Instytut Morski W dniu 1 października 2015 roku w Instytucie Morskim w Gdańsku odbyło się sp...

W dniu 1 października 2015 roku w Instytucie Morskim w Gdańsku odbyło się spotkanie członków SUBMARINER NETWORK.

Na spotkaniu omówiono dotychczasową działalność sieci oraz plany na przyszłość. Miło nam poinformować, iż nowym członkiem sieci został Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem SUBMARINER NETWORK  jest promowanie innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.  Nasz Instytut aktywnie angażuje się w szereg działań SUBMARINER NETWORK  w tym zakresie poprzez uczestnictwo w licznych inicjatywach i projektach międzynarodowych, np. złożone i przygotowywane projekty do programów EWT (SBP i BSR): Smart Blue Regions, Baltic Blue Growth, InnaAquaTech oraz Save the Bay.

Więcej informacji o Sieci SUBMARINER i działaniach Instytutu można uzyskać w Centrum Obsługi Projektów w IM (http://im.gda.pl/centrum-obsugi-projektow)

Zachęcamy od przyłączenia się do sieci i wspólnego uczestnictwa w międzynarodowych projektach.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies