Instytut Morski Zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski

Zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski

5 lipca 2008, w wieku 87 lat, zmarł profesor dr hab. Maciej Krzyżanowski, który całym swoim długim i owocnym życiem zawodowym związany był z Instytutem Morskim.

Prof. dr hab. Maciej Krzyżanowski , absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, od początku kariery zawodowej interesował się handlem morskim.

W 1950 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznym za pracę "Reguły sprzedaży cif w handlu zamorskim". W 1967 r. został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki transportu, wydając książkę "Afrykańskie rynki żeglugowe - przyczynek do krytyki systemu konferencyjnego". Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1979 r.

Przez lata aktywnie uczestniczył w budowaniu pozycji Polski jako państwa morskiego, szczególnie interesując się rozwojem floty morskiej i przedsiębiorstw armatorskich.

Od 1950 r. związał się z Instytutem Morskim, pełniąc w nim wiele kierowniczych stanowisk. Do roku 1999 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Profesor był autorem ponad 200 prac naukowych o bardzo bogatej i różnorodnej tematyce, która wiązała się z rozwojem systemów transportowych i zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki morskiej.

Prof. Maciej Krzyżanowski był niezwykle aktywny na arenie międzynarodowej. W 1966 r. został oddelegowany przez Ministerstwo Żeglugi do pracy w UNCTAD w Genewie, jako ekspert ds. żeglugi w zakresie rozwoju flot krajów rozwijających się. W latach 80 współpracując z Departamentem Żeglugi UNCTAD, prowadził prace nad modelami przedinwestycyjnymi statków. W 1989 r. na zaproszenie Ministra Transportu Nigerii pracował nad programem rozwoju floty zbiornikowców tego kraju.

Równolegle, obok kariery naukowej, prof. Krzyżanowski realizował się również jako nauczyciel akademicki. Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadził wykład "Międzynarodowe stosunki gospodarcze w transporcie morskim", promując 64 magistrów i 10 doktorów.

Od 1999 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, a ostatnio jako główny konsultant d/s współpracy z komitetem transportu PAN. Nawet po formalnym przejściu nas emeryturę nadal dzielił się ze swoimi współpracownikami zdobytą wiedzą i ogromnym doświadczeniem życiowym. Zawsze elegancki, dowcipny, pełen pogody ducha i życzliwości, umiał znaleźć wspólny język z młodym pokoleniem.

W ostatnich latach swojej aktywności zawodowej, pogłębiając badania nad zastosowaniem logistyki w transporcie, nawiązał współpracę z Katedrą Badań Logistycznych Uniwersytetu im. Erasmusa w Rotterdamie. Kierował zespołem opracowującym pierwszy w Polsce projekt, poświęcony lokalizacji centrów logistycznych. W okresie 1998 - 1999 kierował zespołem opracowującym dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej "Prognozę strategiczną rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej do roku 2020" .

W styczniu 2001 r. na VII Kongresie Ekonomistów Polskich w Warszawie przedstawił założenia morskiej polityki gospodarczej Polski podkreślając potrzebę istnienia i odbudowy polskiej żeglugi morskiej.

W uznaniu najwyższego autorytetu zawodowego i moralnego oraz nieprzemijającego wkładu w odbudowę i rozwój polskiej gospodarki morskiej w 2001 roku Kapituła Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznała Profesorowi zaszczytne wyróżnienie Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Profesor Krzyżanowski przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz członkiem Komitetu Transportu PAN. Był współzałożycielem i członkiem Rady Międzynarodowej Organizacji Ekonomistów Morskich (International Association of Maritime Economists) oraz przewodniczącym Komisji Transportowej Związku Miast Bałtyckich (The Union of the Baltic Cities) . Był też członkiem honorowym i wieloletnim Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni. Pełnił funkcję przewodniczącego Środowiska Pomorskiego Armii Krajowej w Gdańsku oraz wice Przewodniczącego Zarządu Okręgu Gdańskiego Światowego Związku Żołnierzy AK.

Posiadane nagrody i odznaczenia:

• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998)

• Nagroda I stopnia Ministra Nauki, SzWiT za dorobek naukowy (1982)

• Medal ks. Mściwoja II za "Wybitne zasługi dla Gdańska" nadany przez Kapitułę Rady m. Gdańska (1998)

• Medal 1000-lecia Gdańska nadany przez Radę m. Gdańska (1997)

• Medal 50-lecia Instytutu Morskiego w Gdańsku (2000)

• Medal za zasługi dla transportu przyznany przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

• Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego (2001)

Mając w pamięci działalność prof. zw. dr hab. Macieja Krzyżanowskiego oraz Jego zaangażowanie na rzecz gospodarki morskiej dzielimy z rodziną smutek związany z Jego odejściem.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies