Instytut Morski Sieć SUBMARINER oraz PPOM w Polce prezentowane podczas „Baltic Sea Week” w...

Sieć SUBMARINER oraz PPOM w Polce prezentowane podczas „Baltic Sea Week” w Szwecji, 1 lipiec 2014

Sieć SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Planowanie Przestrzenne Obszarów Morskich (PPOM) w Polsce zostały zaprezentowane przez Joannę Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gdańsku, podczas „Baltic Sea Week”  - Dzień Międzynarodowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Państw Morza Bałtyckiego w Visby, Gotlandia, Szwecja w dniu 1 lipca 2014 roku.

Cel spotkania to podniesienie świadomości w zakresie stanu środowiska Morza Bałtyckiego oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony Morza Bałtyckiego, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego i promowaniu zrównoważonego rozwoju na lądzie.

Podczas sesji "Zrównoważona innowacyjności, niebieska i zielona gospodarka - spójne podejście do wzrostu innowacyjności i zrównoważonego rozwoju", Joanna Przedrzymirska zaprezentowała Sieć SUBMARINER, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Polski proces PPOM został przedstawiony na sesji "Morze jako zasób – ochrona i odpowiedzialne wykorzystanie".
Dodatkowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie internetowej

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies