Instytut Morski Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego ...

Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego – raport Instytut Morskie w Gdańsku

Raport pt: „Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego” ma charakter monografii i prezentuje najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników naukowych Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu VILA - „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”. Podstawowym celem projektu jest określenie możliwości i działań służących wzmocnieniu współpracy społeczno-ekonomicznej pomiędzy, przedzielonymi granicą, częściami subregionu Zalewu Wiślanego

Publikacja adresowana głównie do organów administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych, instytucji badawczo-rozwojowych i edukacyjnych dostarcza aktualne informacje dotyczące stanu warunków naturalnych i społeczno – gospodarczych po obu stronach granicy.

Poza zdefiniowaniem stanu obecnego subregionu Zalewu Wiślanego zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej w publikacji zawarto zarys możliwych scenariuszy potencjalnego rozwoju  subregionu oraz sprzyjających temu niezbędnych działań, a także wskazano potencjalne źródła ich finansowania.

Raport opracowany został wspólnie z partnerami rosyjskimi: Oddziałem Atlantyckim Instytutu Oceanologii im. P.P. Szirszowa Rosyjskiej Akademii Nauk (ABIORAS), Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (IKBFU), jednostką administracyjną bałtyjskiego rejonu miejskiego (AMDB) oraz partnerem z Polski – Urzędem Miejskim w Elblągu (EM).
 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies