Instytut Morski III Sympozjum Geomorfologii Morskiej "Geomorfologiczne kartowanie dna morsk...

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej "Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w:

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej
"Geomorfologiczne kartowanie dna morskiego”
 

 

organizowanym 24 listopada 2017 r. w Gdańsku. Będzie to również okazja do uczczenia osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego oraz sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.


Wszelkie informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w komunikacie.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies