Instytut Morski II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odby艂o si臋 24 pa藕dziernika 2014 roku w Gdyni. Zosta艂o zorganizowane przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfolog贸w Polskich. Tematami przewodnimi obrad by艂y poziom morza oraz linia brzegowa - zasadnicze poj臋cia geomorfologiczne o kluczowym znaczeniu dla wszelkich pomiar贸w i bada艅 strefy brzegowej oraz dna morskiego jako baza, poziom odniesienia i granice poj臋膰 geodezyjnych, geologicznych, ekonomicznych i pa艅stwowych. W trzech sesjach referatowych oraz w sesji posterowej, uczestnicy Sympozjum przedstawili osi膮gni臋cia w pracach badawczych dotycz膮cych szeroko poj臋tej strefy brzegowej, dyskutowali nad problemami definiowania i wyznaczania element贸w morfologicznych strefy brzegowej oraz nad metodami wykonywania pomiar贸w, mi臋dzy innymi poziomu morza i linii brzegowej.

Sympozjum zako艅czy艂a sesja terenowa, kt贸ra odby艂a si臋 na statkach Instytutu Morskiego w Gda艅sku. Zaprezentowana zosta艂 aparatura badawcza stosowana w trakcie prac prowadzonych przez Instytut Morski w Gda艅sku.
Podczas Sympozjum zaszczycili nas swoj膮 obecno艣ci膮 przedstawiciele: Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Pomorskiej w S艂upsku, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Envia Sp. z o.o., MGGP Aero z Tarnowa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, PBP Forkos, Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Gda艅skiej, Uniwersytetu Gda艅skiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Warszawie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Marii Curie-Sk艂odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczeci艅skiego, Urz臋du Morskiego w Gdyni, Urz臋du Morskiego w S艂upsku, Urz臋du Morskiego w Szczecinie oraz Zarz膮du Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dzi臋kujemy za mi艂e i owocne spotkanie.
Stanis艂aw Rudowski, Rados艂aw Wr贸blewski, Patryk Sitkiewicz

Materia艂y konferencyjne II Sympozjum Morskiej Geomorfologii.pdf
 

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies