Instytut Morski MIĘDZYRESORTOWA KOMISJA DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA ZMIAN ORAZ UPROSZCZEŃ W P...

MIĘDZYRESORTOWA KOMISJA DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA ZMIAN ORAZ UPROSZCZEŃ W PROCEDURACH KONTROLNYCH I ODPRAWACH GRANICZNYCH TOWARÓW

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego został zaproszony do uczestnictwa w pracach Międzyresortowej Komisji ds. Opracowania i Wdrożenia Zmian oraz Uproszczeń w Procedurach Kontrolnych i Odprawach Granicznych Towarów przez Polskie Porty Morskie.

Komisja powstała ze względu na konieczność wdrożenia usprawnień i uproszczeń w procedurach kontrolnych towarów w polskich portach morskich. O pilnej potrzebie ich wdrożenia oraz ogromnej jej wadze dla całej polskiej Gospodarki świadczy ilość towarów dedykowanych na rynek polski a obsługiwanych przez porty Europy Zachodniej. Kilkadziesiąt największych firm potwierdziło swoje potrzeby dotyczące konieczności wdrożenia zmian podpisując listy intencyjne (TESCO POLSKA, MLEKOVITA; FRESH WORLD; ANECOOP; DUDA S.A.; UNIVEG …)


Celem prac Komisji jest wspólne wypracowanie takich rozwiązań proceduralnych, które pozwalałyby  w sposób prosty i szybki na obsługę towarów w zakresie odpraw granicznych i procedur kontrolnych.  Członkowie Komisji mają nadzieję, iż w wyniku zaproponowanych zmian, polskie firmy na powrót zaczęły by kierować swoje towary do polskich portów morskich.

Poza Instytutem Morskim w skład komisji wchodzą wszystkie służby szczebla centralnego odpowiedzialne za procedury kontrolne i odprawy graniczne towarów w polskich portach morskich między innymi:

Ministerstwo Gospodarki, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Celnej
Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej
Izba Celna Gdynia
Urząd Celny Gdańsk
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Gdańsk
Graniczny Inspektorat Weterynarii Gdańsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
Główny Inspektorat Sanitarny
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny Gdynia
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Gdańsk
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Gdańsk

      Planuje się, iż dzięki pracom Komisji możliwe będzie pozyskanie dla polskich portów morskich zwiększonej ilości kontenerów i towarów, które do tej pory nie trafiały do polskich lecz obsługiwane były przez porty Europy Zachodniej. Uproszczenie procedur przyczyni się do wymiernych korzyści związanych m.in. ze wzrostem obrotów kontenerowych, a w ślad za tym wzrostem zatrudnienia, podnoszeniem kwalifikacji i zarobków personelu, zwiększonymi wpływami do budżetu dzięki różnorodnym opłatom, podatkom i cłom, znacznym wzrostem poziomu jakości usług logistycznych oraz atrakcyjności polskich portów.

Konf. dotycząca uproszczenia procedur w obsłudze produktów chłodzonych między Polską a Hiszpanią; Warszawa - Ministerstwo Gospodarki

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies