Instytut Morski Konsultacje "Mapy Drogowej rozwoju polskich obszarów nadmorskich w oparciu...

Konsultacje "Mapy Drogowej rozwoju polskich obszarów nadmorskich w oparciu o czerpanie pożytków z innowacyjnych form wykorzystania zasobów Bałtyku"

15 kwietnia 2013r. nasz Instytut zorganizował w hotelu Scandic w Gdańsku spotkanie konsultacyjne dot. pierwszej wersji Mapy Drogowej rozwoju polskich obszarów nadmorskich w oparciu o czerpanie pożytków z innowacyjnych form wykorzystania zasobów Bałtyku, dokumentu opracowanego przez pracowników Instytutu w ramach projektu "SUBMARINER - Zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego" (Program Regionu Morza Bałtyckiego 2017-1013).

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Koszalińskiej, Morskiego Instytutu Rybackiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Konsultacje zaowocowały istotnymi komentarzami, a uczestnicy zaproponowali, by mogli w ciągu 2 tygodni (tj. do dnia 30 kwietnia 2013r.) przesłać swoje szczegółowe uwagi do ww. dokumentu w formie pisemnej.

 

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies