Instytut Morski Debata w Sejmie RP w sprawie odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-W...

Debata w Sejmie RP w sprawie odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wis艂a.

Z inicjatywy Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40, Zwi膮zku Pracodawc贸w Lubelszczyzny „LEWIATAN” oraz Instytutu Morskiego w Gda艅sku w dniu  29 lipca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odby艂a si臋 debata dotycz膮ca odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wis艂a. Patronat nad spotkaniem obj臋li Przewodnicz膮cy Sejmowej Komisji Infrastruktury Pan Pose艂 Stanis艂aw 呕mijan oraz Przewodnicz膮cy Sejmowej Komisji Ochrony 艢rodowiska, Zasob贸w Naturalnych i Le艣nictwa Pan Pose艂 Stanis艂aw 呕elichowski.

Instytut Morski w Gda艅sku jako lider mi臋dzynarodowego konsorcjum prowadzi prace nad projektem rewitalizacji mi臋dzynarodowej drogi wodnej E-40 w tym nad wyznaczeniem trzech wariant贸w przebiegu trasy.

W spotkaniu wzi臋li udzia艂 wysokiego szczebla przedstawiciele zainteresowanych Ministerstw 艢rodowiska i Transportu z Polski, Republiki Bia艂oru艣 oraz Ukrainy. Stron臋 polsk膮 reprezentowa艂y Sekretarz Stanu w Ministerstwie 艢rodowiska Pani Dorota Niedziela oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pani Dorota Py膰. Pierwsz膮 cz臋艣膰 spotkania dotycz膮c膮 prezentacji g艂贸wnych rezultat贸w studium wykonalno艣ci rewitalizacji Mi臋dzynarodowej Drogi Wodnej (MDW E-40) w aspekcie ekonomiki transportu, analiz rynkowych, oceny spo艂ecznej i 艣rodowiskowej oraz prezentacji trzech realistycznych wariant贸w przebiegu trasy poprowadzi艂 Pan Marcin Kalinowski z Instytutu Morskiego w Gda艅sku. Drug膮 cz臋艣膰 spotkania oraz dyskusj臋 nt. promocji idei rewitalizacji E-40 na poziomie krajowym, europejskim i regionalnym poprowadzi艂 przedstawiciel strony bia艂oruskiej Pan Nikolai Kotecki z Dniepro-Bu偶a艅skiego Szlaku Wodnego RUEBP. Obecni na sali obrad parlamentarzy艣ci, eksperci, przedstawiciele wojew贸dztw oraz dyrektorzy zarz膮d贸w gospodarki wodnej, jednostek administracyjnych wysoko ocenili dotychczas przeprowadzone prace konsorcjum i dalszy  kierunek prowadzonych prac. Podczas dyskusji zwr贸cono uwag臋, 偶e po艂膮czenie, opr贸cz funkcji 偶eglugowych, b臋dzie spe艂nia艂o tak偶e funkcje zaopatrzenia w wod臋 r贸偶nych u偶ytkownik贸w np. gospodarstwa rolne i przemys艂. Ponadto, jak potwierdzili eksperci z Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, przystosowanie kana艂u do przerzutu wody z Wis艂y, Bugu i innych ciek贸w pozwoli na zmniejszenie deficytu wody na ca艂ym terenie przyleg艂ym do planowanego odcinka drogi wodnej. Podczas spotkania podkre艣lono r贸wnie偶, 偶e przywr贸cenie 偶eglugi przynios艂oby nie tylko korzy艣ci ekonomiczne, ale r贸wnie偶 jest niezwykle wa偶ne ze wzgl臋d贸w ekologicznych.

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies