Instytut Morski MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Aktualnie otwarte konkursy

SYMFONIA 3
ogłoszenie

ETIUDA 3ogłoszenie

FUGA 4ogłoszenie

Infect-ERAogłoszenie

HERAogłoszenie

Najbliższe konkursy:  Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 16 marca 2015 r.

    OPUS 9
    PRELUDIUM 9
    SONATA 9

Więcej informacji na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies