Instytut Morski

MI臉DZYRESORTOWA KOMISJA DS. OPRACOWANIA I WDRO呕ENIA ZMIAN ORAZ UPROSZCZE艃 W PROCEDURACH KONTROLNYCH I ODPRAWACH GRANICZNYCH TOWAR脫W

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego zosta艂 zaproszony do uczestnictwa w pracach Mi臋dzyresortowej Komisji ds. Opracowania i Wdro偶enia Zmian oraz Uproszcze艅 w Procedurach Kontrolnych i Odprawach Granicznych Towar贸w przez Polskie Porty Morskie.

Komisja powsta艂a ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wdro偶enia usprawnie艅 i uproszcze艅 w procedurach kontrolnych towar贸w w polskich portach morskich. O pilnej potrzebie ich wdro偶enia oraz ogromnej jej wadze dla ca艂ej polskiej Gospodarki 艣wiadczy ilo艣膰 towar贸w dedykowanych na rynek polski a obs艂ugiwanych przez porty Europy Zachodniej. Kilkadziesi膮t najwi臋kszych firm potwierdzi艂o swoje potrzeby dotycz膮ce konieczno艣ci wdro偶enia zmian podpisuj膮c listy intencyjne (TESCO POLSKA, MLEKOVITA; FRESH WORLD; ANECOOP; DUDA S.A.; UNIVEG …)

Wi臋cej…
 

Zaproszenie na sympozjum

Uprzejmie informujemy, i偶 istnieje mo偶liwo艣膰 uczestnictwa w nast臋puj膮cych sympozjach:

 1. IEEE/OES Baltic Symposium 2014: Measuring and Modeling of Multi-Scale
  Interactions in the Marine Environment,

  26-29 maj 2014 - Tallinn, Estonia.

  Organizatorzy zapraszaj膮 do przesy艂ania referat贸w.
  Dodatkowe informacje

   
 2. Ecological Basis of Risk Analysis for Marine Ecosystems

  2-4 czerwiec 2014 - Porvoo, Finlandia.

  Organizatorzy zapraszaj膮 do przesy艂ania referat贸w.
  Dodatkowe informacje
 

Instytut Morski w Gda艅sku wsp贸艂organizowa艂 konferencj臋 鈥漃otencja艂 Korytarza Transportowego Ba艂tyk 鈥 Adriatyk - kierunki wymiany towarowej鈥

W dniu 28 listopada 2013 w ramach Mi臋dzynarodowych Targ贸w Transportu i Logistyki TRANS POLAND 2013 w Warszawie Stowarzyszenie Polskich Region贸w Korytarza Transportowego Ba艂tyk Adriatyk oraz Instytut Morski w Gda艅sku organizowa艂 konferencje: ”Potencja艂 Korytarza Transportowego Ba艂tyk – Adriatyk - kierunki wymiany towarowej”

Celem konferencji by艂o okre艣lenie znaczenia Korytarza Transportowego Ba艂tyk-Adriatyk dla gospodarczego rozwoju polskich region贸w, potencjalnych zagranicznych kierunk贸w wymiany towarowej oraz przedstawienie nie zawsze oczywistych korzy艣ci p艂yn膮cych  ze wsp贸艂pracy podmiot贸w gospodarczych i administracji w strukturze polskiej cz臋艣ci korytarza p贸艂noc-po艂udnie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm z bran偶y TSL prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w strefie rozwojowej korytarza p贸艂noc – po艂udnie jak i instytucje naukowe i pozarz膮dowe skupione wok贸艂 temat贸w transportowych oraz gospodarki morskiej w naszym kraju.

Dodatkowe informacje znajduj膮 si臋 na stronie internetowej

 

"SUBMARINER Network - projekt flagowy Strategii Ba艂tyckiej"

SUBMARINER Network  - Sie膰 Wsp贸艂pracy SUBMARINER  jako projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego (SUE RMB) podejmuje r贸偶nego rodzaju  dzia艂ania i inicjatywy na rzecz zr贸wnowa偶onego i innowacyjnego wykorzystania  zasob贸w  Ba艂tyku. W swoim programie dzia艂a艅, SUBMARINER Roadmap, Sie膰 skupia si臋 na promowaniu i dalszym rozwijaniu nowych zastosowa艅 i technologii, istotnych z komercyjnego i ekologicznego punktu widzenia.

Kalendarium wydarze艅:

1.
    Joanna Przedrzymirska jako przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gda艅sku -wsp贸艂koordynatora Sieci prezentowa艂a SUBMARINER Network podczas nast臋puj膮cych wydarze艅:

VII posiedzenie polskiego ZESPO艁U ds. SUE RMB w Warszawie (7 listopad 2013)
Celem spotkania by艂a wymiana informacji nt. zaanga偶owania Polski w ochron臋 艣rodowiska naturalnego w regionie Morza Ba艂tyckiego oraz dyskusja nt. mo偶liwo艣ci wykorzystania format贸w regionalnych do realizacji priorytet贸w 艣rodowiskowych Polski, tak偶e w kontek艣cie przewodnictwa Polski w Radzie Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego (2015/2016). SUBMARINER Network zosta艂 zaprezentowany jako przyk艂ad udzia艂u Polski w projektach ba艂tyckich, projektu kt贸rego g艂贸wnym celem s膮 badania nad takim zastosowaniem zasob贸w morskich, kt贸re by艂oby zar贸wno efektywne ekonomicznie, jak i przyjazne 艣rodowisku.

Wi臋cej…
 

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ECODUMP

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ECODUMP
zaprasza na konferencj臋:

„Zarz膮dzanie urobkiem czerpalnym i przybrze偶nymi klapowiskami w po艂udniowo-wschodnim rejonie Morza Ba艂tyckiego” – Gda艅sk 11.12.2013

 


Rozw贸j port贸w ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i transportu. Jednak偶e utrzymanie parametr贸w tor贸w wodnych i basen贸w portowych wi膮偶e si臋 z ich pog艂臋bianiem a to stwarza pewne problemy, z kt贸rych najwa偶niejszym jest zagospodarowanie wydobytego urobku (osadu). Rocznie wydobywa si臋 kilka milion贸w metr贸w sze艣ciennych osad贸w, z kt贸rych du偶a cz臋艣膰 deponowana jest na specjalnie wytypowanych miejscach (klapowiskach) w obszarze Morza Ba艂tyckiego.  Jest to dzia艂anie korzystne ekonomicznie, jednak prowadzone w spos贸b nieprawid艂owy mo偶e stanowi膰 realne zagro偶enie dla 艣rodowiska morskiego.

Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu ECODUMP, zaprasza dnia 11 grudnia 2013r. na konferencj臋 „Zarz膮dzanie urobkiem czerpalnym i przybrze偶nymi klapowiskami w po艂udniowo-wschodnim rejonie Morza Ba艂tyckiego”, na kt贸rej b臋d膮 prezentowane wst臋pne wyniki projektu ECODUM (Application of ecosystem principles for the location and management of offshore dumping sites in SE Baltic region), kt贸rego zasadniczym celem jest opracowanie kompleksowych wytycznych dotycz膮cych ekosystemowej metodyki wyboru miejsca deponowania osad贸w w morzu oraz zarz膮dzania przybrze偶nymi klapowiskami w po艂udniowo-wschodnim rejonie Morza Ba艂tyckiego w kontek艣cie zmniejszenia zagro偶e艅 dla 艣rodowiska morskiego oraz poprawy jako艣ci korzystania z zasob贸w morskich.

Oficjalny j臋zyk konferencji to j臋zyk angielski. Organizatorzy przewiduj膮 t艂umaczenie symultaniczne.

 

Wi臋cej…
 

Instytut Morski w Gda艅sku uczestnikiem IV Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Ba艂tyckiego

Instytut Morski w Gda艅sku uczestnikiem IV Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Ba艂tyckiego
oraz warsztat贸w „Fishing for Space”
Wilno 11-12  i 14 listopada 2013r.


Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w IV Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Ba艂tyckiego. w dn. 11-12 listopada 2013 r. oraz oraz w warsztacie “Fishing for Space” dnia 14 listopada 2013 r. Oba spotkania odby艂y si臋  w Wilnie.

W Dorocznym Forum uczestniczyli wysokiej rangi politycy pa艅stw regionu, przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, regionalnych struktur wsp贸艂pracy, przedstawiciele w艂adz samorz膮dowych pa艅stw regionu, a tak偶e przedstawiciele instytucji zwi膮zanych ze wsp贸艂prac膮 ba艂tyck膮 w r贸偶nych dziedzinach.

Udzia艂 w Forum by艂 okazj膮 do zapoznania si臋 z najnowszym stanem wsp贸艂pracy nad Ba艂tykiem, kt贸ry dzi臋ki Strategii UE dla RMB nabra艂 w ostatnim czasie nowej dynamiki, do prezentacji polskiego spojrzenia na Ba艂tyk oraz do promocji  projektu PartiSEApate m.in. poprzez udzia艂 w tzw. Networking Village.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajduj膮 si臋 na stronie internetowej .

Zapraszamy r贸wnie偶 do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

Warsztaty „Fishing for Space” dotycz膮cy zagadnienia planowania przestrzennego na morzu oraz rybo艂贸wstwa. Zosta艂 zorganizowany w celu przedyskutowania wsp贸lnej przysz艂o艣ci dla tych dw贸ch obszar贸w w Regionie Morza Ba艂tyckiego.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajduj膮 si臋 na stronie HELCOM

 

 

Warsztaty projektu PartiSEApate - Morska Energetyka Wiatrowa

Warsztaty projektu PartiSEApate - Morska Energetyka Wiatrowa
12  - 13 listopad 2013,Wilno

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w warsztacie zorganizowanym w ramach projektu dla decydent贸w w dziedzinie energetyki morskiej, planowania sieciowego oraz planowania przestrzennego w regionie morza ba艂tyckiego, kt贸re odby艂y si臋  w dniach 12  - 13 listopada 2013 w Wilnie.

Podczas warsztat贸w omawiano m.in. zagadnienie planowanie przestrzennego na morzu jako narz臋dzia wspieraj膮cego sp贸jny rozw贸j morskiej energetyki wiatrowej w regionie morza ba艂tyckiego.

Gospodarzem warsztat贸w by艂a Niemiecka Agencja Federalna ds. Morza i Hydrografii.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajduj膮 si臋 na stronie projektu

 

Seminarium "Perspektywy akwakultury w regionie Morza Ba艂tyckiego - wyniki projekt贸w AQUAFIMA, AQUABEST, PartiSEApate i SUBMARINER"

 

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projekt贸w SUBMARINER i PartiSEAparte
zaprasza na seminarium
„Perspektywy akwakultury w regionie Morza Ba艂tyckiego - wyniki projekt贸w
AQUAFIMA, AQUABEST, PartiSEApate i SUBMARINER"
Bruksela, 26 listopada 2013
 
 
Zagadnienie akwakultury i perspektywy jej rozwoju w regionie Morza Ba艂tyckiego jest rozpatrywane obecnie w kilku mi臋dzynarodowych projektach. Akwakultury s膮 postrzegane jako potencja艂 dla zr贸wnowa偶onego rybo艂贸wstwa, dostawy 偶ywno艣ci i rozwoju regionalnego w regionie Morza Ba艂tyckiego.
Jako partner wiod膮cy projekt贸w SUBMARINER i PartiSEAparte Instytut Morski zaprasza na seminarium „Perspektywy akwakultury w regionie Morza Ba艂tyckiego - wyniki projekt贸w AQUAFIMA, AQUABEST, PartiSEApate i SUBMARINER" Bruksela, 26 listopada 2013.
Wi臋cej…
 

17 Mi臋dzynarodowe Targi ECOMODO oraz pierwsza edycja Targ贸w KEY ENERGY w Rimini (W艂ochy)


Wzrastaj膮ca 艣wiadomo艣膰 korzy艣ci dla rozwoju region贸w nadmorskich sprawia, 偶e morska energetyka wiatrowa staje si臋 istotnym elementem konferencji, wystaw i targ贸w bran偶owych ochrony 艣rodowiska organizowanych przy aktywnym udziale w艂adz regionalnych i lokalnych. W imieniu Prowincji Rimini (W艂ochy), partnera mi臋dzynarodowego projektu 4POWER, po艣wi臋conego roli region贸w w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, Instytut Morski zaprasza do udzia艂u w 17 Mi臋dzynarodowych Targach Odzysku Materia艂贸w i Energii oraz Zr贸wnowa偶onego Rozwoju ECOMONDO, kt贸re odb臋d膮 si臋 w dniach 6 – 9 listopada 2013 w Rimini (W艂ochy).

Istotn膮 cz臋艣ci膮 Targ贸w b臋dzie nowe wydarzenie adresowane do bran偶y energetyki wiatrowej KEY ENERGY, kt贸ry zgodnie z zapowiedziami organizator贸w, zgromadzi znacz膮c膮 reprezentacj臋 przedsi臋biorstw z sektora energetyki wiatrowej we W艂oszech.

W ramach KEY ENERGY, w dniu 6 listopada 2013, odb臋dzie si臋 konferencja po艣wi臋cona rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej w basenie Morza Adriatyckiego oraz strategiom i narz臋dziom wspieraj膮cym rozw贸j energetyki wiatrowej na morzu w Unii Europejskiej. Jednym z punkt贸w programu konferencji b臋dzie prezentacja dotychczasowych wynik贸w projektu 4POWER. Jednym z kluczowych rezultat贸w projektu b臋d膮 wytyczne na temat dzia艂a艅 mo偶liwych do podj臋cia przez regiony w celu wsparcia rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, kt贸re zostan膮 przekazane Komitetowi Region贸w. Docelowo tego typu wytyczne mog膮 zosta膰 wykorzystane w tworzeniu polityki rozwojowej region贸w w Unii Europejskiej. Uwzgl臋dnienie rekomendacji w priorytetach rozwojowych wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z alokacj膮 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 w zakresie obj臋tym priorytetami. Wraz z wydarzeniem KEY ENERGY, adresowanym do sektora energetycznego, Targi ECOMONDO b臋d膮 go艣ci艂y inne bran偶e ochrony 艣rodowiska blisko zwi膮zane z gospodark膮 komunaln膮, w tym:

 • Utylizacja odpad贸w
 • Recykling i zagospodarowanie odpad贸w
 • Odbi贸r i transport odpad贸w
 • Odpady oboj臋tne i budowlane, prace ziemne
 • Rekultywacja gleb
 • Woda i powietrze.


Szczeg贸艂owe informacje na temat warunk贸w uczestnictwa w Targach, jak r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce transportu i zakwaterowania dost臋pne s膮 na stronach www.ecomondo.com oraz www.keyenergy.it

 

Spotkanie 4POWER w Gda艅sku 10 - 12 wrze艣nia 2013

Projekt 4POWER ma na celu dzia艂anie na rzecz wymiany wiedzy pomi臋dzy regionami UE w celu stymulowania wzrostu i realizacji zada艅 w zakresie morskiej energii wiatrowej. Instytut Morski w Gda艅sku pe艂ni膮cy rol臋 partnera w projekcie zorganizowa艂 4-te spotkanie partner贸w, podczas kt贸rego om贸wiono analiz臋 najlepszych praktyk i ustale艅 wynikaj膮cych z raport贸w, okre艣lono r贸wnie偶 wytyczne dot. wdra偶ania najlepszych praktyk.

Uczestnicy spotkania mieli okazj臋 zwiedzi膰 stoczni臋 CRIST S.A. w Gdyni
Profil produkcji firmy obejmuje:

 • konstrukcje morskie: jednostki hydrotechniczne z ci臋偶kim systemem d藕wigowym oraz barki s艂u偶膮ce do instalacji turbin wiatrowych, statki - platformy dostawcze, platformy i urz膮dzenia do monta偶u farm wiatrowych na morzu, fundamenty dla turbin wiatrowych;
 • statki: m.in. rybackie, holowniki, promy, statki badawcze;
 • konstrukcje hydrotechniczne: bramy i koje portowe, barki.
   

CRIST wsp贸艂pracuje z armatorami i stoczniami w Polsce, Holandii, Niemczech, Norwegii, Danii, Francji, Finlandii, Belgii, Islandii i USA.

Wi臋cej…
 

Innowacyjne wykorzystanie zasob贸w morskich Ba艂tyku w 艣wietle inicjatywy unijnej 鈥濨艂臋kitny Wzrost鈥

                                       

 Innowacyjne wykorzystanie zasob贸w morskich Ba艂tyku
w 艣wietle inicjatywy unijnej „B艂臋kitny Wzrost”


Gda艅sk, 5-6 wrze艣nia 2013

 

W dniach 5 i 6 wrze艣nia 2013 r. w Polskiej Filharmonii Ba艂tyckiej w Gda艅sku odby艂a si臋 mi臋dzynarodowa konferencja projektu SUBMARINER pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizatorem konferencji by艂 Instytut Morski w Gda艅sku.

Wydarzenie zgromadzi艂o ponad 150 uczestnik贸w - wysokiej rangi polityk贸w, przedstawicieli firm i instytucji badawczych z ca艂ego regionu Morza Ba艂tyckiego zajmuj膮cych si臋 tematyk膮 wykorzystywania zasob贸w morskich. Podczas konferencji zaprezentowano SUBMARINER kompendium oraz SUBMARINER Roadmap, kt贸rych przedmiotem jest analiza potencja艂u innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w Morza Ba艂tyckiego. Oficjalnie zainaugurowana zosta艂a r贸wnie偶 dzia艂alno艣膰 Sieci Wsp贸艂pracy SUBMARINER, kt贸ra jest projektem flagowym Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego.

Nasz Instytut jest Wsp贸艂liderem ww. projektu flagowego. Cel dzia艂alno艣ci Sieci Wsp贸艂pracy SUBMARINER to inicjowanie i realizowanie dzia艂a艅 na rzecz zr贸wnowa偶onego i innowacyjnego czerpania po偶ytk贸w z Ba艂tyku.

Wi臋cej…
 

KONFERENCJA VILA W ELBL膭GU

 

18 wrze艣nia 2013

KONFERENCJA PODSUMOWUJ膭CA P脫艁METEK REALIZACJI PROJEKTU „WSP脫LNE KORZY艢CI ROZWOJU POTENCJA艁U ZALEWU WI艢LANEGO”

25 wrze艣nia 2013 roku odb臋dzie si臋 konferencja podsumowuj膮ca p贸艂metek realizacji projektu „Wsp贸lne korzy艣ci rozwoju Potencja艂u Zalewu Wi艣lanego”, realizowanego w ramach Programu Wsp贸艂pracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. G艂贸wnym tematem konferencji jest podsumowanie dotychczas zrealizowanych dzia艂a艅 w ramach projektu oraz om贸wienie dalszych plan贸w na przysz艂o艣膰. Przedstawiona r贸wnie偶 zostanie tematyka dotycz膮ca m.in. turystyki na obszarze Zalewu Wi艣lanego, zarz膮dzania wodnymi szlakami komunikacyjnymi oraz funkcjonowania port贸w nadzalewowych.

Wi臋cej…
 

Projekt ARCH - spotkanie partner贸w i komitetu doradczego

Projekt ARCH  - spotkanie partner贸w i komitetu doradczego  Gda艅sk, 27 – 29 maj 2013   W dniach 27 - 29 maja Instytut Morski w Gda艅sku, jako partner projektu pt. "ARCH – Architecture and Roadmap to manage multiple pressures on lagoons" (www.arch-fp7.eu) zorganizowa艂 warsztaty pt. „ARCH Evaluation and Instruction Workshop”.

G艂贸wnym celem projektu ARCH jest wypracowanie wsp贸lnych metodologii zarz膮dzania z艂o偶onymi problemami dotykaj膮cymi obszary zalew贸w i lagun w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z politykami, lokalnymi w艂adzami i innymi podmiotami.   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich realizuj膮cych projekt ARCH, a tak偶e  przedstawiciele projekt贸w pokrewnych LAGOONS oraz VILA, kt贸rych przedmiotem bada艅 tak偶e jest region Zalewu Wi艣lanego oraz sam Zalew. Podczas warsztat贸w dyskutowano  m.in.  optymalne metody wyboru strategii, interwencji i 艣rodk贸w niezb臋dnych przy  zarz膮dzaniu istniej膮cymi i przysz艂ymi problemami obszar贸w lagun/estuari贸w b臋d膮cych studiami przypadk贸w w projekcie ARCH.

Podczas warsztat贸w odby艂a si臋 r贸wnie偶 wizyta studyjna, podczas kt贸rej uczestnicy zapoznali si臋 z sytuacj膮 ekologiczn膮 i ekonomiczn膮 obszaru Zalewu Wi艣lanego.

Wybrane prezentacje z warsztat贸w znale藕膰 mo偶na na stronie internetowej projektu ARCH: www.arch-fp7.eu

 

Projekt VILA - konsultacje spo艂eczne


Serdecznie zapraszamy na konsultacje publiczne dotycz膮ce planowania przestrzennego na obszarze Zalewu Wi艣lanego, kt贸re odb臋d膮 si臋 w ramach projektu pn. „Wsp贸lne korzy艣ci rozwoju potencja艂u Zalewu Wi艣lanego”.

Tematem konsultacji b臋d膮 przede wszystkim bariery dla rozwoju port贸w i samego regionu w kontek艣cie planowania przestrzennego. Konsultacje maj膮 na celu zebranie i uzupe艂nienie informacji, z zakresu planowania przestrzennego na Zalewie Wi艣lanym, o praktyczn膮 wiedz臋 i punkt widzenia lokalnych w艂adz, spo艂eczno艣ci i przedstawicieli biznesu. Zebrane uwagi uwzgl臋dnione zostan膮 w dokumencie strategicznym przysz艂ych dzia艂a艅 dla Zalewu Wi艣lanego.

Konsultacje odb臋d膮 si臋 29 maja 2013 r., o godz. 11.00, w Elbl膮skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (ul. Lotnicza 2, sala 07L)


Projekt pn. „Wsp贸lne korzy艣ci rozwoju potencja艂u Zalewu Wi艣lanego” wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Wsp贸艂pracy Transgranicznej  EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialno艣膰 za zawarto艣膰 tej publikacji le偶y wy艂膮cznie po stronie Gminy Miasto Elbl膮g i nie mo偶e by膰 w 偶adnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 

Gmina Miasto Elbl膮g
ul. 艁膮czno艣ci 1 | 82-300 Elbl膮g
Tel. +48 55 239 33 75/16 | Fax +48 55 239 33 46
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ;
 

 

Europejski Dzie艅 Morza

Instytut Morski w Gda艅sku
organizatorem warsztat贸w podczas Europejskiego Dnia Morza,
22 Maj 2013, Malta

 


    Podczas Europejskiego Dnia Morza 22 maja 2013, kt贸ry w tym roku odbywa si臋 na  Malcie, Instytut Morski w Gda艅sku zorganizuje warsztat zatytu艂owany: Region Morza Ba艂tyckiego. Ponadto jako partner wiod膮cy zaprezentuje dwa projekty SUBMARINER i PartiSEApate.

Podczas sesji uczestnicy b臋d膮 dyskutowa膰, jak aktywno艣膰 w regionie basenu Morza Ba艂tyckiego i na poziomie regionalnym mo偶e przyczyni膰 si臋 do osi膮gni臋cia b艂臋kitnego wzrostu. Warsztaty pozwol膮 przedstawicielom innych obszar贸w morskich, zapozna膰 si臋 z dzia艂aniami podj臋tymi w regionie Morza Ba艂tyckiego. W warsztacie b臋dzie uczestniczy艂o Miasto Turku, kt贸re zaprezentuje skuteczn膮 metod臋 wsp贸艂pracy z krajami spoza UE, kt贸re znajduj膮 sie w makroregionie. Zapraszamy wszystkich, kt贸rzy b臋d膮 uczestniczyli w Europejskim Dniu Morza na nasza sesj臋.


Odwied藕 stron臋 internetow膮 konferencji

 

Kompendium projektu SUBMARINER

Instytut Morski w Gda艅sku, jako Partner Wiod膮cy projektu SUBMARINER, zaprasza do zapoznania si臋 z polsk膮 wersj膮 ‘’Kompendium” opracowanego w ramach projektu.

Kompendium projektu SUBMARINER prezentuje kompleksow膮 ocen臋 potencja艂u innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w Morza Ba艂tyckiego. Zosta艂o opracowane w celu przedstawienia w spos贸b kompleksowy wk艂adu jaki Region Morza Ba艂tyckiego mo偶e wnie艣膰 do europejskich inicjatyw Blue Growthi zr贸wnowa偶onej bio-gospodarki. Zawiera r贸wnie偶 przegl膮d barier i ogranicze艅, kt贸re utrudniaj膮 zr贸wnowa偶one wykorzystanie zasob贸w Morza Ba艂tyckiego, jak r贸wnie偶 propozycje przezwyci臋偶enia tych przeszk贸d.

Kompendium stanowi podstaw臋 opracowania mapy drogowej projektu SUBMARINER, kt贸ra zostanie sporz膮dzona latem 2013 r. Mapa drogowa wska偶e, kt贸re konkretne dzia艂ania nale偶y podj膮膰 w najbli偶szych latach w regionie Morza Ba艂tyckiego, w celu promowania najbardziej optymalnych sposob贸w wykorzystania zasob贸w z jednoczesn膮 trosk膮 o zminimalizowanie negatywnych skutk贸w.

Niniejsze t艂umaczenie zawiera jedynie wybrane rozdzia艂y Kompendium projektu SUBMARINER, po艣wi臋cone poszczeg贸lnym formom korzystania z zasob贸w Ba艂tyku. Pe艂na wersja Kompendium w j. angielskim dost臋pna jest na stronie internetowej projektu

T艂umaczenie zosta艂o opracowane przez Instytut Morski w Gda艅sku i Gda艅ski Park Naukowo-Technologiczny.

 

Implikacje przestrzenne akwakutlury jako nowej formy wykorzystywania zasob贸w Ba艂tyku


15 i 16 kwietnia 2013r. w Gda艅sku odby艂y si臋 warsztaty: „Implikacje przestrzenne akwakutlury jako nowej formy wykorzystywania zasob贸w Ba艂tyku”. Organizatorem warsztat贸w by艂 Instytut Morski w Gda艅sku, jako Partner wiod膮cy projektu PartiSEApate realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Ba艂tyckiego 2017-1013.

Wi臋cej…
 

Konsultacje "Mapy Drogowej rozwoju polskich obszar贸w nadmorskich w oparciu o czerpanie po偶ytk贸w z innowacyjnych form wykorzystania zasob贸w Ba艂tyku"

15 kwietnia 2013r. nasz Instytut zorganizowa艂 w hotelu Scandic w Gda艅sku spotkanie konsultacyjne dot. pierwszej wersji Mapy Drogowej rozwoju polskich obszar贸w nadmorskich w oparciu o czerpanie po偶ytk贸w z innowacyjnych form wykorzystania zasob贸w Ba艂tyku, dokumentu opracowanego przez pracownik贸w Instytutu w ramach projektu "SUBMARINER - Zr贸wnowa偶one korzystanie z zasob贸w Morza Ba艂tyckiego" (Program Regionu Morza Ba艂tyckiego 2017-1013).

Wi臋cej…
 

Opracowanie projekt贸w plan贸w ochrony obszar贸w Natura 2000 w rejonie Zatoki Gda艅skiej i Zalewu Wi艣lanego

W dniach 25 i 26 marca 2013 r. odby艂y si臋 spotkania informacyjne w ramach konsultacji spo艂ecznych dla zadania „Opracowanie projekt贸w plan贸w ochrony obszar贸w Natura 2000 w rejonie Zatoki Gda艅skiej i Zalewu Wi艣lanego” dla obszar贸w:

 • PLB220005 Zatoka Pucka
 • PLH220032 Zatoka Pucka i P贸艂wysep Helski,
 • PLB220004 Uj艣cie Wis艂y
 • PLH220044 Ostoja w Uj艣ciu Wis艂y.
   

Organizatorem spotka艅 by艂 Urz膮d Morski w Gdyni wraz z Zak艂adem Ekologii W贸d Instytutu Morskiego w Gda艅sku.
Celem spotka艅 by艂o przedstawienie:

 • informacji o obszarach Natura 2000 oraz  zawarto艣ci plan贸w ochrony i procedurze ich tworzenia,
 • zakresu i metodyk bada艅 inwentaryzacyjnych,
 • wynik贸w bada艅 inwentaryzacyjnych oraz dalszej procedury i zakresu pracy na warsztatach,
 • wy艂onienie grup interesariuszy, kt贸re w toku prac na warsztatach roboczych pracowa膰 b臋d膮 nad zapisami do plan贸w ochrony poszczeg贸lnych obszar贸w Natura 2000.
   

 

Wi臋cej…
 

BalticBottomBase (BBB) na targach CeBIT 2013 w Hanowerze

 

W dniach 5-9 marca 2013 r. Instytut Morski w Gda艅sku wsp贸lnie z Instytutem Oceanologii PAN oraz Morskim Instytutem Rybackim PIB bra艂 udzia艂 w mi臋dzynarodowych targach teleinformatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze. Na wsp贸lnym stoisku zorganizowanym przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju wsp贸艂pracuj膮ce ze sob膮 ww. instytuty prezentowa艂y swoje najnowsze projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Instytut Morski w Gda艅sku, jako beneficjent NCBR, zaprezentowa艂 realizowany ze 艣rodk贸w UE projekt „Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku – BalticBottomBase (BBB)”. Celem projektu jest stworzenie bazy informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku na podstawie pomiar贸w i bada艅 zbieranych, gromadzonych oraz przetwarzanych przez Instytut oraz umo偶liwienie wykorzystania naukowych zasob贸w informacyjnych Instytutu Morskiego w Gda艅sku dla cel贸w naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych. Powstaj膮ca w ramach projektu platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku wykorzystuje najnowsze technologie i standardy informatyczne.

Tworzona obecnie baza danych o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku wzbudza艂a du偶e zainteresowanie w艣r贸d odwiedzaj膮cych nasze stoisko. Pytania w szczeg贸lno艣ci dotyczy艂y kategorii i rodzaj贸w danych, kt贸re obejmowa膰 b臋dzie baza oraz technicznych rozwi膮za艅 i standard贸w us艂ug sieciowych umo偶liwiaj膮cych odbiorcom korzystanie z bazy on-line. Zwiedzaj膮cy targi zainteresowani byli r贸wnie偶 badaniami morskimi, kt贸re prowadzi Instytut przy wykorzystaniu nowoczesnego statku badawczego IMOR.

Udzia艂 w targach zaowocowa艂 nowymi kontaktami z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi a tak偶e firmami biznesowymi oraz zacie艣nieniem wsp贸艂pracy mi臋dzy polskimi instytucjami zajmuj膮cymi si臋 badaniami morza.
Szczeg贸艂owe informacje o projekcie oraz galeria zdj臋膰 dost臋pne s膮 pod adresem www.balticbottombase.eu

 

Iwona Sza艂ucka
Micha艂 Piotrowski
 

 

Dzia艂ania i Inicjatywy na Rzecz Zr贸wnowa偶onego i Innowacyjnego Wykorzystania Zasob贸w Morskich Ba艂tyku

Szanowni Pa艅stwo,

Instytut Morski w Gda艅sku ma zaszczyt poinformowa膰, 偶e Sie膰 Wsp贸艂pracy SUBMARINER zosta艂a nowym projektem flagowym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego. Jest to ogromny sukces naszego Instytutu, kt贸ry wyst臋powa艂 w roli partnera wiod膮cego projektu SUBMARINER, w ramach kt贸rego ustanowiono fundamenty sieci. Wsp贸lnapraca 19 partner贸wze wszystkich kraj贸w UE w Regionie Morza Ba艂tyckiego doprowadzi艂a do stworzenia sieci, kt贸ra b臋dzie realizowa艂a Dzia艂ania i Inicjatywy na Rzecz Zr贸wnowa偶onego i Innowacyjnego Wykorzystania Zasob贸w Morskich Ba艂tyku.

Instytut Morski w Gda艅sku serdecznie zaprasza do udzia艂u w oficjalnej inauguracji dzia艂alno艣ci Sieci Wsp贸艂pracy SUBMARINER podczas konferencji zamykaj膮cej projekt SUBMARINER w Gda艅sku (5 – 6 wrze艣nia 2013). Konferencja po艣wi臋cona b臋dzie w szczeg贸lno艣ci perspektywom dalszego rozwoju b艂臋kitnej bio – ekonomii w regionie Morza Ba艂tyckiego.

Sie膰 Wsp贸艂pracy SUBMARINER stanowi ponadnarodowy parasol dla dzia艂a艅 i inicjatywna rzecz zr贸wnowa偶onego i innowacyjnego wykorzystania zasob贸w morskich Ba艂tyku. W oparciu o informacje zawarte w „Kompendium SUBMARINER”, sie膰 b臋dzie promowa膰 nowe zastosowania i technologie, istotne nie tylko z komercyjnego punktu widzenia lecz r贸wnie偶 maj膮ce potencjalnie znacz膮cy wk艂ad w rozwi膮zywanie problem贸w ekologicznych.Sie膰 Wsp贸艂pracy SUBMARINER b臋dzie realizowa艂a zadania w oparciu o wytyczne SUBMARINER dla Regionu Morza Ba艂tyckiego (zostan膮 opublikowane wczesn膮 jesieni膮 2013), kt贸re wska偶膮 jakie dzia艂ania nale偶y podj膮膰 na poziomie Regionu Morza Ba艂tyckiego, aby zrealizowa膰 za艂o偶enia Strategii Europa 2020 w zakresie celu og贸lnego, a w szczeg贸lno艣ci zagadnie艅 dotycz膮cych tematyki morskiej.

Koordynator: Ministerstwo Gospodarki, Pracy, Transportu i Technologii Landu Schleswig-Holstein/ Niemcy;
Wsp贸艂koordynatorzy: Szwedzka Agencja ds.Gospodarki Morskieji Wody oraz
Instytut Morski w Gda艅sku

Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielaj膮:
Joanna Przedrzymirska – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
Iwona Rakowska – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

Warsztaty: Akwakultury/ Nowe Zastosowania Zasob贸w Morskich

Warsztaty: Akwakultury/ Nowe Zastosowania Zasob贸w Morskich


 

Instytut Morski w Gda艅sku, jako Partner wiod膮cy projektu PartiSEApate, we wsp贸艂pracy z Instytutem Morskim w Bergen (NO) oraz Szwedzk膮 Agencj膮 Gospodarki Wodnej, serdecznie zaprasza do udzia艂u w warsztatach:

Implikacje przestrzenne akwakutlury jako nowej formy wykorzystywania zasob贸w Ba艂tyku
kt贸re odb臋d膮 si臋 w Gda艅sku w dn. 15-16 kwietnia 2013r.

Projekty takie jak SUBMARINER, AQUABEST and AQUAFIMA analizuj膮 potencja艂 nowych zastosowa艅 zasob贸w morskich, takich jak trzcina dla bioenergii, hodowlaglon贸w i ma艂偶y, hodowlaryb morskichi energia z falowania. Przedmiotem warsztat贸w b臋dzie okre艣lenie przestrzennych implikacji tych nowych zastosowa艅, tj. niezb臋dna przestrze艅,konkretne lokalizacje oraz konflikty i synergiezinnymi zastosowaniami.

Rejestracja

Program warsztat贸w

Dodatkowych informacji udzielaj膮:
Joanna Przedrzymirska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , tel: +48 607 863 588
Iwona Rakowska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , tel: +48 507 832 426

 

SUBMARINER KOMPENDIUM

Instytut Morski w Gda艅sku, jako Partner Wiod膮cy projektu SUBMARINER, zaprasza do zapoznania si臋 z ‘’Kompendium” opracowanym w ramach projektu.

Wi臋cej…
 


Strona 7 z 10

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies