Instytut Morski Kondolencje

Kondolencje

Z wielkim 偶alem przyj臋li艣my wiadomo艣膰
o 艣mierci

艢p.

Profesora

Boles艂awa Mazurkiewicza
 

Wyrazy wsp贸艂czucia Rodzinie i Bliskim Zmar艂ego sk艂adaj膮 Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Profesor Boles艂aw Mazurkiewicz w latach 1995 - 2014 pe艂ni艂 funkcj臋 Przewodnicz膮cego Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Boles艂aw Mazurkiewicz urodzi艂 si臋 09 maja 1931 r. w Ko艣cierzynie. Dwustopniowe studia wy偶sze uko艅czy艂 w 1956 r. na Wydziale Budownictwa L膮dowego Politechniki Gda艅skiej w specjalno艣ci konstrukcje budowlane.

W latach 1956 do 1960 pracowa艂 jako projektant w biurach projekt贸w w Gda艅sku. 01 listopada 1960 r. rozpocz膮艂 prac臋 w Zak艂adzie Fundamentowania Politechniki Gda艅skiej, w charakterze projektanta. W 1964 r. doktoryzowa艂 si臋, a w 1968 r. habilitowa艂 na Wydziale Budownictwa Wodnego PG, gdzie w 1969 r. powo艂any zosta艂 na stanowisko docenta. Tytu艂 profesora nadzwyczajnego otrzyma艂 w 1980 r., a tytu艂 profesora zwyczajnego w 1985 roku.

W latach 1981 do 1984 r. I z-ca rektora jako prorektor ds. organizacyjnych, a w latach 1987 do 1990 r. rektor Politechniki Gda艅skiej. Od 1983 do 2001 r. - kierownik Katedry Budownictwa Morskiego PG.

Profesor Boles艂aw Mazurkiewicz jako profesor tytularny Uniwersytetu w Stuttgarcie prowadzi艂 wyk艂ady na Wydziale Budownictwa tego Uniwersytetu w latach 1980 – 2004 r.. Ponadto jako visiting professor prowadzi艂 wyk艂ady w uniwersytetach: w Darmstadt (1985-1993 r.), Kassel (1990 r.), Hannover (1984-1996 r.) i Karlsruhe (1994 r.).

Prof. Boles艂aw Mazurkiewicz by艂 znanym i cenionym w kraju i za granic膮 specjalist膮 budownictwa morskiego. Posiada艂 znacz膮cy dorobek naukowy i zawodowy w zakresie mechaniki grunt贸w, fundamentowania i oceanotechniki. By艂 autorem licznych publikacji na temat mechaniki grunt贸w, fundamentowania, konstrukcji portowych, stoczniowych i pe艂nomorskich oraz oceanotechniki. Mia艂 du偶e osi膮gni臋cia w zakresie organizacji szkolnictwa wy偶szego i nauki w kraju i za granic膮. By艂 mi臋dzy innymi cz艂onkiem Zarz膮du Konferencji Rektor贸w Europejskich CRE (Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice-chancellors of the European Universities, Geneva, Szwajcaria) (1989-1994 r.) oraz Zarz膮du Mi臋dzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytet贸w IAU (International Association of Universities, Pary偶, Francja) (1990-2000 r.), przewodnicz膮cym Polskiej Sekcji The International Navigation Associacion PIANC.

Profesor Boles艂aw Mazurkiewicz otrzyma艂 mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce godno艣ci i tytu艂y naukowe:

  • Doktor honoris causa Pa艅stwowego Uniwersytetu Politechnicznego w St. Petersburgu (1989 r.), Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie (1995 r.), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1997 r.), Pa艅stwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu (1998), Uniwersytetu w Karlsruhe (1998 r.), Politechniki Szczeci艅skiej (1999 r.), Kaliningradzkiego Pa艅stwowego Uniwersytetu Technicznego (2005 r.) i Politechniki Gda艅skiej (2008 r.).
  • Profesor honoris causa Pa艅stwowego Odesskiego Uniwersytetu Morskiego (1999 r.).
  • Profesor tytularny Uniwersytetu w Stuttgarcie (1991 r.).
  • Cz艂onek Akademii: Akademii Nauk In偶ynieryjnych Federacji Rosyjskiej (cz艂onek zagraniczny, 1993 r.), Mi臋dzynarodowej Akademii In偶ynierii w Rosji (cz艂onek honorowy, 1993 r.), Akademii Transportu Ukrainy (cz艂onek zwyczajny, 1999 r.), Akademii In偶ynierskiej w Polsce (cz艂onek zwyczajny, 2005 r.).

Profesorowi Mazurkiewiczowi, jako ekspertowi w zakresie budownictwa morskiego, powierzono mi臋dzy innymi prace zwi膮zane z projektowaniem i budow膮 doku suchego w Gdyni i terminalu kontenerowego w Gda艅sku oraz w ramach Organizacji Narod贸w Zjednoczonych - z konstrukcjami stoczniowymi w Turcji, Jugos艂awii, na Seszelach, Kubie i Indonezji. Za swe osi膮gni臋cia naukowe, projektowe, dydaktyczne i w sferze spo艂ecznej Profesor wyr贸偶niony zosta艂 wieloma najwy偶szymi odznaczeniami pa艅stwowymi, resortowymi, regionalnymi i honorowymi instytucji, organizacji i stowarzysze艅.

 

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies