Instytut Morski Seminarium "Perspektywy akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego - wyniki ...

Seminarium "Perspektywy akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego - wyniki projektów AQUAFIMA, AQUABEST, PartiSEApate i SUBMARINER"

 

Instytut Morski jako partner wiodący projektów SUBMARINER i PartiSEAparte
zaprasza na seminarium
„Perspektywy akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego - wyniki projektów
AQUAFIMA, AQUABEST, PartiSEApate i SUBMARINER"
Bruksela, 26 listopada 2013
 
 
Zagadnienie akwakultury i perspektywy jej rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego jest rozpatrywane obecnie w kilku międzynarodowych projektach. Akwakultury są postrzegane jako potencjał dla zrównoważonego rybołówstwa, dostawy żywności i rozwoju regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego.
Jako partner wiodący projektów SUBMARINER i PartiSEAparte Instytut Morski zaprasza na seminarium „Perspektywy akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego - wyniki projektów AQUAFIMA, AQUABEST, PartiSEApate i SUBMARINER" Bruksela, 26 listopada 2013.
Seminarium ma na celu:
- prezentację wyników projektów AQUAFIMA (www.aquafima.eu), AQUABEST (www.aquabestproject.eu), SUBMARINER (www.submariner-project.eu) i PartiSEApate (www.partiseapate.eu)
- omówienie wyników i zaleceń z decydentami i zainteresowanymi stronami,
- zbadanie perspektyw dla akwakultury i regionalnego zarządzania rybołówstwem w strefie przybrzeżnej regionu Morza Bałtyckiego w ramach „Błękitnej Inicjatywy” i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),
- podniesienie świadomości o konieczności promowania akwakultury w UE.
 
Seminarium stanowi doskonałą okazję dla polityków, decydentów i ekspertóww zakresie akwakultury i rybołówstwa do wymiany wiedzy i dyskusji na temat perspektyw rozwoju akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego.
 
Dodatkowe informacje:
- Rezerwacja hotelu Colonies i hotelu Atlas
 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies