Instytut Morski Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na...

Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie.

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk wziął udział w spotkaniach dotyczących rozwoju korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, które odbyły się w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia w partnerstwie z regionami partnerskimi w dniu 18 lutego 2014r. Podczas spotkania podjęto dyskusję nad rolą i funkcją korytarza BAC w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym. Wiodącym tematem była również dyskusja nad możliwością finansowania projektów związanych z rozwojem transportu w Korytarzu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, biznesu, samorządów zlokalizowanych w strefie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz przedstawiciele świata nauki. Korytarze transportowe należą do kluczowych elementów polityki transportowej krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Celem tej polityki jest stworzenie spójnego systemu transportu zrównoważonego poprzez miedzy innymi budowę na jej obszarze sieci korytarzy transportowych, które mają stanowić zasadniczy szkielet sieci transportowej UE. Zgodnie z nową polityką UE w zakresie infrastruktury do 2030 roku ukończona ma zostać tzw. sieć bazowa transportowa, która opiera się na dziewięciu głównych korytarzach, w tym korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Według przeprowadzonych przez Zakład Ekonomiki i Prawa badań, których wyniki zostały przedstawione w prezentacjach przedstawiciela Agencji Rozwoju Mazowsza Krzysztofa Szulca oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk Ryszarda Świlskiego, Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest postrzegany jako jeden z najważniejszych korytarzy transportowych w Europie. Obecne roczne przewozy towarowe wzdłuż szlaków korytarza szacowane są na ok. 24 miliony ton ładunków i wykazują stałą tendencję wzrostu. Korytarz transportowy zaczyna się ważnym dla Regionu Morza Bałtyckiego węzłem przeładunkowym w portach Gdańska/Gdyni. Dalej biegnie przez Warszawę – Katowice – Ostrawę – Prerov – Brno – Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Udine – Triest/ Wenecję – Bolonię/ Ravennę.

Więcej na stronie: www.pomorskie-eu.pl

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies