Instytut Morski Program Regionu Morza Bałtyckiego 2014‐2020 - wsparcie dla projektodawców

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2014‐2020 - wsparcie dla projektodawców

Informujemy, iż została uruchomiona strona internetowa Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2014‐2020, za pomocą której projektodawcy mogą pozyskać szereg informacji dotyczących m.in.: programu, procedury aplikowania czy kalendarza wydarzeń. Strona oferuje również możliwość poszukiwania instytucji partnerskich do projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie eu.baltic.net

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies