Instytut Morski 17 Międzynarodowe Targi ECOMODO oraz pierwsza edycja Targów KEY ENERGY w Rimin...

17 Międzynarodowe Targi ECOMODO oraz pierwsza edycja Targów KEY ENERGY w Rimini (Włochy)


Wzrastająca świadomość korzyści dla rozwoju regionów nadmorskich sprawia, że morska energetyka wiatrowa staje się istotnym elementem konferencji, wystaw i targów branżowych ochrony środowiska organizowanych przy aktywnym udziale władz regionalnych i lokalnych. W imieniu Prowincji Rimini (Włochy), partnera międzynarodowego projektu 4POWER, poświęconego roli regionów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, Instytut Morski zaprasza do udziału w 17 Międzynarodowych Targach Odzysku Materiałów i Energii oraz Zrównoważonego Rozwoju ECOMONDO, które odbędą się w dniach 6 – 9 listopada 2013 w Rimini (Włochy).

Istotną częścią Targów będzie nowe wydarzenie adresowane do branży energetyki wiatrowej KEY ENERGY, który zgodnie z zapowiedziami organizatorów, zgromadzi znaczącą reprezentację przedsiębiorstw z sektora energetyki wiatrowej we Włoszech.

W ramach KEY ENERGY, w dniu 6 listopada 2013, odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej w basenie Morza Adriatyckiego oraz strategiom i narzędziom wspierającym rozwój energetyki wiatrowej na morzu w Unii Europejskiej. Jednym z punktów programu konferencji będzie prezentacja dotychczasowych wyników projektu 4POWER. Jednym z kluczowych rezultatów projektu będą wytyczne na temat działań możliwych do podjęcia przez regiony w celu wsparcia rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, które zostaną przekazane Komitetowi Regionów. Docelowo tego typu wytyczne mogą zostać wykorzystane w tworzeniu polityki rozwojowej regionów w Unii Europejskiej. Uwzględnienie rekomendacji w priorytetach rozwojowych wiąże się również z alokacją środków finansowych na realizację przedsięwzięć w zakresie objętym priorytetami. Wraz z wydarzeniem KEY ENERGY, adresowanym do sektora energetycznego, Targi ECOMONDO będą gościły inne branże ochrony środowiska blisko związane z gospodarką komunalną, w tym:

  • Utylizacja odpadów
  • Recykling i zagospodarowanie odpadów
  • Odbiór i transport odpadów
  • Odpady obojętne i budowlane, prace ziemne
  • Rekultywacja gleb
  • Woda i powietrze.


Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Targach, jak również informacje dotyczące transportu i zakwaterowania dostępne są na stronach www.ecomondo.com oraz www.keyenergy.it

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies