Instytut Morski XIII Bałtycki Festiwal Nauki’ 2015

XIII Bałtycki Festiwal Nauki’ 2015

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Instytutu Morskiego w Gdańsku
podczas XVI Pikniku w Gdyni w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki przy Akwarium Gdyńskim w dniu 24 maja 2015r.

Instytut Morski w Gdańsku już po raz kolejny weźmie udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki (BFN), który odbywać się będzie w dniach 19 - 24 maja 2015r. BFN jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez wyższe uczelnie, instytuty naukowe, instytuty branżowe oraz inne instytucje naszego regionu związane z nauką. Festiwal jest adresowany do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża, w tym również do młodzieży. Celem festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej i atrakcyjnej formie. W tym roku Instytut Morski w Gdańsku przygotuje dwie ekspozycje, które zaprezentowane zostaną podczas XVI Pikniku w Gdyni przy Akwarium Gdyńskim (Al. Jana Pawła II) w dniu 24 maja.

I. Ekspozycja pt.: „Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku –BalticBottomBase” przygotowana i zaprezentowana będzie przez Zakład Oceanografii Operacyjnej. W ramach ekspozycji zaprezentowana będzie Baza informacji o środowisku południowego Bałtyku, utworzona w ramach projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB) zrealizowanego i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

II. Ekspozycja pt.: „Co kryje Bałtyk – badania na rzecz ochrony środowiska” przygotowana będzie przez Zakład Ochrony Środowiska. W ramach ekspozycji prezentowane będą pokazy różnorodnych doświadczeń chemicznych, które uzupełnione będą pokazem nowoczesnego sprzętu pomiarowego, co z pewnością będzie niezwykle interesujące dla odwiedzających stoisko osób, w szczególności dla młodzieży szkolnej i studentów.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies