Instytut Morski Zaproszenie na wydarzenia organizowane w ramach Horyzontu 2020 oraz w tematach p...

Zaproszenie na wydarzenia organizowane w ramach Horyzontu 2020 oraz w tematach powiązanych z programem / kwiecień - czerwiec 2015

14 kwietnia - EU Funding for Dual Use: regional opportunities (Bruksela)
Więcej informacji: http://www.errin.eu/content/eu-funding-dual-use-regional-opportunities

16 kwietnia - 4th Business Innovation Observatory Conference: Innovation for supporting smart value chains (Bruksela)
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8154&lang=en&title=Business-Innovation-Observatory-High-Level-Conference-on-%3Cbr-%2F%3E%22Innovation-for-supporting-smart-value-chains%22  

22 kwietnia - Cooperation in Marine Science around the Baltic Sea and beyond: a contribution to European Societal Challenges (Bruksela)
Więcej informacji: http://researchinestonia.eu/event/cooperation-marine-science-around-baltic-sea-beyond-contribution-europes-societal-challenges/

 

27-28 kwietnia - GROW your REGIOn: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation through Clusters (Bruksela)
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/grow_region/

28 kwietnia - Giełda Kooperacyjna / poszukiwanie partnerów do polsko-niemieckich projektów badawczych w ramach Programu Horyzont 2020 (Konsulat Generalny RP w Kolonii, Niemcy)
Oferta jest skierowana dla następujących branż: ICT, Energetyka i środowisko, NMP (Nanotechnologies, Advanced Materials and Production) oraz Transport
Więcej informacji: https://kolonia.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/article,8605,Gielda_Kooperacyjna_-_poszukiwanie_partnerow_do_polsko-niemieckich_projektow_badawczych.html

6 maja - Key Enabling Technologies for Regional Growth: synergies between Horizon 2020 and ESIF (Bruksela)
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=CA0C695F-0FD1-8B95-36880408889163D2

11-13 maja - eHealth Week 2015 (Ryga)
Więcej informacji: http://www.worldofhealthit.org/ehome/index.php?eventid=98290&

18-20 maja - Nature and Urban Wellbeing Nature-Based Solutions to Societal Challenges (Gandawa, Belgia)
Więcej informacji: http://www.alter-net.info/outputs/conf-2015

19 maja - International Networking Day on Factories of the Future (Warszawa)
Więcej informacji: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4e85b096-e27c-4d73-84c9-6f9515b5c9b9?&orgaid=gr00467

28-29 maja - Future of the doctorate (Ryga)
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2015/0312-future-doctorate_en.htm

3 czerwca - Innovative Financing Opportunities in Active & Healthy Ageing (Bruksela)
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/health/ageing/events/ev_20150603_en.htm

3-5 czerwca - WIRE 2015 - Week of Innovative Regions in Europe (Ryga)
Więcej informacji: http://wire2015.eu/wire2015.eu/

3-5 czerwca - Green Week 2015 Nature - our health, our wealth (Bruksela)
Więcej informacji: http://www.greenweek2015.eu/

10-12 czerwca - EuroNanoForum 2015 (Ryga)
Więcej informacji: http://euronanoforum2015.eu/

15-17 czerwca - First Innovative Enterprise Week - Access to Finance for Research, Innovation and SMEs 2015 (Ryga)
Więcej informacji: http://www.innoweek2015.eu/

15-19 czerwca - EU Sustainable Energy Week 2015 (Bruksela)
Więcej informacji: http://www.eusew.eu/about/about-eusew

22-23 czerwca - A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation (Bruksela)
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5B17594F-90C0-840A-1CCBAFF7F0E6D9D7

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies