Instytut Morski I Międzynarodowe Forum Zalewu Wiślanego

I Międzynarodowe Forum Zalewu Wiślanego

Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Ekonomiki i Prawa jako lider projektu VILA pragnie zainteresować Państwa udziałem w I Międzynarodowym Forum Zalewu Wiślanego. Forum którego celem jest zrównoważony rozwój sub-regionu Zalewu Wiślanego odbędzie się 13 maja 2014r. w Kaliningradzie. Spotkanie pod auspicjami HELCOM organizowane jest w ramach współpracy projektu VILA i HELCOM-BASE. Program, formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje dotyczące udziału w forum znajdują się poniżej.
Udział w forum jest bezpłatny.

RegForm_Lagoon

Invitation_Vistula Lagoon Forum with signatures

Vistula Lagoon Forum%_draft agenda_En_final

 

 

                               

VILA – Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon | HELCOM-BASE Implementation of the Baltic Sea Action Plan in Russia

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies