Instytut Morski Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j podpisane

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j podpisane

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju b臋dzie pe艂ni艂o rol臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozw贸j (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wy偶sze dla gospodarki i rozwoju.

Porozumienie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz NCBR podpisa艂 13 stycznia w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego prof. Marek Ratajczak. Podpis pod dokumentem ze strony Centrum z艂o偶y艂 zast臋pca dyrektora NCBR Leszek Grabarczyk.

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdzi艂a Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw贸j, kt贸ry odpowiada na potrzeb臋 reform w obszarach zatrudnienia, w艂膮czenia spo艂ecznego, edukacji, szkolnictwa wy偶szego, zdrowia i dobrego rz膮dzenia. Dlatego niezmiernie istotne jest, by jak najszybciej rozpocz膮膰 dzia艂ania wdro偶eniowe w programie przez wyznaczone do tego Instytucje Po艣rednicz膮ce.

W ramach PO WER dost臋pna b臋dzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii bud偶etowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia os贸b m艂odych. Na wsparcie szkolnictwa wy偶szego przewidziano ponad miliard euro. 艢rodki te przeznaczone zostan膮 m.in. na podniesienie kompetencji os贸b uczestnicz膮cych w edukacji na poziomie wy偶szym, odpowiadaj膮cych potrzebom gospodarki, rynku pracy i spo艂ecze艅stwa oraz zwi臋kszenie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia na studiach doktoranckich. Ponadto planowane s膮 dzia艂ania poprawiaj膮ce dost臋pno艣膰 mi臋dzynarodowych program贸w kszta艂cenia dla os贸b uczestnicz膮cych w edukacji na poziomie wy偶szym z Polski oraz dla cudzoziemc贸w. W ramach PO WER wspierane b臋d膮 r贸wnie偶 zmiany organizacyjne na uczelniach i podnoszenie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wy偶szego.

Najwi臋ksz膮 pul臋 艣rodk贸w przewidziano na podniesienie kompetencji student贸w - to ponad 800 mln euro (z uwzgl臋dnieniem wk艂adu krajowego). 艢rodki te pozwol膮 sfinansowa膰 m.in. realizowane przez MNiSW programy: Program Rozwoju Kompetencji oraz "Studiujesz? Praktykuj!" Obecnie trwaj膮 prace nad szczeg贸艂owymi zapisami dotycz膮cymi sposobu podzia艂u 艣rodk贸w oraz harmonogramu na ca艂y okres programowania. Og艂oszenie pierwszych konkurs贸w planowane jest na II kwarta艂 2015 r.

 

偶r贸d艂o: ncbir.pl

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies