Instytut Morski Dołącz do Sieci SUBMARINER !

Dołącz do Sieci SUBMARINER !

Szukasz platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, rozwój i realizację projektów w obszarze "błękitnego wzrostu"?
Dołącz do Sieci SUBMARINER!

Sieć SUBMARINER to zarejestrowana organizacja non-for-profit - Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG).

SUBMARINER Network jest unikalną platformą, która łączy instytucje z całego Regionu Morza Bałtyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów morskich. Sieć jest platformą kreowania projektów, działa w obszarze całego trójkąta wiedzy od skali regionalnej do międzynarodowej, w ramach różnych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych.

Instytut Morski w Gdańsku, jako współzałożyciel Sieci SUBMARINER zaprasza do zapoznania się z możliwościami jakie daje członkostwo w sieci.

Sieć SUBMARINER zarządzana jest przez profesjonalny sekretariat, który zapewnia dostęp do następujących usług:

- Promocja kompetencji, wiadomości i wydarzeń za pośrednictwem wszystkich kanałów SIECI SUBMARINER (np. strona internetowa, biuletyny, stoisko podczas targów i konferencji),
- Dostęp do wszystkich informacji i komunikacji wewnętrznej (np. wewnętrzne aktualizacje na temat wydarzeń i możliwości, zaproszenia na spotkania sieci i warsztaty),
- Koordynowanie wsparcia tematycznych grup roboczych w ramach sieci,
- Pomoc przy tworzeniu konsorcjów projektowych, przygotowywanie wniosków i profesjonalne wsparcie w zarządzaniu projektami

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu oraz do aktywnego włączenia się w działalność sieci - join us!

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies