Instytut Morski Projekt BaltSpace - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space

Projekt BaltSpace - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space

              

W dniu 1 kwietnia 2015r. Instytut Morski w Gda艅sku rozpocz膮艂 realizacj臋 projektu pt.: „Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space (BaltSpace)”, finansowanego  przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach Wsp贸lnego Mi臋dzynarodowego Programu dla Ba艂tyku BONUS -185 oraz przez krajowe instytucje finansuj膮ce Morza Ba艂tyckiego, w tym przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju. Projekt BaltSpace, jako jeden z o艣miu projekt贸w otrzyma艂 dofinansowanie w ramach konkursu BONUS 2014 Sustainable Ecosystem Services. Instytut Morski w Gda艅sku jest jednym z o艣miu partner贸w mi臋dzynarodowego konsorcjum, kt贸rego g艂贸wnym koordynatorem jest S枚dert枚rn University w Szwecji.

G艂贸wnym celem projektu BaltSpace jest zapewnienie naukowego podej艣cia i narz臋dzi potrzebnych do poprawy zdolno艣ci planowania przestrzennego obszar贸w morskich, jako instrumentu integrowania polityk, a przez to poprawy mo偶liwo艣ci reagowania przez spo艂ecze艅stwo na obecne i przysz艂e wyzwania zarz膮dzania Ba艂tykiem.

BONUS jest mi臋dzynarodowym programem bada艅 i rozwoju dla wytworzenia wiedzy w celu wsparcia, opracowania i wdro偶enia przepis贸w, polityk i praktyk zarz膮dzania, specjalnie dostosowanych dla regionu Morza Ba艂tyckiego. Dzia艂alno艣膰 cz艂owieka zmieni艂a wi臋kszo艣膰 ekosystem贸w i nadal stanowi zagro偶enie dla zachowania dobrego stanu ekologicznego 艣rodowiska dla przysz艂ych pokole艅. BONUS dzia艂a w celu rozwi膮zania tego problemu w skali regionu Morza Ba艂tyckiego. Skupia on osiem nadba艂tyckich pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, aby wsp贸艂pracowa艂y ze sob膮 i dostarcza艂y decydentom informacji niezb臋dnych do osi膮gni臋cia wi臋kszej stabilno艣ci w regionie.

Partnerzy Projektu:

S枚dert枚rn University, Szwecja  - Koordynator Projektu 
Aarhus University, Department of Bioscience, Dania
University of Gothenburg, Swedish Institute for the Marine Environment, Szwecja 
Maritime Institute in Gdansk, Polska
Coastal Research and Planning Institute, Litwa
Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum f眉r Material- und K眉stenforschung GmbH, Niemcy
Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Niemcy
s.Pro – sustainable-projects GmbH, Niemcy

BONUS www.bonusportal.org
NCBR http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/

Projekt BaltSpace - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space otrzyma艂 finansowanie z BONUS (Art 185) wsp贸艂finansowanego z Si贸dmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie bada艅, rozwoju technologicznego i demonstracji, oraz z krajowych instytucji finansuj膮cych Morza Ba艂tyckiego

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies