Instytut Morski IMDIS 2016 Międzynarodowa Konferencja na temat danych morskich i systemów info...

IMDIS 2016 Międzynarodowa Konferencja na temat danych morskich i systemów informacyjnych

Niniejszym, Instytut Morski w Gdańsku, ma przyjemność poinformować o IMDIS 2016 - Międzynarodowej Konferencji na temat danych morskich i systemów informacyjnych, która odbędzie się w Gdańsku – 11-13 października 2016.

Konferencja organizowana jest przez:
IOPAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wspólnie z with IFREMER, BODC, CSIC, MARIS i OGS, jako członkami konsorcjum  SeaDataNet.

Cykl konferencji IMDIS ma na celu przegląd istniejących systemów informatycznych, służących różnym użytkownikom, funkcjonującym w obszarze morskim. Pokazuje również postęp rozwoju efektywności: infrastruktury zarządzającej dużymi i zróżnicowanymi zbiorami danych, standardów, interoperacyjnych systemów informatycznych, usług i narzędzi edukacyjnych.

Na konferencji zostaną zaprezentowane różne systemy dostępu on-line do danych, meta-danych i produktów, standardów komunikacyjnych i  dostosowanych technologii by zapewnić interoperacyjnośc platform. Sesje będą się koncentrować na infrastrukturze, technologii i usługach dla różnych użytkowników: instytucji ochrony środowiska, badań naukowych, szkół, uczelni itp.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://imdis2016.seadatanet.org

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies