Instytut Morski

IX Bałtycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

IX Bałtycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

Instytut Morski już po raz trzeci weźmie udział w Bałtyckim Festiwal Nauki (BFN), który trwać będzie w dniach 25-29 maja. BFN jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe, instytuty branżowe oraz inne instytucje naszego regionu związane z nauką. Festiwal jest adresowany do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża i regionu, w tym również do młodzieży. Celem festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej i atrakcyjnej formie.

 

Więcej…
 

SUBMARINER – zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

Podczas 2-dniowego spotkania roboczego zorganizowanego w siedzibie Instytutu dyskutowano m. in. nad zakresem i strukturą głównych produktów projektu oraz nad harmonogramu prac. Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem wiodącym projektu.

Informacja prasowa: plik w formacie pdf
Strona www projektu: www.submariner-project.eu
 

 

Instytut Morski w Gdańsku Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu UE!

Nasz Instytut po raz pierwszy jest Partnerem Wiodącym projektu realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Projekt SUBMARINER to z kolei pierwsza w Regionie Morza Bałtyckiego próba wzmocnienia potencjału rozwoju naszego regionu poprzez zrównoważone korzystanie z zasobów Bałtyku.

Więcej: odnośnik do informacji o projekcie

 

Flagowy projekt Unii Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła projekt SMOCS, dotyczący zrównoważonej gospodarki zanieczyszczonymi osadami na Morzu Bałtyckim, jako flagowy projekt Unii Europejskiej. Jest to niezwykłe wyróżnienie, gdyż niewiele inicjatyw dotyczących naszego regionu, staje się flagowymi przedsięwzięciami UE. Projekt SMOCS ma teraz silną pozycję, przyczyniając się do rozwoju strategii UE dla RMB (szczególnie na obszarze 3: Redukcji użytkowania i wpływu substancji niebezpiecznych).
 

 

Seminarium dotyczące projektu SMOCS

Dział Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Instytut Morski w Gdańsku byli organizatorami seminarium dotyczącego projektu SMOCS - Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea (Zrównoważona gospodarka zanieczyszczonymi osadami w Morzu Bałtyckim).

pobierz >> pdf (153 KB)

 

Informacja prasowa

W trakcie prowadzenia prac badawczych wykonywanych przez statek IMOR dokonuje się wielu cennych odkryć. Najnowsze urządzenia pozwalają na bardzo precyzyjne pomiary. W ramach I Sympozjum Morskiej Geomorfologii organizowanej przez Instytut Morski w Gdańsku uczestnicy i dziennikarze weszli na pokład katamaranu IMOR, gdzie przyjrzeli się pracy naukowców.

pobierz >> pdf (156 KB)

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW

"INFORMACJA DLA MEDIÓW"


Instytut Morski w Gdańsku zaprasza na pokład jednostki badawczej IMOR.


Szczegółowe informacje: pobierz >> informacje (PDF - 150KB)

 

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Oceanografii Operacyjnej Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Metody Badań

Gdańsk 8-9.12.2010 r.

 

komunikat z dnia 5.11 (PDF - 228 KB)

 

Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w serii Biblioteka Ochrony Środowiska ukazał się: Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych.

Więcej…
 

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do działania”, 30 czerwca 2010

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do działania”, 30 czerwca 2010

 

Instytut Morski w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt.: „Porty lokalne – od wizji rozwoju do działania”, która odbędzie się 30 czerwca 2010 r.  w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, Długi Targ 41/42

Więcej…
 

Międzynarodowa konferencja Baltic Master II Midway Conference, 5-6 maja 2010

Baltic Master II Midway
Conference - dokumentacja Konferencji


Instytut Morski w Gdańsku, wraz z Liderem Projektu Baltic Master II - szwedzkim Regionem Blekinge zorganizował w dniach 5-6 maja 2010 w Gdańsku międzynarodową konferencję Baltic Master II Midway Conference podsumowującą dotychczasowe prace w projekcie.

Baltic Master II, Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region (Baltic Master II, Bezpieczeństwo na morzu- transport i środowisko w regionie Południowego Bałtyku), to projekt mający na celu dalszą integrację środowisk lokalnych oraz regionalnych dla wspólnych działań w dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa morskiego.


Głównym założeniem Projektu Baltic Master II, skupiającego 48 partnerów ze wszystkich krajów nadbałtyckich, jest poprawa mechanizmów reagowania służb lądowych w razie wystąpienia morskich rozlewów olejowych oraz usprawnienie działań zapobiegających zanieczyszczeniom  spowodowanym przez transport morski.

Więcej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Porty lokalne – obciążenie dla samorządów czy dźwignia rozwoju?

Instytut Morski w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt.: „Porty lokalne – obciążenie dla samorządów czy dźwignia rozwoju ? ” która odbędzie się 2 grudnia 2009 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, Długi Targ 41/42.

Podczas konferencji zostaną przedstawione rezultaty części diagnostycznej badań wykonanych w Instytucie Morskim w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pt.„Strategia aktywizacji nadbałtyckich regionów peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji małych portów w Polsce” oraz podjęta zostanie dyskusja nad podstawowymi czynnikami rozwoju  portów lokalnych i zwiększenia ich roli w regionie.

Więcej…
 

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 października w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przyszłym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do celów gospodarczych i ekologicznych mająca na celu rozpoczęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pogłębienie wiedzy na temat przyszłych form użytkowania przestrzeni morskiej oraz osiągniecie synergii pomiędzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddziałujących na przestrzeń morską.

Konferencję pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizował Instytut Morski w Gdańsku z Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrą Badań Miast i Regionów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja cieszyła się niebywałym zainteresowaniem: wzięło w niej udział 168 osób, reprezentujących 28 podmiotów z sektora naukowego (państwowe i prywatne szkoły wyższe, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarządy portów, firmy państwowe i prywatne), administracji (władze regionów nadmorskich, urzędy morskie, władze lokalne), oraz pozarządowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Więcej…
 

12 warsztaty naukowe uczestników Porozumienia HIROMB

W dniach 25-27 sierpnia 2009 r. w Instytucie Morskim w Gdańsku odbyły się doroczne warsztaty naukowe Porozumienia HIROMB. Porozumienie HIROMB jest organizacją zrzeszającą zainteresowane instytucje naukowe oraz służby i administracje morskie wszystkich państw bałtyckich, które w swej działalności zajmują się rozwojem i operacyjną eksploatacją wspólnego hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczości dla Morza Bałtyckiego o nazwie HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic Sea). Takie spotkania odbywają się każdego roku w innym kraju, w tym roku gospodarzem i organizatorem spotkania (już po raz drugi) był Zakład Oceanografii Operacyjnej IM. Spotkania mają charakter roboczy i służą wymianie informacji dotyczącej prac wykonanych w ostatnim roku przez poszczególnych uczestników porozumienia, które wiązały się z rozwojem i doskonaleniem metod prognozowania warunków hydrodynamicznych Bałtyku, prowadzenia obserwacji i pomiarów w różnych obszarach na morzu oraz wykorzystaniem prognoz modelu w różnych dziedzinach związanych z oceanografią operacyjną oraz gospodarką morską.

Więcej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

Szanowni Państwo,

Instytut Morski w Gdańsku serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję i warsztaty pt. „Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 

Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego

Baltic Sea RegionEU

Instytut Morski w Gdańsku bierze udział w czterech międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013:

  • ‘Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master II’, „Bezpieczeństwo na morzu - transport i środowisko w regionie Południowego Bałtyku”
  • 'Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea - BaltSeaPlan' - "Planowanie Przestrzenne na Bałtyku"
  • 'Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea - BRISK' - "Regionalne aspekty ryzyka rozlewów olejowych i innych substancji niebezpiecznych w Morzu Bałtyckim”
  • 'Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficienSea' – “Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu"

Wszystkie ww. projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 

Konferencja Polska-Hiszpania

Instytut MorskiPolsko Hiszpańska Izba Gospodarcza

Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Informacja o konferencji:

Instytut Morski w Gdańsku we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą zorganizowały międzynarodową konferencję nt: „Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią”. Konferencja odbyła się w dniu 27 maja 2009 w Warszawie w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Gospodarki.

Więcej…
 

Konferencja dotycząca EXPO 2010 w Szanghaju

Instytut MorskiMinisterstwo InfrastrukturyPoland Expo 2010 Shanghai

Spotkanie konsultacyjno – informacyjne nt. udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

W dniu 12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne w całości poświęcone przygotowaniu programu prezentacji części morskiej w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Szanghaj Chiny 2010. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych ‑ Namiotko, wraz z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2010, Sławomirem Majmanen. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, urzędów miejskich Gdańska, Gdyni, Szczecina, Świnoujścia i Elbląga, zarządów portów morskich, armatorów, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców sektora gospodarki morskiej.

Więcej…
 

Międzynarodowe Forum Statystyki Morskiej 2008 International Maritime Statistics Forum 2008

W roku 2008 Instytut Morski w Gdańsku był gospodarzem kolejnej corocznej konferencji Międzynarodowego Forum Statystyki Morskiej (IMSF). Była to pierwsza konferencja tego typu w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, organizowana przy współpracy polskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Organizacja przez Instytut Morski w Gdańsku kolejnego spotkania uczestników Forum w Gdańsku była możliwa dzięki współpracy z Departamentem Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury oraz życzliwemu podejściu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Marszałka. Sponsorami Konferencji były przedsiębiorstwa związane z gospodarką morską, które dostrzegają wagę i znaczenie statystyki morskiej dla funkcjonowania branży. Są to; Gdańska Stocznia Remontowa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, Polskie Terminale w Szczecinie, Polski Rejestr Statków oraz Chipolbrok.

Więcej…
 

Baltic Master - najlepszy projekt morski w Europie

Projekt INTERREG III B Baltic Master , w którym Instytut Morski w Gdańsku pełnił rolę Lidera Pakietu Roboczego nr 2 i Partnera w pozostałych Pakietach, zdobył prestiżową nagrodę "European Regional Champion Awards" jako najlepszy europejski projekt morski.

Nagroda ta, do której zgłoszono początkowo około 150 kandydatur, przyznawana jest przez EU Committee of Regions - organizację Unii Europejskiej oraz magazyn Regional Review.

Więcej…
 


Strona 9 z 10

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies