Instytut Morski Szansa dla polskich naukowców i przedsiębiorców na zbudowanie internacjonalne...

Szansa dla polskich naukowców i przedsiębiorców na zbudowanie internacjonalnego doświadczenia w 15 międzynarodowych konkursach przy wsparciu NCBR

Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Współpraca międzynarodowa jest zawsze czynnikiem podnoszącym jakość badań, dlatego staramy się zapewnić jak najlepsze warunki aktywności polskich zespołów badawczych także poza naszymi granicami. Dzięki temu, że NCBR jest cenionym partnerem zarówno w Europie, jak i dla agencji finansujących badania w najbardziej innowacyjnych państwach świata -Tajwanie, Singapurze czy Izraelu - stworzyliśmy bogatą ofertę wsparcia projektów z udziałem polskich naukowców i przedsiębiorców – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, p.o. dyrektora NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko – Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet. NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach.

W ramach programów międzynarodowych w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub konsorcja) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.

Trwające obecnie w 15 programach nabory dotyczą różnych dziedzin, m.in. technologii materiałowych, morskich, inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, surowców nieenergetycznych, nanomedycyny, onkologii, neurologii oraz zrównoważonego rolnictwa. Ponad połowa z nich zakończy się w marcu – najwcześniej w programach EuroNanoMed II (3 marca), ERA-NET FACCE SURPLUS (4 marca) oraz EUROSTARS 2 (5 marca). Ostatni z obecnie ogłoszonych naborów zakończy się 9 czerwca w dedykowanym technologiom materiałowym programie M-ERA.Net. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.gov.pl

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies