Instytut Morski Instytut Morski w Gdańsku współorganizował konferencję ”Potencjał Koryta...

Instytut Morski w Gdańsku współorganizował konferencję ”Potencjał Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk - kierunki wymiany towarowej”

W dniu 28 listopada 2013 w ramach Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TRANS POLAND 2013 w Warszawie Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk oraz Instytut Morski w Gdańsku organizował konferencje: ”Potencjał Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk - kierunki wymiany towarowej”

Celem konferencji było określenie znaczenia Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk dla gospodarczego rozwoju polskich regionów, potencjalnych zagranicznych kierunków wymiany towarowej oraz przedstawienie nie zawsze oczywistych korzyści płynących  ze współpracy podmiotów gospodarczych i administracji w strukturze polskiej części korytarza północ-południe.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm z branży TSL prowadzący działalność gospodarczą w strefie rozwojowej korytarza północ – południe jak i instytucje naukowe i pozarządowe skupione wokół tematów transportowych oraz gospodarki morskiej w naszym kraju.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies