Instytut Morski Konferencja "Badania morskie: siła napędowa błękitnego wzrostu gospodar...

Konferencja "Badania morskie: siła napędowa błękitnego wzrostu gospodarczego"

19 lutego 2014 - Parlament Europejski

   Sieć SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - został przedstawiony na konferencji "Wykorzystanie potencjału błękitnego  wzrostu w europejskich regionach nadmorskich – W jaki sposób badania morskie mogą przyczynić się do osiągnięcia błękitnego wzrostu?", która odbyła się 19 lutego 2014 w Parlamencie Europejskim.

Podczas spotkania dyskutowano na ile badania mogą odblokować potencjał błękitnego wzrostu w Europie. W szczególności, przedstawiono w jaki sposób powiązanie badań i przemysłu może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału gospodarki morskiej. Zaprezentowano przykłady innowacyjnych rozwiązań zidentyfikowane w ramach obszarów o najwyższym potencjale błękitnego wzrostu.

Sieć SUBMARINER została przedstawiona podczas Sesji 1: „Nowe wykorzystanie żywych zasobów morskich i bioróżnorodności” przez Joannę Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Dodatkowe informacje.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies