Instytut Morski "SUBMARINER Network - projekt flagowy Strategii Ba艂tyckiej"

"SUBMARINER Network - projekt flagowy Strategii Ba艂tyckiej"

SUBMARINER Network  - Sie膰 Wsp贸艂pracy SUBMARINER  jako projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego (SUE RMB) podejmuje r贸偶nego rodzaju  dzia艂ania i inicjatywy na rzecz zr贸wnowa偶onego i innowacyjnego wykorzystania  zasob贸w  Ba艂tyku. W swoim programie dzia艂a艅, SUBMARINER Roadmap, Sie膰 skupia si臋 na promowaniu i dalszym rozwijaniu nowych zastosowa艅 i technologii, istotnych z komercyjnego i ekologicznego punktu widzenia.

Kalendarium wydarze艅:

1.
    Joanna Przedrzymirska jako przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gda艅sku -wsp贸艂koordynatora Sieci prezentowa艂a SUBMARINER Network podczas nast臋puj膮cych wydarze艅:

VII posiedzenie polskiego ZESPO艁U ds. SUE RMB w Warszawie (7 listopad 2013)
Celem spotkania by艂a wymiana informacji nt. zaanga偶owania Polski w ochron臋 艣rodowiska naturalnego w regionie Morza Ba艂tyckiego oraz dyskusja nt. mo偶liwo艣ci wykorzystania format贸w regionalnych do realizacji priorytet贸w 艣rodowiskowych Polski, tak偶e w kontek艣cie przewodnictwa Polski w Radzie Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego (2015/2016). SUBMARINER Network zosta艂 zaprezentowany jako przyk艂ad udzia艂u Polski w projektach ba艂tyckich, projektu kt贸rego g艂贸wnym celem s膮 badania nad takim zastosowaniem zasob贸w morskich, kt贸re by艂oby zar贸wno efektywne ekonomicznie, jak i przyjazne 艣rodowisku.


Wi臋cej informacji

4 Forum SUE RMB w Wilnie  (11 listopad 2013)
    SUBMARINER Network zosta艂 zaprezentowany na sesji Blue Growth, podczas kt贸rej podj臋to temat "B艂臋kitnego wzrostu" jako d艂ugoterminowej strategii, kt贸ra ma przyczyni膰 si臋 do osi膮gni臋cia wzrostu gospodarczego w ca艂ym sektorze morskimi. Podczas warsztat贸w dyskutowano m.in. zagadnienie  wykorzystania potencja艂u regionu dla osi膮gni臋cia  wzrostu zatrudnienia i konkurencyjno艣ci.

 

Wi臋cej informacji

 "The Economics of the Ocean Summit"' w Waszyngtonie (3-4 grudzie艅 2013)
    Konferencja mia艂a na celu zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci w艣r贸d decydent贸w w zakresie zagadnie艅 dotycz膮cych zdrowych ekosystem贸w morskich i r贸偶norodno艣ci biologicznej. SUBMARINER Network zosta艂 zaprezentowany podczas sesji po艣wi臋conej zintensyfikowaniu bada艅 w zakresie „b艂臋kitnego wzrostu”.

Film

Wi臋cej Informacji

2.
    Przedstawiciele SUBMARINER Network uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Nordyck膮 Rad臋 Ministr贸w (Nordic Council of Ministries)  11 grudnia 2013 r. w Sztokholmie na temat sposobu wykorzystania pe艂nego potencja艂u biogospodarki. Zagadnienia dyskutowane podczas spotkania dotyczy艂y SUE RMB akcji horyzontalnej Zr贸wnowa偶ony Rozwoju i Biogospodarka oraz mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy mi臋dzy zainteresowanymi stronami z sektora prywatnego, regionalnymi i mi臋dzynarodowymi organizacjami sektora publicznego i 艣rodowiska akademickiego w regionie Morza Ba艂tyckiego.

Wi臋cej Informacji

3.
    Trwaj膮 konsultacje cz艂onk贸w za艂o偶ycieli 'The Blue Growth SUBMARINER European Economic Interest Grouping (EEIG)'. Powo艂anie EEIG spodziewane jest na pocz膮tku 2014 roku. Informacje dotycz膮ce tego wydarzenia b臋d膮 opublikowane na stronie Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

4.
    Joanna Przedrzymirska jako przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gda艅sku - wsp贸艂koordynatora Sieci SUBMARINER 11 grudnia 2013r. uczestniczy艂a w warsztatach po艣wi臋conych generowaniu nowych projekt贸w w perspektywie 2014-2020 zorganizowanych przez Pomorski Urz膮d Marsza艂kowski w PPNT w Gdyni. Wydarzenie  mia艂o na celu przedstawienie stanu prac nad Programami Operacyjnymi EWT/EIS, kt贸re b臋d膮 realizowane w okresie programowania 2014-2020, a tak偶e wzajemne poznanie si臋 pomorskich partner贸w dotychczasowych projekt贸w oraz przeprowadzenie moderowanej dyskusji s艂u偶膮cej wygenerowaniu pomys艂贸w na przysz艂e projekty w pi臋ciu obszarach tematycznych: przedsi臋biorczo艣膰 i innowacje, transport, ochrona 艣rodowiska, energetyka oraz dzia艂ania ludzie dla ludzi.

Wi臋cej Informacji

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies