Instytut Morski Publikacja raportu: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regiona...

Publikacja raportu: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”

Mamy przyjemność poinformować, że opublikowany został raport pt.: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”, którego współautorkami są m.in. Pani mgr Joanna Przedrzymirska i Pani dr Grażyna Pazikowska-Sapota.

Jest to praca zbiorowa międzynarodowego konsorcjum składającego się z poniżej wymienionych partnerów :

 • Nordregio (Szwecja),
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Szwecja),
 • Latvian Farmers parliament (Łotwa),
 • Instytut Morski w Gdańsku (Polska),
 • Matis Ltd (Islandia),
 • University of Copenhagen (Dania),
 • Aarhus University (Dania),
 • AgroTech Holeby (Dania),
 • Agro Business Park (Dania)
   

Praca ma na celu stworzenie podstawy do dalszych badań i w znaczący sposób wpłynie na realizację bioekonomicznych wyzwań, zastąpienia importowanych produktów sojowych, wytwarzanych w sposób naruszający równowagę biologiczną, lokalną i zrównoważoną  produkcją, opartą na źródłach białkowych.

Pełny raport można pobrać pod poniższym odnośnikiem:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4640

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies