Instytut Morski Instytut Morski w Gdańsku uczestnikiem IV Dorocznego Forum Strategii UE dla reg...

Instytut Morski w Gdańsku uczestnikiem IV Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Instytut Morski w Gdańsku uczestnikiem IV Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
oraz warsztatów „Fishing for Space”
Wilno 11-12  i 14 listopada 2013r.


Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte uczestniczył w IV Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. w dn. 11-12 listopada 2013 r. oraz oraz w warsztacie “Fishing for Space” dnia 14 listopada 2013 r. Oba spotkania odbyły się  w Wilnie.

W Dorocznym Forum uczestniczyli wysokiej rangi politycy państw regionu, przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, regionalnych struktur współpracy, przedstawiciele władz samorządowych państw regionu, a także przedstawiciele instytucji związanych ze współpracą bałtycką w różnych dziedzinach.

Udział w Forum był okazją do zapoznania się z najnowszym stanem współpracy nad Bałtykiem, który dzięki Strategii UE dla RMB nabrał w ostatnim czasie nowej dynamiki, do prezentacji polskiego spojrzenia na Bałtyk oraz do promocji  projektu PartiSEApate m.in. poprzez udział w tzw. Networking Village.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej .

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

Warsztaty „Fishing for Space” dotyczący zagadnienia planowania przestrzennego na morzu oraz rybołówstwa. Został zorganizowany w celu przedyskutowania wspólnej przyszłości dla tych dwóch obszarów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie HELCOM

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies