Instytut Morski GREEN TAIWAN – Taiwan International Green Industry Show, Taipei/Tajwan

GREEN TAIWAN – Taiwan International Green Industry Show, Taipei/Tajwan

Misja gospodarcza  i udział dla zainteresowanych firm  w Międzynarodowych Targach GREEN TAIWAN – Taiwan International Green Industry Show, Taipei/Tajwan

W dniu 12 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie udziału Instytutu Morskiego w Gdańsku w Targach GREEN TAIWAN w Taipei na Tajwanie. Udział przedstawiciela Instytutu dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt.: „Misja gospodarcza i udział dla zainteresowanych firm w Międzynarodowych Targach GREEN TAIWAN – Taiwan International Green Industry Show, Taipei/Tajwan”, zrealizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2. W dniach 25-29 października 2011 r. Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku dr Kazimierz Szefler uczestniczył w Tagach GREEN TAIWAN. Celem udziału w Misji na Tajwanie było upowszechnienie wśród nowych potencjalnych kontrahentów zagranicznych innowacyjnego potencjału badawczego Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz najnowszych technologii badań morskich, które Instytut prowadzi z wykorzystaniem nowoczesnego Pływającego Laboratorium Morskiego- r /v IMOR. Udział w międzynarodowej Misji gospodarczej GREEN TAIWAN, stanowił doskonałą płaszczyznę do wymiany wiedzy i doświadczeń z instytucjami naukowymi i przemysłem a także szansę na pozyskanie nowych informacji oraz na nawiązanie nowych kontaktów naukowych i biznesowych. Podczas targów nawiązano kontakty naukowe między innymi z Taiwan Ocean Research Institute (TORI), oraz Industrial Technology Research Institute (ITRI), Hsinchu, Taiwan.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Iwona Szałucka

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies