logistyczne maj膮ce usprawni膰 transport pomi臋dzy Polsk膮, Niemcami i Ukrain膮, tak偶e w zakresie rozwoju przewoz贸w intermodalnych. Szczeg贸lnie du偶y nacisk po艂o偶ono na r贸偶nic臋 w procedurach celnych tych偶e kraj贸w.

Warto podkre艣li膰, i偶 Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego od lat zajmuje si臋 analiz膮 perspektyw korytarzy transportowych wsp贸艂realizuj膮c takie projekty badawcze, jak EUREKA SLINT, A-B Landbridge, czy obecnie BATCo (Korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk).

Wi臋cej informacji o Forum na stronie:  http://www.forum-eurotsl.eu

 


Urszula Kowalczyk, Jakub Piotrowicz (ZEiP)

 

 

Opracowanie projekt贸w plan贸w ochrony obszar贸w Natura 2000 w rejonie Zatoki Gda艅skiej i Zalewu Wi艣lanego

Opracowanie projekt贸w plan贸w ochrony obszar贸w Natura 2000 w rejonie Zatoki Gda艅skiej i Zalewu Wi艣lanego

 

W latach 2011-2014 realizowany b臋dzie projekt pn. „Opracowanie projekt贸w plan贸w ochrony obszar贸w Natura 2000 w rejonie Zatoki Gda艅skiej i Zalewu Wi艣lanego”, wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko.

G艂贸wnym koordynatorem wszystkich dzia艂a艅 realizowanych w ramach niniejszego projektu jest Instytut Morski w Gda艅sku, we wsp贸艂pracy z ekspertami z:

- Narodowej Fundacji Ochrony 艢rodowiska w Warszawie

- Uniwersytetu Gda艅skiego

- Oddzia艂u Geologii Morza Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego PIB

- Akademii Morskiej w Szczecinie

- Wojew贸dzkiego Biura Planowania Przestrzennego w S艂upsku

- Grupy Badawczej Ptak贸w Wodnych KULING

- Fundacji Inicjatyw Spo艂ecznych Odpowiedzialnych (FISO).

 

Wi臋cej…
 

BA艁TYK 鈥 ADRIATYK Korytarz Transportowy 鈥 Nowa perspektywa

Instytut Morski w Gda艅sku od wielu lat uczestniczy w pracach na rzecz rozwoju korytarza transportowego Ba艂tyk – Adriatyk. Obecnie w Zak艂adzie Ekonomiki i Prawa (ZEiP) realizowany jest mi臋dzynarodowy projekt badawczy BATCo – „Baltic Adriatic Transport Cooperation”. Naukowcy Instytutu od wielu lat wskazywali na fakt istnienia szerokiego, bardzo cz臋sto niezauwa偶anego i niedocenianego, korytarza transportowego P贸艂noc – Po艂udnie pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a Morzem Adriatyckim.

Korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk (BA) jako jeden z dziesi臋ciu priorytetowych szlak贸w transportowych UE zosta艂 uj臋ty przez Komisj臋 Europejsk膮 w nowej propozycji bud偶etowej na lata 2014-2020. Wsparcie w wysoko艣ci 21,7 bln € (na transport) dotyczy膰 b臋dzie g艂贸wnie dzia艂a艅 na rzecz infrastruktury z ukierunkowaniem na maksymalizacj臋 pozytywnego wp艂ywu korytarza na rozw贸j gospodarczy i minimalizacj臋 negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko naturalne.

Decyzja o wsparciu i wpisaniu korytarza BA w now膮 perspektyw臋 bud偶etow膮 UE potwierdzi艂a s艂uszno艣膰 podj臋tych prac i wysi艂ku pracownik贸w ZEiP w realizacj臋 wielu dzia艂a艅 i inicjatyw. Z chwil膮 rozpocz臋cia realizacji projektu BATCo (2010-1013) otworzy艂a si臋 oczekiwana od wielu lat szansa na precyzyjn膮 identyfikacj臋 korytarza transportowego P贸艂noc – Po艂udnie, a co za tym idzie, wskazania nowych mo偶liwo艣ci i szans na korzystanie z jego istnienia.

Dla wzmocnienia dalszego rozwoju niezb臋dny jest wzrost przep艂ywu strumienia 艂adunk贸w przez nasz kraj, a szczeg贸lnie region. Rozw贸j korytarza pomi臋dzy portami basenu Morza Ba艂tyckiego a portami basenu Morza Adriatyckiego — g艂贸wny cel projektu BATCo — stworzy szans臋 pojawienia si臋 tak d艂ugo oczekiwanego dla rozwoju naszego regionu, gospodarki, a szczeg贸lnie gospodarki morskiej wyra藕nego impulsu.

Wi臋cej informacji dot. projektu BATCo oraz korytarza transportowego Ba艂tyk – Adriatyk mo偶na uzyska膰 w Zak艂adzie Ekonomiki i Prawa IM.


MK -ZEiP

 

 

IX Ba艂tycki Festiwal Nauki 2011 鈥 Nauka bli偶ej spo艂ecze艅stwa

Podczas pikniku naukowego w dniu 29 maja br. zorganizowanego w Gdyni w ramach IX Ba艂tyckiego Festiwalu Nauki zwiedzaj膮cy mogli obejrze膰 ekspozycje Instytutu Morskiego w Gda艅sku przygotowane przez Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska i Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej. Tematem przewodnim obu ekspozycji by艂o 艣rodowisko cz艂owieka i jego ochrona: Laboratorium Ochrony 艢rodowiska - wybrane aspekty badania zanieczyszcze艅 w r贸偶nych elementach 艣rodowiska naturalnego Zak艂adu Ochrony 艢rodowiska i Poznaj 艣rodowisko by lepiej je chroni膰 – innowacyjne badania morskie z wykorzystaniem p艂ywaj膮cego laboratorium IMOR Zak艂adu Oceanografii Operacyjnej.

Ekspozycje Instytutu Morskiego i merytoryczne informacje udzielane przez naukowc贸w oraz specjalist贸w z naszego Instytutu cieszy艂y si臋 du偶ym zainteresowaniem zwiedzaj膮cych. Mo偶na oszacowa膰, 偶e w tym roku stoiska nasze odwiedzi艂o ponad 2500 os贸b.

 

Wi臋cej…
 

Planujemy przysz艂o艣膰 Morza Ba艂tyckiego

Planujemy przysz艂o艣膰 Morza Ba艂tyckiego

Sektory gospodarki morskiej coraz intensywniej konkuruj膮 o ograniczon膮 przestrze艅 Ba艂tyku. Podczas Europejskich Dni Morza w Gda艅sku 20 maja 2010 odb臋dzie si臋 panel dyskusyjny prezentuj膮cy wst臋pne wyniki projektu BaltSeaPlan. Projekt ma na celu stworzenie systemu planowania przestrzennego i zr贸wnowa偶onego rozwoju obszar贸w morskich. Organizatorem panelu jest Instytut Morski w Gda艅sku i Bundesamt f眉r Seeschifffahrt und Hydrographie we wsp贸艂pracy z Grup膮 Robocz膮 HELCOM/VASAB.

 

Wi臋cej…
 

WIZYTA EKSPERT脫W Z WORLD MARITIME UNIVERSITY

WIZYTA EKSPERT脫W Z WORLD MARITIME UNIVERSITY


Dzi臋ki staraniom Zak艂adu Ekonomiki i Prawa, 9 maja 2011 roku Instytut Morski w Gda艅sku zorganizowa艂 wizyt臋 mi臋dzynarodowej grupy ekspert贸w z World Maritime University z siedzib膮 w Malmoe. Pierwszy raz w historii Instytut go艣ci艂 w jednym momencie przedstawicieli 19 kraj贸w z 4 kontynent贸w. W艣r贸d go艣ci obecni byli przedstawiciele Bahrajnu, Madagaskaru, Turcji, W艂och, Hondurasu, Grecji, Beninu, Nigerii, Indonezji, Indii, Tanzanii, Korei Po艂udniowej, Egiptu, Bangladeszu, Chile, Senegalu, Singapuru, Szwecji i Filipin.
Podczas spotkania przeprowadzono szereg rozm贸w dotycz膮cych rozwoju polskich port贸w morskich, prawa morskiego, sytuacji ekonomicznej kraju, w tym gospodarki morskiej oraz organizacji systemu transportowego Polski. Ponadto zaprezentowano obszary dzia艂alno艣ci Instytutu Morskiego, a tak偶e mo偶liwo艣ci i potencja艂 badawczy statku IMOR. Program uzupe艂nia艂y wizyty studyjne w portach i urz臋dach administracji morskiej.


Zak艂ad Ekonomiki i Prawa od wielu lat wsp贸艂pracuje z World Maritime University w ramach realizacji wsp贸lnych projekt贸w badawczych, obecnie w ramach projektu BSR Baltic Master II. 


Marcin Kalinowski
(ZEiP)
 

 

BLI呕EJ BIZNESU

Podpisane 29 marca 2011 r. w siedzibie Gda艅skiego Parku Naukowo-Technologicznego porozumienie o strategicznej wsp贸艂pracy pomi臋dzy Pomorsk膮 Specjaln膮 Stref膮 Ekonomiczn膮 (PSSE) a Instytutem Morskim w Gda艅sku (IM) otwiera nowe mo偶liwo艣ci tworzenia efektywnych powi膮za艅 w regionie mi臋dzy nauk膮 i biznesem oraz wspierania i stymulowania przedsi臋biorczo艣ci innowacyjnej.
Uroczysto艣膰 podpisania dokumentu przez J贸zefa Adama Bel臋, wiceprezesa Zarz膮du Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (na fot. obok: od lewej) oraz Kazimierza Szeflera, dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku (na fot.: od prawej) odby艂o si臋 podczas warsztat贸w pt. „Darmowe narz臋dzia promocji: linkedin, facebook, goldenline, globbuster – jak z tego korzysta膰”.

Celem zawartego porozumienia jest mi臋dzy innymi: „realizowanie wsp贸lnych projekt贸w badawczo-rozwojowych i wdro偶eniowych; zwi臋kszanie efektywno艣ci powi膮za艅 nauki i dzia艂alno艣ci gospodarczej; prowadzenie bada艅 i opracowywanie analiz w obszarze zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii;  organizacja przedsi臋wzi臋膰 dotycz膮cych innowacji i przedsi臋biorczo艣ci; transfer i komercjalizacja technologii; udost臋pnianie laboratori贸w badawczych i warsztat贸w; monitoring potrzeb przedsi臋biorc贸w i naukowc贸w w dziedzinie us艂ug proinnowacyjnych” – czytamy w porozumieniu.


Zacie艣nienie wsp贸艂pracy Instytutu Morskiego z Gda艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPN-T) jest efektem uczestnictwa obu partner贸w porozumienia w projekcie SUBMARINER. Jest on realizowany w ramach Europejskiej Wsp贸艂pracy Terytorialnej (Program Regionu Morza Ba艂tyckiego 2007-2013). W projekcie uczestniczy 19 partner贸w z nast臋puj膮cych kraj贸w: Polski, Niemiec, Finlandii, Litwy, Estonii, 艁otwy, Danii i Szwecji. Innym przyk艂adem wsp贸艂pracy mo偶e by膰 wniosek z艂o偶ony do programu INTERREG IVC dedykowany wsparciu dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw w erze globalnej gospodarki morskiej.

Wsp贸艂praca z GPN-T sprzyja膰 ma integracji pracownik贸w IM-u z przedsi臋biorcami, wymianie informacji, czy powstawaniu innowacyjnych pomys艂贸w i ich komercjalizacji.

Swoj膮 pomoc膮 w realizowaniu zawartego porozumienia s艂u偶y Joanna Przedrzymirska – kierownik Centrum Obs艂ugi Projekt贸w (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ) – wymieniona w dokumencie ze strony Instytutu jako osoba do bie偶膮cych kontakt贸w z partnerem porozumienia.
(ES)
 

 

IX Ba艂tycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

IX Ba艂tycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

Instytut Morski ju偶 po raz trzeci we藕mie udzia艂 w Ba艂tyckim Festiwal Nauki (BFN), kt贸ry trwa膰 b臋dzie w dniach 25-29 maja. BFN jest imprez膮 popularno-naukow膮 organizowan膮 przez wy偶sze uczelnie wojew贸dztwa pomorskiego, instytuty naukowe, instytuty bran偶owe oraz inne instytucje naszego regionu zwi膮zane z nauk膮. Festiwal jest adresowany do szerokiego kr臋gu spo艂ecze艅stwa Wybrze偶a i regionu, w tym r贸wnie偶 do m艂odzie偶y. Celem festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osi膮gni臋膰 bada艅 naukowych oraz przybli偶enie ich spo艂ecze艅stwu w mo偶liwie zrozumia艂ej i atrakcyjnej formie.

 

Wi臋cej…
 

SUBMARINER 鈥 zr贸wnowa偶one korzystanie z zasob贸w Morza Ba艂tyckiego

Podczas 2-dniowego spotkania roboczego zorganizowanego w siedzibie Instytutu dyskutowano m. in. nad zakresem i struktur膮 g艂贸wnych produkt贸w projektu oraz nad harmonogramu prac. Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem wiod膮cym projektu.

Informacja prasowa: plik w formacie pdf
Strona www projektu: www.submariner-project.eu
 

 

Instytut Morski w Gda艅sku Partnerem Wiod膮cym mi臋dzynarodowego projektu UE!

Nasz Instytut po raz pierwszy jest Partnerem Wiod膮cym projektu realizowanego w ramach Europejskiej Wsp贸艂pracy Terytorialnej. Projekt SUBMARINER to z kolei pierwsza w Regionie Morza Ba艂tyckiego pr贸ba wzmocnienia potencja艂u rozwoju naszego regionu poprzez zr贸wnowa偶one korzystanie z zasob贸w Ba艂tyku.

Wi臋cej: odno艣nik do informacji o projekcie

 

Flagowy projekt Unii Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdzi艂a projekt SMOCS, dotycz膮cy zr贸wnowa偶onej gospodarki zanieczyszczonymi osadami na Morzu Ba艂tyckim, jako flagowy projekt Unii Europejskiej. Jest to niezwyk艂e wyr贸偶nienie, gdy偶 niewiele inicjatyw dotycz膮cych naszego regionu, staje si臋 flagowymi przedsi臋wzi臋ciami UE. Projekt SMOCS ma teraz siln膮 pozycj臋, przyczyniaj膮c si臋 do rozwoju strategii UE dla RMB (szczeg贸lnie na obszarze 3: Redukcji u偶ytkowania i wp艂ywu substancji niebezpiecznych).
 

 

Seminarium dotycz膮ce projektu SMOCS

Dzia艂 Ochrony 艢rodowiska Zarz膮du Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Instytut Morski w Gda艅sku byli organizatorami seminarium dotycz膮cego projektu SMOCS - Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea (Zr贸wnowa偶ona gospodarka zanieczyszczonymi osadami w Morzu Ba艂tyckim).

pobierz >> pdf (153 KB)

 

Informacja prasowa

W trakcie prowadzenia prac badawczych wykonywanych przez statek IMOR dokonuje si臋 wielu cennych odkry膰. Najnowsze urz膮dzenia pozwalaj膮 na bardzo precyzyjne pomiary. W ramach I Sympozjum Morskiej Geomorfologii organizowanej przez Instytut Morski w Gda艅sku uczestnicy i dziennikarze weszli na pok艂ad katamaranu IMOR, gdzie przyjrzeli si臋 pracy naukowc贸w.

pobierz >> pdf (156 KB)

 

INFORMACJA DLA MEDI脫W

"INFORMACJA DLA MEDI脫W"


Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza na pok艂ad jednostki badawczej IMOR.


Szczeg贸艂owe informacje: pobierz >> informacje (PDF - 150KB)

 

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Instytut Morski w Gda艅sku, Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Stowarzyszenie Geomorfolog贸w Polskich

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Metody Bada艅

Gda艅sk 8-9.12.2010 r.

 

komunikat z dnia 5.11 (PDF - 228 KB)

 

Przewodnik metodyczny do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych.

W ramach Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska, na zam贸wienie G艂贸wnego Inspektoratu Ochrony 艢rodowiska, ze 艣rodk贸w Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, w serii Biblioteka Ochrony 艢rodowiska ukaza艂 si臋: Przewodnik metodyczny do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych.

Wi臋cej…
 

Konferencja 鈥濸orty lokalne 鈥 od wizji rozwoju do dzia艂ania鈥, 30 czerwca 2010

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do dzia艂ania”, 30 czerwca 2010

 

Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w konferencji pt.: „Porty lokalne – od wizji rozwoju do dzia艂ania”, kt贸ra odb臋dzie si臋 30 czerwca 2010 r.  w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42

Wi臋cej…
 

Mi臋dzynarodowa konferencja Baltic Master II Midway Conference, 5-6 maja 2010

Baltic Master II Midway
Conference - dokumentacja Konferencji


Instytut Morski w Gda艅sku, wraz z Liderem Projektu Baltic Master II - szwedzkim Regionem Blekinge zorganizowa艂 w dniach 5-6 maja 2010 w Gda艅sku mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 Baltic Master II Midway Conference podsumowuj膮c膮 dotychczasowe prace w projekcie.

Baltic Master II, Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region (Baltic Master II, Bezpiecze艅stwo na morzu- transport i 艣rodowisko w regionie Po艂udniowego Ba艂tyku), to projekt maj膮cy na celu dalsz膮 integracj臋 艣rodowisk lokalnych oraz regionalnych dla wsp贸lnych dzia艂a艅 w dziedzinie poprawy stanu bezpiecze艅stwa morskiego.


G艂贸wnym za艂o偶eniem Projektu Baltic Master II, skupiaj膮cego 48 partner贸w ze wszystkich kraj贸w nadba艂tyckich, jest poprawa mechanizm贸w reagowania s艂u偶b l膮dowych w razie wyst膮pienia morskich rozlew贸w olejowych oraz usprawnienie dzia艂a艅 zapobiegaj膮cych zanieczyszczeniom  spowodowanym przez transport morski.

Wi臋cej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Porty lokalne 鈥 obci膮偶enie dla samorz膮d贸w czy d藕wignia rozwoju?

Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w konferencji pt.: „Porty lokalne – obci膮偶enie dla samorz膮d贸w czy d藕wignia rozwoju ? ” kt贸ra odb臋dzie si臋 2 grudnia 2009 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42.

Podczas konferencji zostan膮 przedstawione rezultaty cz臋艣ci diagnostycznej bada艅 wykonanych w Instytucie Morskim w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego  pt.„Strategia aktywizacji nadba艂tyckich region贸w peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji ma艂ych port贸w w Polsce” oraz podj臋ta zostanie dyskusja nad podstawowymi czynnikami rozwoju  port贸w lokalnych i zwi臋kszenia ich roli w regionie.

Wi臋cej…
 

Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 pa藕dziernika w Gdyni odby艂a si臋 mi臋dzynarodowa konferencja po艣wi臋cona przysz艂ym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do cel贸w gospodarczych i ekologicznych maj膮ca na celu rozpocz臋cie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pog艂臋bienie wiedzy na temat przysz艂ych form u偶ytkowania przestrzeni morskiej oraz osi膮gniecie synergii pomi臋dzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddzia艂uj膮cych na przestrze艅 morsk膮.

Konferencj臋 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizowa艂 Instytut Morski w Gda艅sku z Katedr膮 Makroekonomii Uniwersytetu Gda艅skiego oraz Katedr膮 Bada艅 Miast i Region贸w Uniwersytetu Szczeci艅skiego.

Konferencja cieszy艂a si臋 niebywa艂ym zainteresowaniem: wzi臋艂o w niej udzia艂 168 os贸b, reprezentuj膮cych 28 podmiot贸w z sektora naukowego (pa艅stwowe i prywatne szko艂y wy偶sze, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarz膮dy port贸w, firmy pa艅stwowe i prywatne), administracji (w艂adze region贸w nadmorskich, urz臋dy morskie, w艂adze lokalne), oraz pozarz膮dowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Wi臋cej…
 


Strona 9 z 10

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies