Instytut Morski OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU MORSKIEGOW GDAŃ...

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU MORSKIEGOW GDAŃSKU

Zgodnie z  §11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, Rada Naukowa Instytutu  podaje do publicznej wiadomości wynik konkursu na Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Uchwała -> PDF

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies