Instytut Morski Kondolencje

Kondolencje

Z wielkim 偶alem przyj臋li艣my wiadomo艣膰
o 艣mierci

艢p.

Profesora

Jerzego M艂ynarczyka

w latach 1982 – 1988
Dyrektora Instytutu Morskiego
w Gda艅sku.

Wyrazy wsp贸艂czucia Rodzinie i Bliskim Zmar艂ego sk艂adaj膮 Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Jerzy M艂ynarczyk urodzi艂 si臋 2 sierpnia 1931 r. w rodzinie nauczycielskiej w Wilnie i tam sp臋dzi艂 okres wojny i okupacji. Po wyzwoleniu w 1944 r. ucz臋szcza艂 do Pa艅stwowego Gimnazjum i Liceum w Bia艂ymstoku a od 1945 r. do Pa艅stwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Sopocie, gdzie w 1954 r. uzyska艂 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci. W tym samym roku podj膮艂 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pozna艅skiego. W roku 1954 uzyska艂 tytu艂 magistra prawa. W latach 1954- 1958 pracowa艂 na stanowisku radcy prawnego. Od 1949 r. wyczynowo uprawia艂 sport. W roku 1985 opu艣ci艂 Pozna艅 i otrzyma艂 stanowisko starszego asystenta w Katedrze Prawa Morskiego Wy偶szej Szko艂y Ekonomicznej w Sopocie. W 1963 r. w oparciu o prac臋 pt.: „Kwotowe ograniczenie odpowiedzialno艣ci przewo藕nika morskiego za utrat臋 lub uszkodzenie jednostki towaru” uzyska艂 na Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu stopie艅 doktora nauk prawnych. Po uzyskaniu doktoratu podj膮艂 badania w zakresie prawnej problematyki budownictwa okr臋towego i prawnej problematyki rybo艂贸wstwa morskiego. Niezale偶nie od zaj臋膰 na uczelni nawi膮zywa艂 bezpo艣rednie kontakty z praktyk膮 publikuj膮c tak偶e szereg opracowa艅, w tym monografi臋 pt.: „Umowa o budow臋 statku morskiego, kt贸ra sta艂a si臋 podstaw膮 przyznania w 1978 r. przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu stopie艅 doktora habilitowanego z zakresu prawa cywilnego. W 1969 r. zosta艂 powo艂any na stanowisko docenta w Katedrze Prawa Wy偶szej Szko艂y Ekonomicznej w Sopocie. W 1970 r. podj膮艂 prac臋 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda艅skiego pe艂ni膮c w nim kolejno funkcje: Kierownika Zak艂adu Prawa i Post臋powania S膮dowego (1970 – 73), Kierownika Zak艂adu Prawa Cywilnego (1973 – 75) oraz Prodziekana (1971 – 77). Jego zainteresowania naukowe w tym czasie skupia艂y si臋 na procesach nad problematyk膮 prawn膮 um贸w o budow臋 statku oraz na ukszta艂towaniu polskiego modelu mi臋dzynarodowej sp贸艂ki rybackiej. Uczestniczy艂 w opracowaniu niekt贸rych projekt贸w ustaw jako wsp贸艂autor lub opiniodawca. Uczestniczy艂 jako arbiter w kilkunastu procesach arbitra偶owych w kraju i zagranic膮. W latach 1977 – 1981 by艂 Prezydentem m. Gda艅ska kontynuuj膮c jednocze艣nie prac臋 naukow膮 i dydaktyczn膮 w Uniwersytecie Gda艅skim. W latach 1982 – 1988 pe艂ni艂 funkcj臋 Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku. By艂 te偶 wyk艂adowc膮 艢wiatowego Uniwersytetu Morskiego w Malm枚. W latach 2006–2011 prowadzi艂 wyk艂ady i seminaria z prawa cywilnego i post臋powania cywilnego w Wy偶szej Szkole Zarz膮dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, pe艂ni膮c r贸wnocze艣nie funkcj臋 p.o. kierownika Katedry Prawa Prywatnego. By艂 r贸wnie偶 rektorem Wy偶szej Szko艂y Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i kierownikiem Katedry Administracji na tej uczelni. Specjalizowa艂 si臋 w prawie morskim i mi臋dzynarodowym publicznym. By艂 przewodnicz膮cym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Opublikowa艂 kilkana艣cie ksi膮偶ek i oko艂o 200 innych publikacji naukowych.

Cze艣膰 jego pami臋ci!

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies