Instytut Morski XIII Bałtycki Festiwal Nauki’2015 już za nami.

XIII Bałtycki Festiwal Nauki’2015 już za nami.

Instytut Morski w Gdańsku już po raz kolejny wziął udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
W tym roku Instytut przygotował dwie ekspozycje, które zaprezentowane były podczas XVI Pikniku w Gdyni przy Akwarium Gdyńskim (Al. Jana Pawła II) w dniu 24 maja.

Zakład Oceanografii Operacyjnej przygotował i zaprezentował ekspozycję pt.: „Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku- BalticBottomBase”. W ramach ekspozycji prezentowana była Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku, utworzona w ramach projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)”, zrealizowanego i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. Natomiast Zakład Ochrony Środowiska przygotował ekspozycję pt.: „Co kryje Bałtyk – badania na rzecz ochrony środowiska”, w ramach której odbyły się pokazy różnorodnych doświadczeń chemicznych, uzupełnione prezentacją nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

 

Obydwa przedsięwzięcia (prezentacja filmów, pokazy doświadczeń chemicznych, roll-upy, materiały promocyjne i informacyjne) w połączeniu z merytorycznymi informacjami, udzielanymi przez specjalistów z Instytutu Morskiego w Gdańsku cieszyły się dużym zainteresowaniem wielu osób odwiedzających w tym dniu stoisko Instytutu.

Wszystkim, którzy odwiedzili stoisko Instytutu Morskiego w Gdańsku podczas XVI Pikniku w Gdyni serdecznie dziękujemy!

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies