Instytut Morski Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego

Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. w Narwie (Estonia), odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Smart Blue Regions „Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w regionie morza Bałtyckiego”. Instytut Morski w Gdańsku jako partner projektu był reprezentowany przez Centrum Obsługi Projektów IMG.

Celem projektu jest wsparcie  „błękitnego” rozwoju nadmorskich regionów Morza Bałtyckiego poprzez efektywne wdrażanie inteligentnych specjalizacji związanych z gospodarką morską, wymianę dobrych praktyk oraz identyfikację wspólnych przyszłych kierunków współpracy pomiędzy regionami.

Cel spotkania:

  • Analiza dotychczasowych działań:
    • RIS 3 w zaangażowanych regionach,
    • polityka regionów w aspekcie RIS 3,
    • współpraca międzyregionalna,
  • Ustalenie planu prac na kolejne 6 miesięcy.

Więcej informacji o projekcie:
http://www.submariner-network.eu/index.php/projects/smartblueregions/about-smart-blue-regions

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies